Навігація
Головна
РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ...Маркетингова система як підсистема організаційного управління...Стратегія ІБ в системі управління підприємстваМаркетингові дослідження як інструмент вдосконалення системи...Аналіз маркетингового середовищаОрганізація управління якістю на підприємстві (в організації)Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємстваАналіз системи управління підприємством. Організаційний діагнозМаркетинговий аналізМаркетингові інформаційні системи на підприємствах сфери громадського...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завдання маркетингового аналізу й обґрунтування максимально можливого обсягу продажів

Основні завдання маркетингового аналізу в комерційних організаціях визначаються умовами ринкової економіки, а також рівнем розвитку конкурентного середовища та зводяться до наступного:

1) спираючись на прогнози макроекономічної ситуації, оцінити найбільш ймовірну динаміку попиту на ринках збуту своєї продукції і рівня конкуренції на них;

2) оцінити максимально можливий обсяг продажів але товарам (роботам, послуг) підприємства;

3) провести порівняльний аналіз прибутковості окремих видів діяльності (товарів, робіт, послуг) та визначити пріоритетні цільові показники продажів по них;

4) оцінити рівень конкурентоспроможності своєї продукції (товарів, робіт, послуг) і намітити основні напрями його підвищення;

5) обґрунтувати цінову політику щодо конкретних видів продукції і окремих ринків збуту.

Маркетинговий аналіз базується на маркетингової філософії підприємництва, тому управління продажами вимагає від керівництва комерційних організацій вивчення очікуваної динаміки попиту на їхні товари та послуги. Методи оцінки прогнозної динаміки ефективного попиту дещо відрізняються по товарах і послугах для населення і по продукції виробничо-технічного призначення.

По товарах для населення обсяг ефективного попиту і його очікувана динаміка в більшій мірі пов'язані з доходами споживачів, які, у свою чергу, залежать від характеру макроекономічних прогнозів і темпів зміни ВВП.

Для оцінки зв'язку між рівнем доходів працюючого населення та динамікою ВВП доцільно скористатися статистикою за кілька попередніх років (чим за більш тривалий період буде зібрана статистика, тим надійніше оцінки). Розрахувавши середні значення зміни рівня доходів населення на 1% приросту (зниження) ВВП того чи іншого регіону і спираючись на прогнози його зміни на наступні роки, стає можливим скласти оцінки їх очікуваної динаміки.

Зрозуміло, що на рівень доходів населення та їх динаміку впливає досить багато факторів:

• рівень ділової активності в регіонах реалізації тих чи інших товарів, вимірюваний темпами приросту (зниження) регіонального ВВП;

• зміна числа прибуткових підприємств;

• темпи збільшення (зменшення) чисельності і середніх заробітків працюючого населення;

• динаміка пенсійних виплат.

Зв'язок між ними і рівнем доходів населення носить стохастичний характер, тому доцільно використання методів кореляційно-регресійного аналізу, методологією якого студенти повинні володіти до початку вивчення комплексного економічного аналізу.

Аналогічним чином проводиться аналіз співвідношень ефективного попиту на ті чи інші товари та рівня доходів населення, оскільки попит, хоч і залежить переважно від останніх, але це не єдиний фактор. Додатково слід оцінити, щонайменше вплив зміни структури витрат населення в залежності від прогнозованого стану макроекономіки, в тому числі і частки заощаджень у відсотках від доходів.

Максимально можливий обсяг продажів продукції конкретного підприємства визначається не тільки перерахованими факторами, а й рівнем її конкурентоспроможності, методика оцінки якої викладається в пункті 3.2 цієї глави.

По продукції або послуг виробничо-технічного призначення ефективний попит визначається також залежно від прогнозованої ситуації на ринках збуту (експортних і всередині країни), яка оцінюється співвідношенням динаміки галузевих індикаторів і очікуваних темпів приросту (зниження) ВВП країни. Крім того, не слід забувати, що маркетинговий аналіз повинен проводитися в першу чергу з точки зору інтересів споживачів, для чого слід передбачати спеціальні дослідження можливих змін потреб покупців.

Наприклад, розрахувавши багаторічні середні відносини збільшення (зменшення) продажів вантажних автомобілів (за класами вантажопідйомності) до приросту (зниження) ВВП, отримуємо галузевої індикатор. Щоб його використовувати для прогнозної оцінки попиту на вантажні автомобілі, слід отримати дані очікуваного зростання ВВП країни з кількох джерел, у тому числі незалежних від Уряду РФ. У разі їх порівнянності стає можливим отримати достатньо надійні оцінки прогнозного попиту на вантажні автомобілі. Подібний аналіз може проводитися як персоналом самого виробника, так і спиратися на результати прогнозних досліджень товарних ринків спеціалізованими організаціями (наприклад заходів, РБК).

Далі процентну частку ринку вантажних автомобілів конкретного виробника слід помножити па величину прогнозного їх попиту.

Різниця між максимально можливим обсягом продажів товарів комерційної організації і прогнозованим ефективним попитом на них обумовлена впливом двох факторів: рівня конкуренції в галузі і конкурентоспроможністю її продукції (про що йшлося вище), а також її виробничими можливостями. Визначення здатності підприємства зробити достатню кількість виробів залежить також оп рівня завантаження діючих потужностей і реалізованих проектів щодо їх збільшення.

З викладеного випливають такі можливі співвідношення:

де рп11; 1 (ТП1 |: |) - відповідно плановані обсяги продажів і виробництва продукції (робіт, послуг); РПП1ах - прогнозований максимально можливий обсяг продажів продукції аналізованого підприємства; ПМ - діючі виробничі потужності підприємства або розташовувані в планованому році з урахуванням очікуваного їх розширення.

У конкурентному ринковому середовищі обгрунтування цінової політики підприємства базується, як відомо, на співвідношенні попиту та пропозиції. Тому результати аналізу прогнозованого стану ринкової кон'юнктури використовуються для підготовки раціональних управлінських рішень і в цьому прикладному аспекті управління діяльністю підприємства.

Подібні розрахунки повинні проводитися щодо кожного з основних видів продукції, але аналітичне обгрунтування цільових значень планових показників продажів цим не обмежується. Наступним етапом аналітичної роботи повинен бути порівняльний аналіз рівня прибутковості окремих видів продукції з урахуванням обмежень по виробничим ресурсам.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Маркетингова система як підсистема організаційного управління підприємством
Стратегія ІБ в системі управління підприємства
Маркетингові дослідження як інструмент вдосконалення системи управління підприємством
Аналіз маркетингового середовища
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства
Аналіз системи управління підприємством. Організаційний діагноз
Маркетинговий аналіз
Маркетингові інформаційні системи на підприємствах сфери громадського харчування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук