Навігація
Головна
СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМАналітичні прийоми обгрунтування та моніторингу параметрів виконання...Бізнес-план як зовнішній і внутрішній документПеревірка можливості виконання планівБізнес-план інноваційного проекту
Бізнес-плани організацій як предмет стратегічного аналізуБізнес-план, його суть і значення для економічного обгрунтування...БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА І МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯПоняття бізнес-плану, сфера його застосування та умови розробкиПриклад розробки бізнес-плану розвитку підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ

Комплексний економічний аналіз в обгрунтуванні перспективних бізнес-моделей та розробці стратегічних планів розвитку бізнесу

Планування, поряд з урахуванням, аналізом і контролем основних процесів і результатів фінансово-господарської діяльності організації, є найважливішим завданням ефективного управління. Система планування в комерційних організаціях передбачає розробку і моніторинг виконання планів, різних за термінами реалізації, спрямованості і цілям. Різноманіття завдань управління передбачає реалізацію стратегічних, середньострокових, поточних і оперативних, фінансових, інвестиційних та виробничо-комерційних, корпоративних, господарських та внутрішньогосподарських планів.

Не викликає сумнівів, що формувати план лише на основі інтуїції неможливо. Тому якісне аналітичне обґрунтування параметрів планових завдань і створення системи планів (від стратегічних планів розвитку до оперативних і робітників) істотно підвищує ринкову конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість організації, забезпечуючи збалансованість і стійкість економічного зростання бізнесу.

У сучасних умовах господарювання роль і значення аналітичних методів і процедур при плануванні основних показників господарської діяльності структурних підрозділів, окремих бізнес-процесів і організації в цілому істотно підвищується. Це пов'язано з панівною в бізнесі практикою управління по цілях, при якому перед кожним об'єктом управління ставляться конкретні цілі (фінансові, виробничо-комерційні, соціальні, екологічні та ін.). Досягнення цих цілей (результативність) не повинно вступати в протиріччя з економічністю і продуктивністю. В іншому випадку досягнення цільових результатів може негативно позначитися на конкурентоспроможності бізнесу і стати одним з факторів ризику порушення принципу безперервності його діяльності [1].[1]

Планування, будучи однією з функцій сучасного менеджменту, спирається на можливості аналітичного обгрунтування взаємозв'язків індикаторів стану та розвитку бізнесу, дозволяє встановити логічну просторово-часову підпорядкованість цілей, визначити умови їх досягнення, розробити ефективні механізми формування ресурсів та перетворення (конверсії) цих ресурсів у результати. Відмова від аналітично обґрунтованого планування часто призводить до вироблення помилкових пріоритетів і прийняття неправильних цілей розвитку. Це, як наслідок, переводить процес управління па інтуїтивну основу, що особливо неприйнятно для великого та середнього бізнесу, що має велике число зацікавлених сторін (стейкхолдерів).

Залежно від поставлених цілей і розроблюваних програм їх досягнення прийнято виділяти стратегічне планування, визначальне стратегію і механізми розвитку, і оперативно-тактичне, розробляюче етапи досягнення цілей, регламенти та інструменти управління економічним зростанням в різних сферах діяльності.

При аналітичному обгрунтуванні та моніторингу виконання планів найбільш широко застосовуються такі методи: балансовий, нормативний, економіко-статистичний та математичного моделювання, бенчмаркінг і аналіз відхилень.

Особливе значення для розробки та реалізації стратегічних планів розвитку комерційних організацій має аналітичне обгрунтування перспективних бізнес-моделей. Бізнес-модель компанії в зарубіжній і вітчизняній практиці все частіше застосовують як інструменту формалізації логіки створення і розподілу вартості бізнесу в інтересах його ключових стейкхолдерів.

Під терміном бізнес-модель ми розуміємо сукупність послідовно і паралельно виконуваних ідентифікованих операцій (бізнес-процесів), орієнтованих створення цінності для споживачів. По суті, бізнес-модель здійснює дві важливі функції: створює вартість, а також споживає частину цієї вартості. Перша функція вимагає визначення ряду процесів (від заготівлі сировини та залучення інших ресурсів до кінцевого споживача), комбінація яких дозволить створити новий продукт, або послугу з вартістю більшої вартості витрачених ресурсів, тобто отриманням доданої вартості. Друга функція пов'язана з ідентифікацією та створенням критичних чинників успіху (унікального ресурсу, активу або операції) в межах ланцюжка бізнес-процесів, в яких фірма має конкурентну перевагу.

Бізнес-модель лягає в основу розробки та коригування параметрів і регламентів основних бізнес-процесів, забезпечуючи їх збалансованість, а також економічність, продуктивність і результативність всього ланцюжка створення вартості. Її формування вимагає аналітичного обгрунтування механізмів і визначення умов її реалізації (оцінки зовнішньої та внутрішньої економічної середовища), а також системи аналітичних показників оцінки її працездатності. Аналітичні інструменти розробки та моніторингу рівня ефективності бізнес-моделей широко вивчалися в роботах американських і європейських економістів. Серед них: А. Слівотскі, що встановив вплив бізнес-моделі на процес збереження та примноження вартості, Г. Шезбург, який визначив важливість інновацій в процесі мультиплицирования доходів компанії, А. Остервальдер, І. Пинье, структурувати типи впливу на витрати і доходи як основу для збільшення прибутковості і вартості бізнесу, та ін. [2]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У процесі розробки і подальшого коректування бізнес-моделі, спрямованої на підтримку її конкурентоспроможності, використовуються аналітичні прийоми і методи, наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Аналітичні інструменти розробки та моніторингу бізнес-моделей

Аналітичні інструменти розробки та моніторингу бізнес-моделей

Умовне позначення пріоритетів: ААА - високий пріоритет, найбільш ефективний інструмент; АЛ - середній пріоритет; Л - низький пріоритет використання.

Для того щоб планувати витрати і результати і здійснювати контроль за бізнесом, проводять аналітичне обгрунтування шаблону бізнес-моделі. При цьому під шаблоном розуміють графічне чи інше формалізоване вираження процесу послідовного створення і використання вартості. Найпростіший шаблон бізнес-моделі на прикладі компанії, надає послуги з хеджування ризиків термінових контрактів, наведено на рис. 2.1.

Шаблон дозволяє формувати вимоги до кожного з етапів (процесів), визначати ключові показники і їх цільові значення для кожного з процесів, здійснювати їх взаємоув'язки допомогою інструментів моделювання, підбираючи ту чи іншу форму функціональної або стохастичною взаємозв'язку. Останнє є надзвичайно важливим для оцінки очікуваної ефективності укладених операцій та розробки гнучких регламентів бізнес-процесів і господарських операцій.

В даний час оцінка діючої бізнес-моделі, аналітичне обгрунтування більш успішною бізнес-моделі та її практичне застосування при розробці стратегії стають одними з головних умов досягнення стійкого стратегічного успіху бізнесу.

Шаблон бізнес-моделі компанії, надає послуги з хеджування ризиків

Мал. 2.1. Шаблон бізнес-моделі компанії, надає послуги з хеджування ризиків

  • [1] Основи бізнес-аналізу: навч. посібник / В. І. Баріленко, В. В. Бердников, Р. П. Булига [и др.]; під ред. В. І. Баріленко. М .: КноРус, 2014.
  • [2] Остервальдер Л., Пинье І. Побудова бізнес-моделей: Настільна книга стратега і новатора: пров. з англ. 3-е изд. К .: Паблішер, 2012.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Аналітичні прийоми обгрунтування та моніторингу параметрів виконання бізнес-планів
Бізнес-план як зовнішній і внутрішній документ
Перевірка можливості виконання планів
Бізнес-план інноваційного проекту
Бізнес-плани організацій як предмет стратегічного аналізу
Бізнес-план, його суть і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА І МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ
Поняття бізнес-плану, сфера його застосування та умови розробки
Приклад розробки бізнес-плану розвитку підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук