Навігація
Головна
Підготовка інформації за сегментамиАналіз та оцінка концепцій захисту процесів переробки інформаціїПідготовка інформаціїЗбір інформації для управління процесами оцінки і контролю розвитку...Процес оцінки ризиків аудіруемим особою
Підсистема зовнішньої поточної маркетингової інформаціїВнутрішня система та зовнішнє оточення страхового ринкуВнутрішні і зовнішні джерела інформації, що характеризують страховий...Система збору зовнішньої маркетингової інформаціїВнутрішній і зовнішній аспекти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка інформації в процесі оцінки

Інформація повинна достовірно відображати ситуацію па підприємстві, точно відповідати цілям оцінки і враховувати в комплексі зовнішні умови функціонування оцінюваного підприємства. Існують різні порядки організації інформації: хронологічний, журналістський, логічний.

Хронологічний порядок передбачає послідовний перехід від минулого до майбутнього (або від майбутнього до минулого). Наприклад, у звіті про оцінку опис процесу виробництва починається з історії компанії. При журналістському порядку матеріал розташовується від більш важливого до менш важливого. Так, при аналізі фінансової інформації, як правило, не має сенсу описувати всю ретроспективну інформацію, увага акцентується на найбільш важливих пропорціях або коефіцієнтах. При логічному порядку інформація розподіляється від загального до приватного або від приватного до загального. Наприклад, перш ніж перейти до аналізу оцінюваної компанії, проводиться огляд макроекономічної ситуації, що дозволяє визначити інвестиційний клімат в країні.

Система інформації (зовнішня, внутрішня інформація)

Оцінка бізнесу заснована на аналізі вартості підприємства як інвестиційного товару, тобто з урахуванням минулих витрат, поточного стану і майбутнього потенціалу. Для реалізації такого комплексного підходу необхідно провести збір та аналіз великої кількості інформації, яку можна класифікувати таким чином:

- Зовнішня інформація характеризує умови функціонування підприємства в регіоні, галузі та економіці в цілому;

- Внутрішня інформація відображає діяльність оцінюваного підприємства.

В основі аналізу всіх інформаційних блоків лежить наступна послідовність: макроекономіка - галузь - підприємство.

Нормальне функціонування бізнесу можливе при оптимальному поєднанні обсягу продажів, одержуваного прибутку і фінансових ресурсів для забезпечення запланованого зростання, що в значній мірі визначається зовнішніми факторами функціонування підприємства. До зовнішніх відносяться макроекономічні та галузеві фактори: рівень інфляції, темпи економічного розвитку країни, умови конкуренції.

Блок зовнішньої інформації, таким чином, охоплює умови функціонування підприємства в галузі та економіці. Обсяг і характер зовнішньої інформації розрізняються залежно від цілей оцінки.

Макроекономічні показники містять інформацію про те, як відображається або відіб'ється на діяльності підприємства зміна макроекономічної ситуації, і характеризують інвестиційний клімат в країні. Фактори макроекономічного ризику утворюють систематичний ризик (ступінь визначеності, що характеризує досяжність в майбутньому очікуваних результатів), який виникає з зовнішніх подій, що впливають на ринкову економіку, і не можуть бути усунені диверсифікацією (скорочення ризику за допомогою портфельних інвестицій; придбання широкого спектру цінних паперів) в рамках національної економіки.

У більшості випадків ризик сприймається як можливість втрати, хоча (за визначенням) будь-яке можливе відхилення (плюс або мінус) від прогнозованої величини є відображення ризику. Аналіз фактора ризику суб'єктивний. Поточна вартість компанії, діяльність якої пов'язана з високим ризиком, буде нижчою, ніж поточна вартість аналогічної фірми, що функціонує в умовах меншого ризику. Розуміння інвестором фактора ризику можна представити таким чином: чим вище оцінка інвестором рівня ризику, тим більшу ставку доходу він очікує.

На практиці більшість замовлень на оцінку пов'язане з аналізом закритих фірм, власники яких не диверсифікують свої акції в тій же мірі, що і власники відкритих фірм. Тому при оцінці фірм закритого типу, поряд з аналізом систематичного (макроекономічного) ризику, необхідно враховувати фактори несистематичного ризику. До останніх відносяться галузеві ризики і ризики інвестування в конкретну фірму.

Основні фактори макроекономічного ризику:

- рівень інфляції;

- Темпи економічного розвитку країни;

- Зміна ставок відсотка;

- Зміна валютного курсу;

- Рівень політичної стабільності.

Внутрішня інформація характеризує діяльність оцінюваного підприємства і звичайно включає:

- Ретроспективні дані про історію фірми;

- Опис маркетингової стратегії підприємства (умови конкуренції);

- виробничі потужності;

- Відомості про робочому і управлінському персоналі;

- Внутрішню фінансову інформацію (дані бухгалтерського балансу, звіт про фінансові результати та рух грошових коштів за три - п'ять років).

Основними джерелами інформації при цьому є: бізнес-план, інтерв'ю з керівником підприємства, дані відділу маркетингу, ретроспективна фінансова звітність.

Метою аналізу поточної та ретроспективної фінансової звітності є визначення реального фінансового стану підприємства на дату оцінки, дійсної величини чистого прибутку, фінансового ризику та ринкової вартості матеріальних і нематеріальних активів.

Залежно від цілей оцінки напрямки аналізу фінансового стану підприємства змінюються. Наприклад, якщо оцінюється вартість міноритарного (неконтрольного) пакета акцій підприємства, то потенційного інвестора більшою мірою буде цікавити прогнозна оцінка рентабельності підприємства, її здатність виплачувати дивіденди.

Основними документами фінансової звітності, аналізованими в процесі оцінки, є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів.

Крім того, можуть використовуватися й інші офіційні форми бухгалтерської звітності, а також внутрішня звітність підприємства. У разі якщо потрібно оцінка активів підприємства, необхідно запросити розшифровку за наступними, найбільш важливим рахунках балансу:

- Необоротні активи: нематеріальні активи; основні засоби; довгострокові фінансові вкладення;

- Оборотні кошти: запаси; дебіторська заборгованість; короткострокові фінансові вкладення;

- Зобов'язання: кредиторська заборгованість; довгострокова заборгованість.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Підготовка інформації за сегментами
Аналіз та оцінка концепцій захисту процесів переробки інформації
Підготовка інформації
Збір інформації для управління процесами оцінки і контролю розвитку кризи
Процес оцінки ризиків аудіруемим особою
Підсистема зовнішньої поточної маркетингової інформації
Внутрішня система та зовнішнє оточення страхового ринку
Внутрішні і зовнішні джерела інформації, що характеризують страховий ринок
Система збору зовнішньої маркетингової інформації
Внутрішній і зовнішній аспекти
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук