Навігація
Головна
Аналіз екологічної діяльності підприємстваАналіз результатів соціального розвитку підприємстваУмови вирішення екологічних проблем і переходу до сталого розвиткуМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваАНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО...Соціальний аналізСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ...Соціально-екологічний аналіз проектуФормування і розвиток інформаційних ресурсів підприємства в умовах...Тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз соціальних умов та екологічного розвитку підприємства

Рівень соціального розвитку підприємства оцінюється за допомогою таких характеристик, як умови праці та її мотивація, техніка безпеки та охорона здоров'я, система соціальних пільг і виплат, пенсійне обслуговування, соціальна стабільність, кваліфікація кадрів, можливості навчання та професійного зростання.

Аналіз рівня соціального розвитку потребує детального вивчення багатьох аспектів. Так, при аналізі умов праці слід приділити увагу таким моментам, як графік роботи, освітленість робочих місць і температурний режим, наявність необхідної оргтехніки, їдальні, медичного кабінету, можливостей влаштування дітей в дитячі садки і т.д. При розробці режиму праці та відпочинку необхідно забезпечити умови для дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

Велике значення при оцінці рівня соціального розвитку підприємства має вивчення діючої на ньому системи оплати та мотивації високопродуктивної праці, соціальних пільг і виплат, можливостей підвищення кваліфікації.

Соціальна стабільність колективу може бути охарактеризована за допомогою показників, що характеризують плинність кадрів, оборот по прийому і звільненню співробітників підприємства, що розглядаються в параграфі 6.2 даного підручника.

В епоху економіки, заснованої на знаннях, особливої важливості набуває освітній рівень персоналу. З урахуванням потреб підприємства в кадрах різної кваліфікації для виконання робіт на різних ділянках виробництва доцільно обчислювати і аналізувати рівень професійної підготовки працівників по окремих структурних підрозділах підприємства. Такий показник можна визначати як відношення числа працівників, які мають профільну вищу та середню спеціальну освіту, до загального числа працівників аналізованого структурного підрозділу або як відношення числа працівників структурного підрозділу, які мають профільну вищу освіту, до загального числа працівників структурного підрозділу.

Рівень кваліфікації працівників може бути визначений як відношення числа працівників, які виконують роботу, відповідну їх кваліфікації, до загального числа робіт-піків.

Реальні можливості професійного зростання та підвищення кваліфікації співробітників можуть бути оцінені за допомогою коефіцієнта, що представляє собою відношення числа працівників, періодично підвищують кваліфікацію, до загального числа працівників. Доцільно також проводити аналіз регулярності і форм підвищення кваліфікації співробітниками структурних підрозділів підприємства.

Можливості кар'єрного росту співробітників можна оцінювати, зіставляючи кількість працівників підприємства, висунутих до кадрового резерву па заміщення керівних посад, з кількістю працівників із числа кадрового резерву, реально призначених на керівні посади свого підприємства або інших підприємств групи компаній. Такий аналіз доцільно проводити і в розрізі структурних підрозділів підприємства.

Слід зазначити, що високий рівень соціального розвитку сприяє залученню і закріпленню висококваліфікованих фахівців, розвитку творчого потенціалу співробітників і в підсумку підвищує конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість підприємства.

Аналіз екологічного розвитку підприємства і стану навколишнього середовища відіграє все більш важливу роль в сучасному бізнесі як умова забезпечення його довгострокової стійкості. У ході аналізу необхідно дати характеристику всіх можливих шкідливих впливів, які може надати підприємство на навколишнє середовище, і застосовуваної системи заходів щодо забезпечення його екологічної безпеки.

В якості конкретних об'єктів аналізу повинні виступати:

• екологічні характеристики виробничих процесів;

• технічні та технологічні умови запобігання забруднень навколишнього середовища;

• наявні квоти і ліцензії на право викидів забруднюючих агентів;

• гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навколишньому середовищі та їх фактичний рівень;

• види й обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу та водні басейни, їх динаміка за кілька років;

• види й обсяги токсичних відходів, способи їх храпения та утилізації;

• суми платежів за забруднення навколишнього середовища;

• наявність випадків аварійних викидів забруднюючих речовин та штрафні санкції за це;

• плани природоохоронних заходів та їх фактичне виконання;

• поточні і капітальні витрати підприємства на природоохоронні заходи і джерела їх фінансування;

• способи контролю дотримання вимог вітчизняного природоохоронного законодавства та міжнародних угод у цій сфері;

• прозорість інформації про природоохоронну діяльність підприємства і способи її розкриття для всіх зацікавлених сторін.

Завершуючи аналіз техніко-організаційного рівня підприємства, соціальних та екологічних умов його діяльності, слід оцінювати ступінь виконання намічених стратегією і бізнес-планами відповідних заходів, фактичного досягнення значень цільових показників. При цьому необхідно вивчати і сам характер планованих заходів, їх відповідність завданням стратегічного розвитку компанії. Потім визначається економічний ефект, досягнутий за рахунок впровадження різних груп заходів щодо підвищення технічного і організаційного рівня, заходів соціального та екологічного характеру, вивчається структура джерел фінансування цих заходів.

Економічний ефект, отриманий в результаті здійснення заходів щодо вдосконалення техніко-організаційного рівня підприємства, розраховується на стадіях їх впровадження і використання результатів і служить основою для розробки більш прогресивних норм і нормативів. Різниця між фактично діючими нормами і нормами, розробленими в результаті виконання плану техніко-організаційного розвитку, помножена па фактичний обсяг виробленої продукції, показує ефективність впровадження заходів. Подібний аналіз доцільно проводити в розрізі окремих сегментів бізнесу, підрозділів підприємств і видів виробів з подальшим підсумовуванням і узагальненням.

За невиконаними заходів слід встановити причини і винуватців їх невиконання. Такими причинами можуть бути організаційні упущення, відсутність матеріальних ресурсів і необхідного фінансування, зовнішні чинники. Але в будь-якому випадку повинні бути аналітично обґрунтовані заходи по досягненню техніко-організаційного рівня, необхідного для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз екологічної діяльності підприємства
Аналіз результатів соціального розвитку підприємства
Умови вирішення екологічних проблем і переходу до сталого розвитку
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ УМОВ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Соціальний аналіз
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА
Соціально-екологічний аналіз проекту
Формування і розвиток інформаційних ресурсів підприємства в умовах інформаційної економіки
Тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук