Навігація
Головна
Аналіз системи управління підприємством. Організаційний діагнозСУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОММетодика фінансового аналізу діяльності підприємства
Перший етапПерший етапПерший етап різкого підвищення ролі МВФ
Другий етапДругий етапДругий етап (друга половина 1940-х - 1960-і рр.)
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація комплексного аналізу на підприємстві

В умовах ринкових відносин комплексний аналіз діяльності підприємства носить переважно внутрішньогосподарський управлінський характер. І оскільки управління бізнесом в першу чергу орієнтовано на інтереси власників і керівництва компаній, що діє від імені власників, то і сам управлінський комплексний аналіз також в основному спрямований на задоволення вимог власників і менеджменту. Лише в останні роки під впливом ідей бізнес-аналізу аналітики починають вивчати вимоги та інших зацікавлених сторін. Але в кожному разі характерними особливостями комплексного аналізу є відсутність будь-якої зовнішньої регламентації, використання всіх джерел інформації, включаючи і закриті для зовнішніх користувачів конфіденційні дані, що становлять комерційну таємницю компаній. Отже, і сама організація управлінського комплексного аналізу, і результати його проведення, як правило, також носять конфіденційний характер. Однак логічно обумовлена послідовність здійснення комплексного аналізу передбачає виділення трьох його основних організаційних етапів.

Перший етап

Па цьому підготовчому етапі за даними статутних та установчих документів повинна бути дана попередня характеристика організаційно-правової форми та структури підприємства, цілей і видів його діяльності, переважаючою регіональної та галузевої специфіки. Виявляється коло ключових зацікавлених сторін, визначаються і документуються їх вимоги до показників діяльності підприємства. На підставі аналізу бізнес-планів, фінансової та статистичної звітності оцінюються основні показники операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Конструюється інформаційна модель формування цих показників і основних визначальних їх чинників. Потім ця модель використовується для побудови загальної блок-схеми проведення комплексного аналізу. Складається план аналітичних робіт, визначаються методика і графік їх проведення, намічаються складу основних виконавців та розподіл обов'язків між ними.

Другий етап

Цей основний етап присвячений детальному аналізу показників діяльності підприємства відповідно з наміченим планом. Як правило, такий аналіз складається з декількох блоків.

Блок 1. Оцінка ринкового становища підприємства та його конкурентного оточення за допомогою методів маркетингового аналізу. Для публічної компанії особливе значення має при цьому оцінка Котирувана емітованих нею цінних паперів на організованому фондовому ринку і динаміки курсів цих паперів. За допомогою зіставлення вимог ключових стейкхолдерів з фактичними значеннями відповідних показників визначаються бізнес-проблеми й обґрунтовуються шляхи їх вирішення.

Блок 2. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства, соціальних і природних умов його діяльності. У ході такого аналізу вивчають показники науково-технічного рівня виробництва, інноваційність та якості продукції, рівня організації виробництва і праці, раціональності системи управління (у тому числі стану всіх видів економічної роботи), розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, показники соціальної сфери, природокористування та природоохоронної діяльності.

Блок 3. Аналіз виробничої потужності підприємства та основи його виробничого потенціалу - основних виробничих фондів. Оцінка ефективності використання основних виробничих фондів. Аналіз інших необоротних активів та інвестиційної діяльності компанії.

Блок 4. Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства та використання матеріальних ресурсів.

Блок 5. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та використання праці. Аналіз продуктивності праці та її оплати. Оцінка ефективності використання коштів, що спрямовуються на оплату праці.

Блок 6. Аналіз виробництва (продукції, робіт, послуг) і продажів. Виявлення впливу різних факторів на обсяг виробництва і продажів, зведений підрахунок резервів їх можливого зростання. Аналіз інших доходів компанії.

Блок 7. Аналіз формування та використання інтелектуального капіталу. Оцінка впливу використання інтелектуального капіталу на результати діяльності компанії.

Блок 8. Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції. Аналіз взаємозв'язку показників собівартості, обсягу продажів і прибутку.

Блок 9. Аналіз показників прибутку і рентабельності. Підрахунок резервів можливого збільшення прибутку і підвищення рентабельності.

Блок 10. Аналіз величини, структури і динаміки авансованого капіталу (активів і пасивів балансу). Аналіз ринкової капіталізації компанії.

Блок 11. Аналіз ділової активності компанії на базі показників оборотності активів.

Блок 12. Аналіз фінансового стану і його стійкості, платоспроможності і ризику потенційного банкрутства. Аналіз руху грошових потоків.

Блок 13- Узагальнююча комплексна оцінка ефективності бізнесу і визначення рейтингу компанії [1].[1]

  • [1] Баканов М, І., Мельник М. В., Шеремет Л. Д. Указ. соч.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз системи управління підприємством. Організаційний діагноз
СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Перший етап
Перший етап
Перший етап різкого підвищення ролі МВФ
Другий етап
Другий етап
Другий етап (друга половина 1940-х - 1960-і рр.)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук