Навігація
Головна
Інвестиційна та інноваційна політика підприємстваЕфективність інвестиційної діяльності інноваційних підприємствІнвестиційна діяльність підприємств (організацій)Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив...Стратегічне управління інноваційною діяльністюПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВРозробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей...Планування результатів технічного розвитку та інвестиційної...Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності корпораціїІнноваційний потенціал підприємства: структура та оцінка
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства

Інновація у відповідності з міжнародними стандартами являє собою кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав поширення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності.

Інноваційна діяльність базується на таких основних принципах:

• пріоритет інноваційного виробництва над традиційним;

• ефективність інноваційного виробництва;

• адаптивність.

Діяльність інноваційно активного підприємства спрямована на використання результатів наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок для отримання прибутку на основі розширення і оновлення номенклатури продукції (товарів, послуг) у вдосконалення технології, управління, підвищення якості продукції, вдосконалення технології та організації її виготовлення і в кінцевому рахунку завоювання нових сегментів ринку [65].

Інноваційна активність в сучасних умовах залежить в першу чергу від науково-технічного потенціалу підприємства, що включає в себе:

• науково-технічні та інженерні кадри, креативно мислячих менеджерів;

• адекватну матеріально-технічну базу та НДДКР;

• високоорганізовану систему інформаційного забезпечення, управління розвитком телекомунікацій в економіці.

У період поширення кризових явищ практично на всіх рівнях світової економічної системи діалектика розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в сфері промислового виробництва реалізується з використанням високоефективних інструментів і методів сучасної теорії інноватики, синергетики, кібернетики, теорії систем, методологічних напрацювань в плані автоматизації та інформатизації виробничих систем та створення надефективних інноваційно-інвестиційних виробничих систем, що представляють собою гармонійний симбіоз науково-дослідного і виробничого потенціалів [14].

Реальні інвестиції здійснюються на підприємствах в різних формах (реконструкція, модернізація, перепрофілювання, оновлення окремих видів основних фондів, нове будівництво, інвестиції в НДДКР, нематеріальні активи та продукти інтелектуальної діяльності та ін.).

Інновації - це кінцевий результат інноваційної діяльності, який одержує втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, нового підходу до соціально-економічних послуг.

Нововведення - оформлений результат фундаментальних досліджень, розробок або експериментальних робіт у певній сфері діяльності по підвищенню її ефективності. Причому дуже важливим моментом на підприємстві є впровадження нововведення, перетворення його у форму інновації, тим самим здійснюючи інноваційну діяльність і досягаючи необхідної ефективності. Для цього слід провести маркетингові дослідження, НДДКР, організаційну і технологічну підготовку виробництва, здійснити виробництво і оформити результати.

Процес по стратегічному маркетингу, НДДКР, організаційно-технологічної підготовки виробництва, виробництву й оформленню нововведень, їх впровадженню (або перетворенню в інновації) і поширенню в інші сфери (дифузія) називається інноваційною діяльністю.

Схема перетворення нововведень в основну продукцію підприємства показана на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Перетворення нововведень в інновації та готову продукцію підприємства

Метою інноваційної діяльності підприємства є отримання результату шляхом здійснення інновацій. Портфель інновацій являє собою комплексно обгрунтований перелік нововведень, покупних і власної розробки, що підлягають впровадженню на підприємстві. Цей портфель розробляється вже на дослідницькій стадії комплексної підготовки виробництва, а потім доповнюється і вдосконалюється в процесі інвестиційної діяльності підприємства.

Організація інноваційної діяльності повинна бути завжди спрямована на впорядкування процесів генерації нових творчих ідей, пошук і розробку науково-технічних і організаційно-управлінських рішень, безперервне впровадження інновацій на підприємстві. При цьому механізм організації орієнтується на оформлення та реорганізацію структур, що здійснюють інноваційні процеси.

Існують різні форми такої роботи: створення, поглинання, інноваційна інтеграція, виділення. Створення являє собою формування нових структурних одиниць, які здійснюють інноваційну діяльність (ІД). Це можуть бути науково-технічні підрозділи, матричні структури, центри, внутрішні венчурні організації і т. П. Ефективність ВД значно підвищується при створенні нових інноваційних структурних одиниць, особливо великих підприємств (на постійній чи тимчасовій основі).

Самостійні венчурні організації широко поширені за кордоном. У нашій країні до останнього часу були відсутні державні венчурні організації. Перша з них - Російська венчурна компанія - створена 7 червня 2006 за рішенням уряду РФ.

Венчурні організації, що працюють в складних ризикованих умовах ринкової економіки, займаються безпосереднім впровадженням інновацій, орієнтованим на нову ринкову нішу. Внутрішні венчури, займаючись такою діяльністю, є квазісамостоятельнимі, т. Е. Мають атрибутами самостійності, мають свій розрахунковий рахунок (субрахунок), але в той же час є структурними підрозділами великого підприємства, використовують його виробничі площі, обладнання і т. П.

Поглинання малих і середніх інноваційних фірм великою компанією в ринкових умовах можливо. Між великою компанією і малими інноваційними фірмами можуть бути встановлені тісні зв'язки і на довгострокових договірних відносинах (ринкова інноваційна інтеграція). У цьому випадку малі і середні фірми, зберігаючи свою самостійність, потрапляють в сферу ринкових виробничих зв'язків великої компанії. Поєднання процесів поглинання та ринкової інноваційної інтеграції називають віялової організацією інноваційного процесу. Схема такої організації наведена на рис 1.7.

Рис. 1.7. Віялова організація інноваційної діяльності великої компанії

Сенс створення віялової організації ІД полягає у створенні інноваційного оточення виробничої компанії, що складається з інноваційних фірм поглинання (ІФП) і ринково-інтегрованих фірм (РІФ). Дана організація, як правило, веде на ринку активну наступальну стратегію інноваційного розвитку.

Нарешті, може здійснюватися процес виділення, коли створюються самостійні інноваційні венчурні організації, що раніше входили до складу цілісних виробничих утворень (компаній, великих підприємств).

Вітчизняні підприємства в умовах ринкової економіки повинні прагнути до постійного освоєння сучасних досягнень НТП, вміти ризикувати і добиватися позитивних результатів в інноваційній діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інвестиційна та інноваційна політика підприємства
Ефективність інвестиційної діяльності інноваційних підприємств
Інвестиційна діяльність підприємств (організацій)
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Стратегічне управління інноваційною діяльністю
ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Планування результатів технічного розвитку та інвестиційної діяльності підприємства
Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності корпорації
Інноваційний потенціал підприємства: структура та оцінка
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук