Навігація
Головна
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВДинамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємстваАНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...Інші необоротні активиУПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИАналіз необоротних активівАНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВКласифікація необоротних активів, призначених для продажуАналіз оборотності активів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз оборотності активів

Фінансовий стан підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності використання майна підприємства, від того, наскільки швидко фінансові кошти, вкладені в активи, перетворюються знову в реальні гроші, що визначається тривалістю перебування коштів в обороті. Під оборотними активами розуміються грошові кошти та майно, майнові права підприємства, які будуть перетворені на грошові кошти в ході нормальних операцій підприємства протягом періоду, не перевищує один рік.

Оборотність коштів підприємства залежить від різних зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів слід віднести сферу діяльності підприємства, його галузеву приналежність, економічну ситуацію в країні, інфляційні процеси, податкову і кредитну політики і т.д. До внутрішніх факторів належать цінова політика підприємства, структура активів, організаційна та виробнича структура і т.д.

Оборотність активів підприємства характеризується коефіцієнтом оборотності активів (Коа), коефіцієнтом оборотності оборотних активів (Кооа), тривалістю одного обороту (Тоа).

Коефіцієнт оборотності активів (Коа) відображає, скільки разів за звітний період (рік, квартал, півріччя, 9 місяців) відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток підприємству, або який дохід приніс один карбованець вкладеного капіталу. Даний коефіцієнт розраховується як відношення виручки за звітний період до середньої вартості активів:

Коефіцієнт збільшується із зростанням обсягу реалізації при незмінній величині активів і зі зменшенням суми активів при стабільній величиною виручки. Однак у практичній діяльності зростання обсягів виробництва передбачає зростання активів і призводить до збільшення обсягів реалізації. Тому позитивна динаміка показника відображає підвищення ефективності використання коштів підприємства.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Кооа) аналогічно попередньому показнику відображає кількість повних циклів виробництва і звернення щодо оборотних активів і показує скільки рублів виручки приносить один карбованець оборотних активів. Показник розраховується за формулою

Економічний зміст показника інтерпретується аналогічно попередньому показнику щодо оборотних активів підприємства.

Більш повне уявлення про ефективність використання активу дають показники періоду обороту активів, тобто кількості днів, необхідних для їх перетворення в грошову форму.

Тривалість одного обороту (Тоа) є показником, зворотним коефіцієнту оборотності, помноженому на кількість днів періоду (звітного року):

Тоа = 365 / Коа

мул І

Тооа = 365 / К00,

Значення показника відображає кількість днів, необхідних для трансформації вкладених в активи коштів знову в грошову форму. Негативна динаміка свідчить про ефективну роботу менеджерів з управління як фінансовими ресурсами, так і матеріальними запасами і дебіторською заборгованістю.

При аналізі оборотності активів підприємства особливу увагу слід приділити оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей, від якої значною мірою залежить поповнення готівкових коштів підприємства. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства проводять в розрізі кожного їх виду. Для її оцінки розраховуються наступні показники:

1) коефіцієнт оборотності запасів - відношення собівартості проданої продукції до середньої вартості запасів;

2) термін зберігання запасів - 365 днів до оборотності запасів.

Коефіцієнт оборотності запасів (Коа) відображає ефективність використання запасів через їхнє обороту і розраховується за формулою

Даний показник вимірюється в обертах і показує, скільки разів за звітний період обернулися гроші, вкладені в запаси. Позитивна динаміка цього показника свідчить про ефективну організацію виробничої та фінансової діяльності підприємства.

Термін зберігання запасів (Т3) є показником, зворотним коефіцієнту оборотності, помноженому на кількість днів періоду (звітного року):

Т: 1 = 365 / Кш.

Показник відображає кількість днів, необхідних для трансформації вкладених в матеріальні запаси грошових коштів у вихідну форму. Зростання даного показника негативно відображає роботу менеджерів підприємства, але може свідчити про розширення обсягів виробництва.

Ефективна організація виробництва передбачає наявність оптимальних запасів. Збільшення запасів понад оптимального рівня є свідченням не тільки спаду активності підприємства, а й призводить до певних економічних втрат, викликаних "омертвлянням" його активів.

Оборотність активів залежить як від об'єктивних причин (інфляції, зміни податкової та кредитної політики, розриву господарських зв'язків), так і від суб'єктивних - невмілого управління запасами, стану розрахунків з покупцями, відсутність належного обліку тощо

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Інші необоротні активи
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
Аналіз необоротних активів
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Класифікація необоротних активів, призначених для продажу
Аналіз оборотності активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук