Навігація
Головна
Організаційно-розпорядча документація (ОРД)Облікова документаціяОблікова документаціяАудиторська документаціяОрганізаційно-розпорядча документація: підготовка та оформленняВимоги до процесу підготовки документів СМЯКонтрольовані угоди. Підготовка та подання документації в цілях...Характеристика комплексів кадрової документаціїМіжнародний стандарт аудиту 800 "Спеціальні міркування - аудити...Склад документації управління персоналом
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка фінансової документації

Для оцінки бізнесу робота з внутрішньої фінансовою документацією ведеться за наступними напрямками:

- Інфляційна коригування звітності;

- Нормалізація бухгалтерської звітності.

Метою інфляційної коригування звітності є: приведення ретроспективної інформації за минулі періоди до порівнянної увазі; облік інфляційного зміни при складанні прогнозів грошових потоків і ставок дисконтування.

Купівельна спроможність грошей знижується зі збільшенням загального рівня цін на товари і послуги. Зміни в купівельній спроможності грошей призводять до того, що фінансова звітність, яка не скоригована з урахуванням інфляції, не відображає реального стану справ на підприємстві.

Найпростішим способом коригування служить переоцінка всіх статей балансу щодо зміни курсу рубля щодо курсу більш стабільної валюти, наприклад, євро. Цей спосіб має свої переваги і недоліки. Головне достоїнство - простота і можливість роботи без великого обсягу додаткової інформації. Разом з тим коригування за курсом валюти дає неточні результати в силу того, що курсові співвідношення рубля і євро не збігаються з їх реальною купівельною спроможністю.

Більш точною є переоцінка статей активу і пасиву балансу. Процедури перерахунку бухгалтерської звітності з урахуванням реальної купівельної спроможності грошової одиниці на звітну дату проводяться в кілька етапів:

1) вибір загального індексу цін і визначення коефіцієнта перерахунку. У Росії для цих цілей, як правило, використовується індекс споживчих цін, що розраховується Росстатом. Цей показник щомісячно публікується в спеціалізованих виданнях. Коефіцієнт перерахунку визначається виходячи з динаміки загального індексу цін;

2) поділ статей бухгалтерського балансу на грошові і негрошові;

3) перерахунок негрошових статей балансу і звіту про прибутки і збитки. Перерахунок вартості основних засобів повинен проводитися за первісною вартістю з дати їх придбання. При цьому необхідно виключити результати проведених перс-оцінок за аналізований період. Слід зазначити, що при прогнозуванні грошових потоків підприємства у разі інфляційної коригування вартості основних засобів повинна буде змінитися величина амортизаційних відрахувань. Перерахунку підлягають також вартість нематеріальних активів, доходи майбутніх періодів і інші1 негрошові статті;

4) зіставлення результатів перерахунку з балансовою вартістю активів і пасивів. Балансує статтею, яка виходить в результаті перерахунку всіх статей балансу, є нерозподілений прибуток. Процедура інфляційної коригування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ-29) досить трудомістка, вона веде до зміни фінансових результатів підприємства і величини акціонерного капіталу.

Таким чином, аналізуючи зовнішні умови функціонування підприємства, досягають наступних цілей:

- Опис інвестиційного клімату в країні та галузі на період, наближений до дати оцінки, і на прогнозований період;

- Проведення зовнішніх маркетингових досліджень, що пояснюють умови збуту продукції та динаміки попиту на неї;

- Визначення на основі аналізу зовнішньої інформації ступеня (величини) систематичного та галузевого ризиків, які враховуються при розрахунку ставок дисконту, ринкових мультиплікаторів, ставок капіталізації та визначенні підсумкової величини вартості підприємства.

Нормалізація звітності проводиться з метою визначення доходів і витрат, характерних для нормально діючого бізнесу. Вона необхідна для того, щоб оціночні значення були об'єктивними, грунтувалися на реальних показниках діяльності підприємства. У ході оцінки необхідно розуміти, що звітність, складена відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, не повинна відображати реальну ринкову вартість майна. Можливість використання різних методів обліку операцій, списання боргів призводить до різних значень прибутку і грошових потоків.

Ринкова вартість частини активів (наприклад, вартість нематеріальних активів) може не враховуватися при складанні балансу. Нормалізація звітності в процесі оцінки проводиться завжди, змінюється лише обсяг застосовуваних коригувань залежно від цілей оцінки. Розрахунки і зміни, проведені в ході нормалізації, мотивуються у звіті. Нормалізують коригування фінансової документації можуть проводитися за наступними напрямками:

- Коректування разових, нетипових і неопераційних доходів і витрат;

- Коригування методу обліку операцій (наприклад, обліку запасів або методів нарахування амортизації);

- Коригування даних звітності з метою визначення ринкової вартості активів.

Необхідно мати на увазі те, що нормалізована фінансова звітність може використовуватися тільки з метою оцінки.

Коригування разових, нетипових і неопераційних доходів і витрат. На величину грошових потоків, що генеруються бізнесом, може вплинути порядок обчислення собівартість продукції. Наприклад, у підприємствах протягом року витрати з виробництва деяких видів продукції можуть обчислюватися за плановими цінами (вартість молока на випоювання телятам, кормів, вироблених і споживаних в поточному році, і т.д.), а за підсумками фінансового року здійснюється коригування - літочислення проводиться за фактичною собівартістю.

Коригування методу обліку операцій. На величину прибутку і грошових потоків серйозний вплив можуть надавати методи обліку запасів і нарахування амортизації. Розмір прибутку залежить від методів нарахування зносу, як основних фондів, так і нематеріальних активів. Методи амортизації докладно розглядалися в параграфі 7.3.

Коригування даних бухгалтерської звітності з метою визначення їх ринкової вартості. Балансова вартість активів в більшості випадків відрізняється від їх ринкової оцінки. Тут мається на увазі не коректування нетипових доходів або витрат або методи обліку, а оцінка ринкової вартості активів.

Підсумком нормалізації фінансової звітності повинен стати нормалізований баланс - це ретроспективний бухгалтерський баланс, в якому всі балансові показники враховуються за їх ринковою вартістю на дату оцінки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організаційно-розпорядча документація (ОРД)
Облікова документація
Облікова документація
Аудиторська документація
Організаційно-розпорядча документація: підготовка та оформлення
Вимоги до процесу підготовки документів СМЯ
Контрольовані угоди. Підготовка та подання документації в цілях податкового контролю. Повідомлення про контрольованих угодах
Характеристика комплексів кадрової документації
Міжнародний стандарт аудиту 800 "Спеціальні міркування - аудити фінансової звітності, підготовленої відповідно до спеціальних принципами підготовки фінансової звітності"
Склад документації управління персоналом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук