Навігація
Головна
Визначення потреби підприємства в оборотних коштахМетодичні підходи до визначення потреби в оборотному капіталі в...Визначення потреби підприємства в оборотних коштахУправління ліквідністю оборотних коштівПотреба підприємств в оборотних коштахОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВАУПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВАУправління оборотним капіталом, запасами і грошовими коштамиЯк узагальнити дані для комплексного аналізу ефективності...Підвищення ефективності використання оборотних коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення забезпеченості в оборотних коштах, їх використання і потреби. Управління запасами підприємства

Ефективна робота підприємств в значній мірі залежить від їх забезпеченості матеріальними оборотними коштами, яка може бути охарактеризована за допомогою наступних показників:

- Коефіцієнт пропорційності - оптимальне співвідношення окремих видів матеріальних ресурсів, наприклад, кормів і тварин, мінеральних добрив та засобів щодо їх внесення і т.д .;

- Матеріалообеспеченность - кількість матеріалів на плановий обсяг виробництва продукції. У сільськогосподарських організаціях - на 100 га ріллі або посівів і на 1 голову худоби;

- Матеріаловооруженность праці - кількість матеріалу на 1 середньорічного працівника.

Одне з головних завдань підприємств в сучасних умовах - підвищення конкурентоспроможності на основі мінімізації витрат. Серед заходів щодо мінімізації витрат основне місце займає економія матеріалів, під якою розуміється зниження матеріаломісткості продукції - фактична витрата матеріальних ресурсів на одиницю продукції. Споживання окремих видів або разом узятих матеріальних ресурсів на виконання всієї виробничої програму)! являє собою загальний витрата матеріальних ресурсів.

Показник, зворотний показнику матеріаломісткості продукції, називається матеріаловіддача і характеризує рівень корисного (ефективного) використання матеріальних ресурсів.

Оборотні кошти підприємства знаходяться в постійному русі, здійснюючи один кругообіг за іншим. Забезпечення безперервності виробництва і реалізації продукції неможливе без управління кругообігом оборотних коштів, яке передбачає їх розподіл по всіх стадіях кругообігу в необхідній формі і в оптимальному обсязі. У цих умовах правильне визначення потреби в оборотних коштах має особливе значення.

Розмір і склад оборотних коштів підприємства залежить від характеру виробничого циклу і обсягу виробництва. Раціональна організація виробництва викликає необхідність нормування оборотних коштів шляхом встановлення науково-обгрунтованих норм їх витрати на одиницю продукції (роботи) необхідної якості. Таким чином, нормування оборотних коштів - це процес розробки економічно обґрунтованих оборотних коштів, необхідних для організації нормальної роботи підприємства.

Нормування оборотних коштів на підприємствах передбачає:

- Розрахунок одноденного витрати кожного виду матеріальних цінностей;

- Розрахунок норми запасу товарно-матеріальних цінностей (мінімальний розмір запасів товарно-матеріальних цінностей);

- Розрахунок нормативу оборотних коштів (мінімальна для нормальної роботи потреба в оборотних коштах для утворення необхідних запасів товарно-матеріальних цінностей у грошовому вираженні) по окремих елементах матеріальних цінностей та обіговим коштам в цілому.

Розмір оборотних коштів підприємства залежить від багатьох факторів, таких як виробнича програма підприємства, склад і якість сировини і матеріалів, ціпи на них, схема поставок, кон'юнктура ринку і т.д. Оскільки самі фактори постійно змінюються, то і величина оборотних коштів вимагає регулярної коректування. При цьому важливо встановити науково-обгрунтовані або оптимальні норми оборотних коштів, які повинні враховувати необхідність створення транспортного (період транспортування), технологічного (підготовчий період), поточного (інтервали між двома черговими поставками), страхового запасів (забезпечує безперервність виробництва), а також часу на вивантаження, доставку і складування матеріалів.

Існують наступні методи встановлення норм оборотних коштів:

- Статистичний - встановлюється на основі звітів по таким же або аналогічним матеріалами в минулому;

- Досвідчений - встановлюється на основі спеціально проведених дослідів в умовах, наближених до виробничих;

- Розрахунковий - встановлюється на основі розрахунків та аналізу результатів.

Норма запасу характеризує оптимальний розмір запасів матеріальних ресурсів. Критерій оптимізації - мінімізація сукупних витрат на зберігання і поставку окремих партій матеріальних ресурсів. Зменшення запасів нижче цієї норми загрожує втратами через перерв у виробничому процесі, а збільшення пов'язане з додатковими витратами з їх зберігання. Все це в кінцевому рахунку вимагає управління запасами матеріальних ресурсів у підприємствах.

Найбільшого поширення набула класична економіко-математичну модель управління запасами, що припускає визначення кількості поставок (п) і розміру партії (а), що задовольняють повністю сумарний попит (() = п х ц) так, щоб при цьому значення цільової функції (3) було б мінімальним:

де 5 - витрати па одну поставку, С - питомі витрати по храпении.

З виразу 0_ = п- <? знаходимо кількість поставок: п = О / ц. Підставивши отримане значення в цільову функцію моделі, отримаємо: 3 = 5 О / а + З х ц / 2.

Прирівнюючи першу похідну цієї функції до нуля, можна визначити оптимальні значення шуканих величин:

З цього виразу знаходимо оптимальний розмір поставки:

Якщо відомий розмір поставки, то можна визначити кількість поставок: п = О / ц, і навпаки, якщо відомо кількість поставок, то можна визначити розмір поставки: ц = О / п.

Оскільки управляти запасами всіх видів матеріалів складно, то виділяють їх частина, яка але вартості становить 80% запасів, застосувавши до запасів принцип Парето. У підсумку управляють запасами тих матеріалів, які, займаючи 20% всієї номенклатури в сукупності складають 80% вартості запасів усіх матеріалів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Методичні підходи до визначення потреби в оборотному капіталі в проблемній організації
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Управління ліквідністю оборотних коштів
Потреба підприємств в оборотних коштах
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Управління оборотним капіталом, запасами і грошовими коштами
Як узагальнити дані для комплексного аналізу ефективності використання оборотного капіталу?
Підвищення ефективності використання оборотних коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук