Навігація
Головна
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВПоказники ефективності використання матеріальних оборотних активів і...Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути...Як узагальнити дані для комплексного аналізу ефективності...
Поняття і схема кругообігу оборотного капіталу підприємстваОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВАДинамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємстваСпособи фінансування оборотного капіталу в умовах дефіциту грошових...Чистий оборотний капітал і кругообіг оборотних коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Оборотні активи підприємства та їх роль в процесі кругообігу капіталу

Оборотні активи є найважливішим і невід'ємним елементом діяльності кожного господарюючого суб'єкта, забезпечуючи функції безперервності виробничо-господарської діяльності, підтримання ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості.

Оборотні активи підприємства в результаті його господарської діяльності повністю переносять свою вартість на готовий продукт, приймають одноразове участь у процесі виробництва, змінюючи або втрачаючи при цьому свою натуральну речову форму. Характерною особливістю оборотних активів є те, що вони весь час знаходяться в процесі обороту (інакше кажучи, в кругообігу). У кожному кругообігу оборотні кошти проходять три стадії: грошову, виробничу і товарну. На першій стадії підприємство використовує грошові кошти для закупівлі ресурсів для виробничого споживання (сировини, матеріалів, палива і т.д.). На цій стадії грошові кошти переходять у виробничі запаси. Вони надходять у виробництво, в процесі якого утворюється готова продукція. Далі, на наступній стадії відбувається продаж готової продукції, в результаті чого ризики і вигоди від володіння даним активом переходять до покупця після того як покупці розрахуються за продану їм продукцію, підприємство отримує гроші, які можуть бути знову інвестовані в запаси, і таким чином операційний цикл триватиме протягом всього терміну життя підприємства.

Велике значення в діяльності організації відводиться аналізу ефективності управління оборотними активами, оскільки такий аналіз націлений на виявлення можливостей прискорення їх оборотності і підвищення віддачі від кожного рубля, інвестованого в операційну діяльність.

В рамках окремого господарюючого суб'єкта оборотні активи представлені сукупністю елементів різного ступеня ліквідності (запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та ін.). У зв'язку з цим посилюється значимість внутрішньогосподарського аналізу, постійного моніторингу їх величини, структури, динаміки, ефективності використання, а також оцінки впливу на фінансовий стан організації.

До оборотних активів належать грошові кошти та грошові еквіваленти, фінансові вкладення, дебіторська заборгованість, запаси.

Основними завданнями аналізу оборотних активів є:

• аналіз складу, структури та руху оборотних активів організації;

• аналіз ефективності використання окремих видів оборотних активів і їх сукупності.

Джерела інформації для аналізу. Внутрішньогосподарський аналіз оборотних активів використовує дані управлінського, оперативного, статистичного обліку та звітності, планово-нормативну інформацію (кошторису, бюджети, бізнес-плани), виробничо-технологічну інформацію та ін. Крім того, в процесі аналізу використовується галузева і загальноекономічна інформація, дані про ключових контрагентів, конкурентів, динаміці цін на ресурси, процентних ставках залучення і розміщення фінансових ресурсів, інша необхідна інформація.

Приклад

Для аналізу складу і структури оборотних активів, а також їх динаміки може бути використана табл. 8.1. Для її формування використовувалися дані однієї з компаній чорної металургії.

Таблиця 8.1. Аналіз оборотних активів ВАТ "Чермет"

Актив

На початок звітного року

На кінець звітного року

Зміна

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

Запаси (з урахуванням ПДВ по придбаних цінностей)

41 335

36,5

45100

36,8

+3765

0,3

Дебіторська заборгованість

Ж) 299

26,7

10278

32.8

997!)

6,1

Фінансові вкладення (за вирахуванням грошових еквівалентів)

6479

5,8

18187

14,8

11708

9,0

Грошові кошти та грошові еквіваленти

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

35254

31,0

19261

15,6

-15993

-15,4

Оборотні активи, всього

113367

100.0

122826

100,0

9459

0,00

Результати аналізу табл. 8.1 показують, що найбільш значущими за розміром і питомій вазі у складі оборотних активів є статті запасів і дебіторської заборгованості. Характерним для виробничої компанії є те, що найбільшу питому вагу в складі оборотних активів займають запаси, частка яких складає більше третини: 36,5 і 36,8%. Частка дебіторської заборгованості в складі оборотних активів зросла з 26,7 до 32,8% при зростанні її величини на +9979 тис. Руб. в абсолютному вираженні. Суттєву питому вагу даних статей і їх зростання вимагає подальшого аналізу, оскільки він може пояснюватися, з одного боку, зростаючими обсягами продажів, з іншого - можливим уповільненням оборотності.

Значним зростанням відрізнялася стаття короткострокових фінансових вкладень, питома вага яких у загальній величині оборотних активів зріс з 5,8 до 14,8%. Це свідчить про те, що аналізована організація протягом звітного періоду розташовувала тимчасово вільними коштами, які вона розміщувала на короткостроковій основі. Детальний аналіз складу даної статті дозволить побачити напрямки такого інвестування коштів.

Частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилася з 31,0% на початку року до 16,6% наприкінці року, проте з урахуванням зростання короткострокових фінансових вкладень це не вселяє побоювань з приводу нестачі ліквідності.

З метою поглибленого аналізу за наявності необхідної інформації доцільно згрупувати всі оборотні активи по категоріях ризику. Приміром, ймовірність того, що дебіторську заборгованість легше реалізувати (перетворити в грошову форму), ніж незавершене виробництво або витрати майбутніх періодів, значно вище. При цьому слід враховувати область застосування того чи іншого виду оборотних коштів. Активи, які можуть бути використані тільки з певною метою, мають більший ризик (меншу ймовірність реалізації), ніж багатоцільові активи. Очевидно, що чим вище частка активів, що потрапили в категорію високого ризику, тим нижча ліквідність підприємства. Відзначимо, що такий аналіз може бути проведений особою, яка володіє інформацією про стан оборотних активів.

При проведенні такого аналізу слід пам'ятати, що підрозділ оборотних коштів на важкореалізовані і легкореалізуемие не може бути постійним, а змінюється зі зміною конкретних економічних умов. Наприклад, в умовах нестабільності постачання підприємства зацікавлені вкладати кошти у виробничі запаси та інші види товарно-матеріальних цінностей, ринкові ціни на які стабільно ростуть, що дає підставу при оцінці ліквідності активів зарахувати такі запаси до активів, які мають малий ризик.

Для угруповання оборотних активів за категоріями ризику можна скористатися наступною табличній формою (табл. 8.2).

Таблиця 8.2. Класифікація оборотних активів за категоріями ризику

Класифікація оборотних активів за категоріями ризику

Важливо звернути увагу на те, що запропонована угруповання є зразковою. У процесі практичного використання вона повинна уточнюватися з урахуванням специфіки діяльності аналізованої організації.

Для з'ясування причин змін у величині і складі оборотних активів необхідно провести детальний аналіз у розрізі їх окремих видів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Показники ефективності використання матеріальних оборотних активів і аналіз їх динаміки
Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути корисні при аналізі?
Як узагальнити дані для комплексного аналізу ефективності використання оборотного капіталу?
Поняття і схема кругообігу оборотного капіталу підприємства
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
Способи фінансування оборотного капіталу в умовах дефіциту грошових коштів
Чистий оборотний капітал і кругообіг оборотних коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук