Навігація
Головна
Аналіз ефективності використання трудових ресурсівАналіз ефективності використання матеріальних ресурсівЯкі індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути...Показники ефективності використання оборотного капіталуЕфективність використання земельних ресурсівАНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ...Аналіз ефективності використання основних фондівАНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВАналіз ефективності використання основних засобівАналіз ефективності використання основних засобів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності використання запасів

Як один з видів оборотних активів, запаси мають величезне значення для забезпечення фінансового добробуту підприємства. Це означає, що на підприємстві повинна бути розроблена комплексна система їх аналізу, причому сфера його завдань зачіпає як оцінку достатності та збереження матеріальних ресурсів, так і ефективність їх використання.

У процесі аналізу запасів переслідуються наступні основні цілі:

1) забезпечення безперебійної операційної діяльності за рахунок своєчасного поповнення запасів;

2) скорочення коштів, іммобілізованих в запаси, поліпшення фінансового стану внаслідок:

• скорочення надлишкових запасів;

• підтримання оборотних активів у найбільш ліквідному стані;

• скорочення потреби в джерелах фінансування;

• зниження витрат, пов'язаних з формуванням і фінансуванням запасів.

Виділяють такі види запасів, як:

• сировину, матеріали та інші аналогічні цінності;

• витрати в незавершеному виробництві;

• готова продукція і товари для перепродажу;

• витрати майбутніх періодів.

До матеріально-виробничих запасів належать активи:

• використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);

• призначені для продажу;

• використовувані для управлінських потреб організації. Приклад

Дані про величину, склад і структуру запасів ВАТ "Чермет" представлені в табл. 8.4

Таблиця 8.4. Аналіз структури запасів

Найменування

На початок звітного року

На кінець звітного року

Зміна

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності - всього

26076

63,1

22833

50,7

+3243

-12,4

Витрати в незавершеному виробництві

5819

14,1

+7120

15,7

1301

1.6

Готова продукція і товари для перепродажу

+9056

21,9

14572

32,4

+5516

10,5

Витрати майбутніх періодів

384

0,9

575

1,2

191

0,03

Разом запаси

41 335

100,0

45100

100,0

+3765

0,0

Як випливає з даних табл. 4, аналізована компанія має типову для підприємств чорної металургії структуру запасів товарно-матеріальних цінностей. Найбільшу питому вагу становлять запаси сировини і матеріалів, хоча їх питома вага істотно скоротився з 63,1 до 50,7%. У той же час зросли залишки готової продукції і товарів (другий за значимістю статті запасів даної компанії). Це вимагає проведення аналізу причин їх росту, які можуть визначатися як проблемами збуту, так і цільовим накопиченням запасів в передбаченні великого замовлення.

На величину виробничих запасів, а також запасів товарів безпосередній вплив надають обсяг продажів, характер виробництва, фізичні особливості самих запасів (можливість їх зберігання), ймовірність перебоїв у постачанні, а також витрати з придбання та підтримці запасів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для характеристики суттєвості даної статті при оцінці фінансового стану, її впливу па операційний цикл і швидкість обороту коштів аналізованої організації використовують такі показники.

Частка матеріально-виробничих запасів у вартості оборотних активів:

де ОА - оборотні активи; МПЗ - матеріально-виробничі запаси.

Період обороту матеріально-виробничих запасів:

де Д - тривалість аналізованого періоду, дні; МПЗ -Середня за період величина запасів.

Особливістю аналізу оборотності запасів є те, що в якості бази для розрахунків використовується показник повної собівартості, а не виручки. Це пов'язано з тим, що оборот запасів означає їх використання, яке формує собівартість продукції. При цьому слід зазначити, що для аналізу внеску запасів та їх окремих елементів у сукупну оборотність всіх оборотних коштів в якості показника обороту може використовуватися і виручка від продажів.

Для аналізу ефективності використання МПЗ у вигляді запасів сировини і матеріалів використовують такі основні показники.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів матеріалів:

де КМПЗ - коефіцієнт оборотності сировини і матеріалів; М - середня за період величина запасів сировини і матеріалів.

Використання показника матеріальних витрат у даній формулі пов'язано з тим, що саме величина матеріальних витрат визначає витрату матеріалів.

Економічний сенс даного показника полягає в тому, що він показує, скільки разів за аналізований період відбудеться заміщення запасів. Тенденція його зниження в компанії говорить про накапливании запасів і робить необхідним виявлення причин цього.

Для аналізу періоду зберігання сировини і матеріалів виконується розрахунок:

Приклад

Дані для аналізу ефективності використання запасів / ірья і матеріалів представлені в табл. 8.5

Таблиця 8.5. Ефективність використання запасів сировини і матеріалів

Показник

Аналізований період

Минулий період

Зміна

Матеріальні витрати, тис.

руб.

1 18 88 (1

1) 1880

21 00 "

Середні залишки виробничих запасів сировини і матеріалів, тис. Руб.

24455

21455

3000

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів, (стор. 1: стор. 2)

4,86

4,42

0.44

Період зберігання виробничих запасів, дні

75,1

82,5

-7,4

Отримані на основі даних табл. 8.5 результати аналізу дозволяють зробити висновок про зростання оборотності виробничих запасів в аналізованому періоді, що проявилося в скороченні терміну їх зберігання з 82,5 до 75,1 дня. Це означає, що зростання масштабів діяльності компанії випереджало зростання запасів, що є позитивним фактом.

До незавершеного виробництва (НЗВ) належить продукція (роботи), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів), передбачених технологічним процесом, а також вироби неукомплектовані, що не пройшли випробування і технічного приймання. Величина незавершеного виробництва залежить від характеру виробництва, галузевих особливостей, обраного способу оцінки.

Для аналізу періоду обороту коштів, що знаходяться у вигляді незавершеного виробництва, використовують наступний показник:

Тривалість періоду незавершеного виробництва:

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути корисні при аналізі?
Показники ефективності використання оборотного капіталу
Ефективність використання земельних ресурсів
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз ефективності використання основних фондів
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Аналіз ефективності використання основних засобів
Аналіз ефективності використання основних засобів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук