Навігація
Головна
Визначення рівня результативності та ефективності використання...Ефективність використання інноваційних ресурсів підприємстваЕфективність використання земельних ресурсівАналіз ефективності використання матеріальних ресурсівПоняття фінансових ресурсів підприємств, джерела формування та...
Ефективність використання земельних ресурсівОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМАналіз ефективності управління персоналомВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУПідвищення ефективності використання оборотних коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність використання окремих ресурсів підприємства

Ефективність використання персоналу

Основним показником, що характеризує ефективність використання персоналу підприємства, є продуктивність праці - здатність конкретної праці виробляти певну кількість споживчих вартостей за одиницю робочого часу і визначається вона ставленням виробленої продукції до витрат праці. Розрізняють прямі, зворотні і непрямі показники продуктивності праці.

До прямих показниками продуктивності праці відноситься відношення обсягу виробленої продукції до витрат праці.

При виробництві однорідної і однаковою за якістю продукції обсяг виробленої продукції може бути визначений як в натуральному, так і у вартісному вираженні. Якщо ж продукція різнорідна і Різноякісність, то обсяг продукції може бути визначений лише у вартісному вираженні. Разом з тим слід зазначити, що в окремих випадках в сільському господарстві продукція може бути виражена в кормових або енергетичних одиницях. При цьому витрати живої праці можуть бути визначені або в людино-годинах, або в людино-днях або кількістю середньорічних працівників. У першому випадку визначається годинна продуктивність праці, у другому - денна, а в останньому -річна продуктивність праці.

Витрати живої праці поділяються на прямі і непрямі. До прямих відносять витрати праці, прямо пов'язаного з виробництвом конкретної продукції, - праця доярок, механізаторів і т.д. Решта витрат праці є непрямими, оскільки безпосередньої участі в процесі виробництва не приймають - праця фахівців, керівників і т.д.

Слід зазначити, що вартість виробленої валової продукції в сільськогосподарських підприємствах може бути визначена як методом валового обороту (повторного рахунку), так і без повторного рахунку, тобто як кінцева продукція, що з методичної точки зору на наш погляд є більш точним. В даний час при визначенні продуктивності праці, як правило, використовуються прямі витрати праці, що в підсумку призводить до завищення цього показника. При визначенні продуктивності праці в підприємствах, поряд з прямими витратами праці, повинні розглядатися всі затрати праці.

Ставлення витрат праці до обсягу виробленої продукції є зворотним показником продуктивності праці і називається трудомісткістю виробництва продукції. Розглянутий показник застосовується в економічному аналізі, оскільки в даному випадку наведені в чисельнику загальні витрати праці можна розкласти по видам. Наприклад, витрати праці на виробництво молока розкладаються на витрати праці на годування корів, догляд за ними, доїння і т.д.

До непрямих або неповним показниками продуктивності праці, оскільки в них не відбивається обсяг виробленої продукції, відносяться витрати праці на 1 га посівних площ або на голову тварин, а також вироблення: оранка, сівба, міжрядний обробіток і т.д.

Крім продуктивності праці в систему показників ефективності використання персоналу підприємства можуть бути включені виручка, валовий і чистий дохід, прибуток підприємства в розрахунку па одиницю витрат живої праці, а також ці ж показники і вартість валової продукції в розрахунку на карбованець витрат на оплату праці. При виявленні та мобілізації резервів підвищення ефективності використання фонду заробітної плати слід враховувати, що в широкому сенсі слова під оплатою праці розуміються не тільки витрати на заробітну плату і премії персоналу, а й витрати на соціальне, медичне страхування та інші витрати, пов'язані з використанням робочої сили на підприємстві.

Основними завданнями аналізу використання трудових ресурсів є:

- В галузі використання робочої сили - дослідження її чисельності, складу і структури, рівня кваліфікації та шляхів підвищення культурно-технічного рівня; перевірка даних про використання робочого часу та розробка необхідних організаційно-технічних та інших заходів з метою досягнення найкращих результатів; вивчення форм, динаміки і причин руху робочої сили, дисципліни праці; вивчення впливу чисельності працюючих на динаміку продукції;

- В галузі продуктивності праці - встановлення рівня продуктивності праці по підприємству і сто підрозділам, зіставлення отриманих результатів з показниками попередніх періодів і досягнутими на аналогічних підприємствах або в цехах; визначення інтенсивних і екстенсивних факторів росту продуктивності праці; виявлення, класифікація і розрахунок впливу факторів, дослідження якості застосовуваних норм виробітку і їх виконання; виявлення резервів подальшого росту продуктивності праці і розрахунок їх впливу на динаміку продукції;

- В області окупності - перевірка ступеня обгрунтованості застосовуваних форм і систем оплати праці; визначення розмірів і динаміки середньої заробітної плати окремих категорій і професій працівників; виявлення відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній платі; вивчення ефективності застосовуваних систем преміювання; дослідження темпів зростання заробітної плати у співвідношенні з темпами зростання продуктивності праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Визначення рівня результативності та ефективності використання ресурсів
Ефективність використання інноваційних ресурсів підприємства
Ефективність використання земельних ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Поняття фінансових ресурсів підприємств, джерела формування та напрями їх використання
Ефективність використання земельних ресурсів
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аналіз ефективності управління персоналом
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Підвищення ефективності використання оборотних коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук