Навігація
Головна
Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємстваАналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних...Аналіз фінансової стійкості підприємстваАналіз фінансової стійкості підприємстваКоефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компаніїТехнології визначення фінансової стійкості, ліквідності,...Ступінь короткостроковій фінансової стійкостіАналіз фінансової стійкості бізнесуВиявлення індикатора фінансової стійкості. Грошовий капітал як...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансова стійкість підприємства

Фінансова стійкість підприємства - його ключова характеристика, яка відображає його фінансову стійкість і незалежність, а отже, є для зовнішніх контрагентів підтвердженням майбутнього існування підприємства. На відміну від платоспроможності підприємства, яка носить оперативний характер, фінансова стійкість є певною мірою гарантом стратегічних контрактів і тому носить перспективний характер. Фінансова стійкість підприємства є певною мірою запорукою успішної взаємодії з кредитними установами.

З іншого боку, фінансова стійкість є результатом ефективності фінансового менеджменту організації з оптимізації й раціональності фінансового забезпечення активів підприємства. Менеджери підприємства можуть вибирати різні джерела фінансування: отримувати у постачальників і підрядників відстрочку платежів, залучати кредити і позики, поповнювати фінансові ресурси за рахунок акціонерів, учасників товариства і т.д. Тому необхідно оцінити можливість своєчасно погасити взяті на себе зобов'язання. Така оцінка здійснюється різними методами, але найбільш поширеним є коефіцієнтний.

Фінансова стійкість оцінюється з двох позицій: структури джерел коштів підприємства і витрат, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел. Для цього розраховуються дві групи показників: коефіцієнти капіталізації та коефіцієнти покриття (див. Параграф 12.1. "Платоспроможність і ліквідність").

До групи коефіцієнтів капіталізації включаються:

- Коефіцієнт концентрації власного капіталу (КК (.До);

- Коефіцієнт концентрації залучених коштів (К |] С);

- Коефіцієнт фінансової залежності (Кф3); коефіцієнт фінансової стійкості (КФУ);

- Коефіцієнт фінансування (Кф);

- Коефіцієнт фінансового левереджа (Кфл); - Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (К ,,,.,.).

Показники фінансової стійкості розраховуються на основі інформації про джерела коштів підприємства. Джерела коштів підприємства діляться на дві групи: власні (підсумок III розділу бухгалтерського балансу) і залучені (сума підсумків IV і V розділів бухгалтерського балансу). Залучені кошти в свою чергу можуть бути також розділені на джерело коштів фінансового характеру (позикові кошти) і джерела коштів нефінансового характеру (поточна кредиторська заборгованість). Позикові кошти класифікуються на довгострокові і короткострокові.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (ККСК) відображає частку власності акціонерів (учасників) товариства в загальній сумі джерел коштів підприємства і розраховується але формулою

Стабільність фінансового становища підприємства прямо пропорційна коефіцієнту концентрації власного капіталу: чим вище коефіцієнт, тим стабільніше положення.

Коефіцієнт концентрації залучених коштів (КК11С) відображає частку залучених коштів у загальній їх сумі і розраховується за формулою

Стабільність фінансового становища підприємства обернено пропорційна коефіцієнту концентрації залучених коштів: чим вище коефіцієнт, тим менш стабільне положення.

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) є зворотним до коефіцієнта концентрації власного капіталу:

Якщо значення цього показника дорівнює 1, це означає, що власники підприємства повністю його фінансують, що на практиці не зустрічається. Позитивна динаміка цього показника означає стійке збільшення залежності від зовнішніх джерел.

Коефіцієнт фінансової стійкості (КФУ) відображає частку довгострокового фінансового капіталу (власного і залученого) у загальній сумі джерел коштів підприємства і розраховується за формулою

Даний коефіцієнт показує частку джерел, яка може бути використана підприємством тривалий час. Чим вище значення даного показника, тим стабільніше підприємство.

Коефіцієнт фінансування (Кф) відображає співвідношення власного і позикового капіталу:

Стабільність фінансового становища підприємства підвищується з ростом даного показника. Залучення позикових коштів для реалізації проектів знижує величину показника.

Коефіцієнт фінансового левереджа (Кфл) також характеризує фінансову стійкість підприємства. Існує кілька різних алгоритмів його розрахунку, найбільш поширеним є ставлення довгострокового позикового капіталу до власного:

Даний показник відображає, скільки рублів позикового капіталу припадає на один рубль власних коштів. Чим вище рівень даного показника, тим менш фінансово стійке підприємство.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Косс) відображає частку оборотних активів, фінансованих за рахунок власних коштів, і розраховується за формулою

Фінансова залежність підприємства знаходиться в прямо пропорційній залежності від даного показника: чим вище значення показника, тим стабільніше фінансовий стан підприємства.

Фінансова стійкість підприємства залежить від безлічі факторів: оборотності активів, попиту на вироблену продукцію і надані послуги, рівня постійних витрат. Тому значення коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість, необхідно інтерпретувати беручи до уваги особливості функціонування підприємства.

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства має свої недоліки:

- Формули розрахунку коефіцієнтів і рекомендовані фахівцями межі зміни цих показників не є безперечними;

- Не існує галузевих рекомендованих значень коефіцієнтів;

- Облікова політика, відповідно до якої формуються значення показників бухгалтерської звітності, істотно впливає на величину коефіцієнтів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємства
Аналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компанії
Технології визначення фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності компанії
Ступінь короткостроковій фінансової стійкості
Аналіз фінансової стійкості бізнесу
Виявлення індикатора фінансової стійкості. Грошовий капітал як абсолютна величина індикатора фінансової стійкості
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук