Навігація
Головна
Аналіз використання робочого часуАналіз використання робочого часуАналіз використання робочого часу та нормування праціАналіз і конструювання робочого місцяМобільне робоче місце з використанням Cortado WorkplaceВикористання робочого часуПоказники використання робочого часуСклад і використання робочого часуАналіз ефективності використання основних фондівЯкі види робочого часу передбачені ТК?
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз використання робочого часу

Раціональне використання робочого часу персоналу підприємства - це важлива умова чіткої організації всіх бізнес-процесів, успішності виконання виробничих планів і підвищення продуктивності праці.

Від того, як використовується робочий час, багато в чому залежать виконання виробничої програми підприємства і зростання продуктивності праці. Виявлення і зниження втрат і непродуктивних витрат робочого часу є досить суттєвим резервом зростання продуктивності праці для багатьох вітчизняних підприємств.

Особливий інтерес представляє аналіз використання робочого часу виробничих робітників. Робочий час в розрахунку на одного робітника і загальний плановий фонд робочого часу визначаються планом по праці, що входять до складу бізнес-плану. При аналізі необхідно виявити неплановані втрати робочого часу і його непродуктивні витрати. У плані заздалегідь визначаються так звані плановані невиходи на роботу - чергові відпустки, відпустки по вагітності та пологах, виконання державних обов'язків і т.п. Але крім цих планованих неявок па роботу, як правило, виявляються і непланові втрати робочого часу. Навіть у тих випадках, коли робочий час використовується повністю відповідно до встановленого трудовим режимом (немає ні прогулів, ні простоїв), аналіз повинен досліджувати ефективність використання робочого часу. Адже час, витрачений на виготовлення шлюбу або на виробництво непотрібних операцій у зв'язку з порушенням технології виробництва, носить невиробничий характер.

Для визначення втрат робочого часу треба зіставляти планове і фактичне кількості відпрацьованих людино-днів і людино-годин за даними табельного обліку і звітності з праці. Але зведені показники про планове і фактичне кількостях відпрацьованого часу непорівнянні між собою, так як плановий фонд робочого часу розрахований на планову кількість робітників, а фактичний фонд часу складається в розрахунку на фактичне число робітників, і ці кількості можуть істотно відрізнятися один від одного. Для забезпечення порівнянності необхідно коригувати плановий фонд робочого часу на фактичну кількість робочих або, що ще точніше, проводити аналіз в розрахунку на одного робітника. Розглянемо методику такого аналізу на наступному прикладі (табл. 6.2).

Приклад

Таблиця 6.2. Загальна характеристика використання робочого часу

Показники

За

планом

Фактично

Відхилення (+; -)

Середньооблікова чисельність робітників, чол.

800

823

23

Кількість людино-днів, відпрацьованих усіма робітниками за рік, тис. Люд.-днів

186.64

189,29

2,65

Кількість людино-днів, відпрацьованих одним робочим, люд.-днів

233,3

230

-3,3

Робітники підприємства пропрацювали в аналізованому періоді на 2,65 тис. Людино-днів більше, ніж було передбачено за планом. Однак у розрахунку на одного робітника відпрацьовано на 3,3 людино-дні менше запланованого. Для визначення надпланових втрат робочого часу треба визначити, яку кількість днів повинні були пропрацювати фактично наявні робочі виходячи з запланованої кількості днів роботи кожного з них (233,3). Отже, треба скоригувати плановий фонд часу роботи на фактичну кількість робочих, тобто 233,3 * 823 = = 192 тис. Людино-днів. Тоді надпланові втрати робочого часу складуть: 189,29 - 192 = -2,71 тис. Людино-днів.

На наступному етапі аналізу визначимо конкретні причини цих надпланових втрат робочого часу. Для цього складають баланс робочого часу в розрахунку на одного робітника (табл. 6.3).

Таблиця 6.3. Баланс робочого часу одного робітника

Баланс робочого часу одного робітника

Аналіз балансу робочого часу показує, що в порівнянні з планом число фактично відпрацьованих днів знизилося в розрахунку на кожного робітника на 3,3 дня (1,4%).

Коефіцієнт використання номінального числа днів робітників становить:

• за планом: 233,3 / 259 • 100% = 90%;

• за звітом: 230/259 • 100% = 88,8%, тобто знизився на 1,2%. Це сталося з наступних причин:

• зросли відпустки по вагітності та пологах (+0,3);

• невиходи через хворобу (+1,3);

• невиходи з дозволу адміністрації (+1,0);

• цілоденні простої (+1,2);

• прогули (+0,5).

В якості резервів поліпшення використання робочого часу можна прийняти сум} 'позитивних відхилень (за винятком відпусток по вагітності та пологах):

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1,3 +1,0 + 1,2+ 0,5 = 4 дня.

Неповністю використовувалося і внутрізмінних робочий час. При плановій тривалості робочої зміни в 7,77 год, фактично вона склала 7,71 год, а якщо не враховувати понаднормові 7,51 год (7,71 -0,2).

Внутрішньозмінні простої можуть виникати з вини адміністрації або самих робітників, або, наприклад, у зв'язку з перервами для годуючих матерів (остання причина цілком поважна і ми не вправі вважати такі простої резервами).

Тоді, у нашому прикладі резерви збільшення корисного фонду часу одного робітника в людино-годинах складуть:

1) збільшення числа явок на 4 дні при плановій тривалості зміни 7,77 ч = 31,08 (7,77 * 4);

2) ліквідація внутрізмінних простоїв з урахуванням усунення понаднормової роботи при плановому числі явок 233,3 = 0,25 • 233,3 = = 58,325.

Разом: 89,405 людино-години.

Якщо фактична чисельність робітників становить 823 людини, то резерв зростання фонду часу за рахунок ліквідації втрат робочого часу дорівнює 89,405 • 823 = 73,58 тис. Людино-годин.

При проведенні аналізу слід мати на увазі, що не всі фактично відпрацьований час використовується правильно і доцільно. До непродуктивних витрат робочого часу відносяться:

• час, витрачений на виготовлення браку і на його виправлення;

• час, пов'язаний з різними відхиленнями від нормальних умов роботи (нераціональний вибір матеріалів, використання менш продуктивного устаткування, ніж належить за технології, виконання висококваліфікованими робітниками робіт низької кваліфікації).

Однак на практиці дуже важко виявити непродуктивне використання часу, пов'язане з відхиленнями від нормальних умов роботи. Тому зазвичай беруть до уваги лише час, витрачений на шлюб і його виправлення.

Потрібно відзначити, що документально реєструються далеко не всі втрати робочого часу. Особливо важко врахувати внутрішньозмінні втрати, які іноді досягають вельми істотних значень. Тому окрім даних звітності та обліку необхідно аналізувати інформацію спеціальних спостережень, які більш реально відображають використання робочого часу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз використання робочого часу
Аналіз використання робочого часу
Аналіз використання робочого часу та нормування праці
Аналіз і конструювання робочого місця
Мобільне робоче місце з використанням Cortado Workplace
Використання робочого часу
Показники використання робочого часу
Склад і використання робочого часу
Аналіз ефективності використання основних фондів
Які види робочого часу передбачені ТК?
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук