Навігація
Головна
Методика загальної оцінки динаміки і структури статей бухгалтерського...Аналіз динаміки виручки від продажів і чинників, що її визначаютьАналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу СШААналіз структури та динаміки собівартості продукціїАналіз структури та динаміки економічних показників діяльності...Аналіз складу, структури, динаміки та стану основних засобівАналіз динаміки, структури та структурних зрушень в собівартості...Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесівМЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВАНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз асортименту і оцінка динаміки структури продажів

Не менш важливими завданнями для підприємства є обгрунтування асортиментного плану продажів і в залежності від нього також і виробництва, а також контроль його виконання. Обгрунтування асортиментного плану продажів базується на маржинальної концепції, зміст якої, її аналітичний інструментарій та прикладні аспекти їх використання розглядаються також і в гол. 3.

Завдання оцінки виконання плану за асортиментом реалізованої продукції має самостійне значення, особливо в умовах високої мінливості ринків збуту і слабких горизонтальних зв'язків керівників виробництва та комерційних служб.

Існує кілька методів оцінки виконання плану по асортименту:

1. Відношення числа номенклатурних позицій, за якими план за обсягом виробництва або продажів виконаний, до загального їх числа. Перевагою цього методу є простота і наочність, але істотним недоліком даного методу є додання всім асортиментним позиціям рівної значимості, що може призводити до неправильної оцінки наслідків ситуації, що склалася.

2. Найменший відсоток виконання плану за обсягом виробництва або продажів з тих номенклатурних позицій, за якими план не виконувався. Цей спосіб може призводити до дуже великих погрішностей в оцінці, коли найменший відсоток виконання плану припадає на той вид продукції, чия питома вага незначний. Тому спосіб найменшого відсотка в основному застосуємо для підприємств, що випускають комплектну продукцію.

3. Спосіб найменшого числа, суть якого полягає в тому, що в рахунок виконання плану але асортименту приймаються дані по всіх позиціях номенклатури, але з двох величин плановою та фактичною в розрахунок береться менша; в результаті враховуються не тільки всі позиції асортименту, але також і їх питома вага; звідси випливає висновок, що даний спосіб дає найбільш точну і об'єктивну оцінку.

Приклад

Практична ситуація по оцінці виконання плану але асортименту ілюструється даними табл. 4.4. Ступінь виконання плану по асортименту на аналізованому підприємстві склала в звітному році 95,1% (50296: 52889 * 100). Помітно не виконаний план продажів по двох позиціях (відповідно на 7,6 і 60,1%), одна з яких (цукерки в коробках) відноситься до основної номенклатури і займає найбільшу питому вагу (43,5%) в структурі реалізованої продукції.

Невиконання плану за обсягом у двох асортиментних позиціях призвело до зміни структури продажів. Слід зауважити, що при зниженні частки найбільш вигідного виду продукції (цукерки в коробках) на 4,4 процентних пункту в порівнянні з планом обсяг їх продажів залишився практично на рівні попереднього року і, отже, план виявився занадто оптимістичним для умов неповного подолання кризових явищ в даної галузі. Одночасно збільшилися обсяг і питома вага на 4,0 процентних пункти другої за рівнем прибутковості позиції групового асортименту - шоколаду, що в істотній мірі компенсувало зниження виручки від реалізації цукерок у коробках. Інші види продукції займають незначну частку в продажах і її падіння в 2,5 рази не має істотного значення для маси доходу і прибутку підприємства, та й план по даній позиції був встановлений на невиправдано високому рівні - в 1.5 рази вище попереднього року.

Таблиця 4.4. Виконання плану за асортиментом і структурі продажів

Об'єм, т

Виконання плану за об'ємом%

В рахунок планового асортименту

Структура,%

план

факт

планова

фактична

Карамель

9464

10485

110,8

9161

17,89

19,50

Цукерки

25347

23417

92,4

23417

47,92

43,55

Шоколад

16975

19433

114,5

16975

32,10

36,14

Інші

1 103

440

39,9

440

2,09

0,82

Всього

52889

53775

95,1

50296

100.00

100,00

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У цілому зміна структури продажів виявилося позитивним, хоча позитивний вплив було не дуже значним (трохи більше 1%), оскільки темп зростання виручки від реалізації продукції в базових цінах вище, ніж в натуральних одиницях.

Стовідсоткове виконання плану по асортименту виробництва і продажів не виключає виникнення структурних зрушень в їх складі. Нерівномірний виконання плану за обсягом окремих видів продукції (робіт, послуг) неминуче призведе до змін у структурі виробництва або продажів і потребують оцінки їх фінансових наслідків.

Характер структурного зрушення і його наслідки методично визначаються, як уже зазначалося, співвідношенням темпових показників продажів у вартісному вираженні і у трудових або умовно-натуральних (де це можливо) вимірниках. Якщо темп зростання обсягу продажів або відсоток виконання плану у вартісному вираженні вище, ніж в оцінці за нормативною заробітній платі, це свідчить про підвищення в загальному обсязі виручки питомої ваги відносно більш дорогих виробів (робіт, послуг). Зворотне співвідношення названих темпових показників буде відображати підвищення частки більш трудомістких і менш вигідних.

Зміна цін реалізації товарів прямо впливає на виручку від продажу, тобто вона виросте пропорційно підвищенню цін. З іншого боку, якщо підвищення або зниження цін проводиться вибірково за окремими видами продукції, то крім прямого впливу на обсяг виручки від їх реалізації ці дії призведуть до змін у структурі продажів, характер яких треба буде проаналізувати аналогічно викладеному вище.

Фактори конкурентоспроможності продукції та її якості проявляються двояко: конкурентоспроможні товари високої якості, як правило, мають більш високі ціни, що призводить до зростання виручки, але саме це може стати причиною зниження попиту на них і, як наслідок, привести до зниження продажів. Останнє є ефектом еластичності попиту за ціною і за доходами споживачів.

Оцінка отриманих результатів аналізу названих чинників не може обмежитися лише констатацією характеру (позитивне чи негативне) і ступеня впливу (істотне або несуттєве). В інтересах отримання інформації для управління важливо встановити причини впливу тих чи інших факторів, визначити їх фінансові наслідки і можливості керівництва підприємства але поліпшенню результатів продажів. З цією метою необхідно проаналізувати:

• чи було зниження обсягів продажів окремих товарів викликано несприятливою ринковою кон'юнктурою або це наслідок низької конкурентоспроможності продукції, невдалим вибором політики її збуту (невідповідність рівня цін якості, нераціональні канали збуту, прорахунки в маркетинговій стратегії і т.п.).

• якщо виявлено зростання реалізації окремих груп товарів, то слід з'ясувати, чи є він наслідком довгострокової тенденції збільшення попиту на них. Якщо це підтверджується результатами прогнозного аналізу, то підприємству варто оцінити свої можливості з фінансування розширення виробничих потужностей та розширення своєї частки ринку в інтересах не лише власників (зростання прибутку і вартості компанії), персоналу (збільшення розмірів преміювання), споживачів (одержання необхідної їм продукції потрібного якості за адекватною ціною), але і в інтересах поліпшення соціального клімату регіону розташування підприємства (створення додаткових робочих місць і збільшення доходів населення);

• чи викликано зниження загальної виручки за рахунок несприятливих з погляду доходів зрушень у структурі продажів реакцією на погіршення макроекономічної ситуації або непродуманими рішеннями керівництва. Перше, очевидно, відноситься до зовнішніх чинників, і менеджмент підприємства може лише пом'якшити їх негативні наслідки; друге має внутрішні причини і зажадає додаткового аналізу з метою розробки заходів щодо поліпшення ринкового становища підприємства;

• чи було зниження цін по всій номенклатурі або окремим її позиціям вимушеним заходом у зв'язку з кризовими явищами або свідомими діями керівництва у зв'язку з низькою конкурентоспроможністю продукції.

Детальний аналіз причин як позитивного, так і негативного впливу факторів дасть можливість керівництву розробити конкретні заходи щодо поліпшення ситуації з динамікою виручки від продажів продукції (робіт, послуг).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методика загальної оцінки динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
Аналіз динаміки виручки від продажів і чинників, що її визначають
Аналіз динаміки і структурних особливостей торгового балансу США
Аналіз структури та динаміки собівартості продукції
Аналіз структури та динаміки економічних показників діяльності страхової організації
Аналіз складу, структури, динаміки та стану основних засобів
Аналіз динаміки, структури та структурних зрушень в собівартості продукції, робіт, послуг
Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів
МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук