Навігація
Головна
Управління дебіторською заборгованістюУправління дебіторською заборгованістюУправління дебіторською заборгованістю (кредитна політика)Можливості поліпшення фінансового стану компанії за рахунок гнучкої...Аналіз дебіторської заборгованостіАналіз дебіторської та кредиторської заборгованостіАналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по...Управління дебіторською заборгованістюУправління дебіторською заборгованістюУправління дебіторською заборгованістю
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності управління дебіторською заборгованістю

У процесі аналізу дебіторської заборгованості переслідуються різні цілі:

• оцінка платіжної дисципліни покупців і замовників;

• аналіз ризиків дебіторської заборгованості та ймовірності повернення коштів;

• виявлення в складі дебіторської заборгованості зобов'язань, малоймовірних для стягнення;

• розробка політики кредитування покупців, спрямованої на прискорення розрахунків і зниження ризику неплатежів.

В якості основних завдань аналізу можна виділити:

• аналіз стану дебіторської заборгованості, її складу і структури;

• формування аналітичної інформації, що дозволяє контролювати дебіторську заборгованість;

• визначення реальної вартості дебіторської заборгованості в умовах мінливої купівельної спроможності грошових коштів;

• аналіз і розробку політики розрахунків, обґрунтування умов надання кредиту окремим покупцям;

• контроль за відповідністю умов надання кредиту покупцям і отримання комерційного кредиту від постачальників;

• прогнозування інкасації дебіторської заборгованості.

На величину дебіторської заборгованості впливають:

• загальний обсяг продажів організації;

• умови розрахунків з дебіторами;

• політика стягнення дебіторської заборгованості. Чим більшу активність проявляє підприємство у стягненні дебіторської заборгованості, тим менше її залишки і тим вище якість дебіторської заборгованості;

• платіжна дисципліна покупців;

• стан бухгалтерського обліку, обгрунтованість проведення інвентаризації, наявність ефективної системи внутрішнього контролю;

• якість аналізу дебіторської заборгованості і послідовність у використанні його результатів.

У найбільш загальному вигляді зміни обсягу дебіторської заборгованості за рік можуть бути охарактеризовані даними балансу і його розшифровок. Для цілей внутрішнього аналізу використовують відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками за авансами виданими, підзвітними особами, іншими дебіторами.

Приклад

Для аналізу складу і структури дебіторської заборгованості використовуються дані табл. 8.7.

Таблиця 8.7. Аналіз структури дебіторської заборгованості

Заборгованість

На початок періоду

На кінець періоду

Зміна

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

Покупці і замовники

21053

52,05

14380

38,09

-6673

Аванси видані

10291

25.44

790

20,37

+2601

Інші дебітори

+9106

22.51

15683

41,54

+6577

Разом дебіторська заборгованість

40450

100,0

37753

100.0

-2697

Як бачимо, у структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу становить заборгованість покупців, однак її частка скоротилася до кінця аналізованого періоду з 52,05 до 38,09%. Разом з тим звертає на себе зростання заборгованості інших дебіторів (з 22,51 до 41,54%). Складний і неоднорідний характер даної статті обумовлює необхідність з'ясування її складу. Згідно інформації, що розкривається компанією інформації найбільш суттєвими статтями іншої дебіторської заборгованості є "Розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами", "Розрахунки з переуступки права вимоги", а також "Розрахунки за відсотками нечисленними".

Для аналізу дебіторської заборгованості використовується наступна група показників.

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів:

де ДЗ - дебіторська заборгованість; ОА - оборотні активи організації.

Період обороту дебіторської заборгованості:

де Д - тривалість аналізованого періоду, дні.

Частка сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості:

Цей показник характеризує якість дебіторської заборгованості. Тенденція його зростання свідчить про зниження ефективності управління дебіторською заборгованістю.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Відношення дебіторської заборгованості до обсягу продажів (коефіцієнт дебіторської заборгованості):

Даний показник дає інформацію про те, яка частка неоплаченої покупцями продукції припадає на один рубль продажів.

Період погашення дебіторської заборгованості:

де Д - тривалість аналізованого періоду в днях.

На підставі цього показника можна оцінити, за який період в середньому погашається дебіторська заборгованість.

Для аналізу надійності дебіторської заборгованості важливою є інформація про частку простроченої дебіторської заборгованості в її загальному обсязі.

Приклад

Розрахунок показників, що характеризують дебіторську заборгованість аналізованої компанії, наведено в табл. 8.8.

Таблиця 8.8. Аналіз дебіторської заборгованості

Показники

Попередній рік

Звітній рік

Зміна

1. Виручка, тис. Руб.

202103

228575

26472

2. Середня величина дебіторської заборгованості, тис. Руб.

28268

35288

7020

3. Середня величина сумнівної дебіторської заборгованості, тис. Руб.

774

1196

Î22

4. Відношення дебіторської заборгованості до виручки,%

13.9

15.1

1,5

5. Період обороту дебіторської заборгованості, дні (365 * стор. 2: стор. 1)

51.1

56.4

5,3

6. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості,%

2.7

3,3

0.6

Як випливає з даних табл. 8.8 стан розрахунків з дебіторами у порівнянні з минулим роком дещо погіршився. На 5,3 дня збільшився середній термін погашення дебіторської заборгованості, що свідчить про деяке уповільнення її оборотності. Показовою є також динаміка коефіцієнта, що характеризує ставлення дебіторської заборгованості до виручки. Так, якщо у минулому періоді на один рубль відвантаженої продукції доводилося 13,9 коп. неоплаченої продукції, то в аналізованому періоді ця величина зросла до 15,4 коп. Все це свідчить про збільшення періоду погашення дебіторської заборгованості і уповільненні надходження коштів від клієнтів.

Особливу увагу слід звертати на якість заборгованості і динаміку частки сумнівної дебіторської заборгованості. В даному випадку в порівнянні з минулим роком частка сумнівної дебіторської заборгованості зросла незначно і склала 3,3% загальної величини дебіторської заборгованості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю (кредитна політика)
Можливості поліпшення фінансового стану компанії за рахунок гнучкої політики управління дебіторською заборгованістю
Аналіз дебіторської заборгованості
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Аналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргах
Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук