Навігація
Головна
Короткострокові фінансові вкладенняАналіз ефективності управління грошовими коштамиУправління грошовими коштами та їх еквівалентамиАналіз ефективності фінансових вкладень та інвестиційної політики...Аналіз ефективності фінансових вкладень та інвестиційної політики...Основні напрямки аналізу руху грошових коштівАналіз і управління грошовими коштами і високоліквідними активамиЗавдання аналізу руху грошових коштівЗміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз...АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності управління короткостроковими фінансовими вкладеннями та грошовими коштами

Фінансові інвестиції - це вкладення капіталу в різні фінансові інструменти з метою отримання доходу. Фінансовими інструментами можуть виступати договори кредиту та позики, участі в статутних капіталах інших організацій, а також цінні папери у формі облігацій та акцій.

За тривалістю інвестування фінансові вкладення можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Короткострокові інвестиції є вкладення капіталу на період до одного року, довгострокові - понад одного року. Наприклад, якщо підприємство придбало акції інших підприємств з метою їх перепродажу за період до одного року, то це короткострокові фінансові вкладення. При придбанні акцій інших підприємств з метою довгострокового отримання дивідендів фінансові інвестиції відносяться до довгострокових фінансових вкладень. До оборотних активів належать короткострокові фінансові вкладення.

Короткострокові фінансові вкладення організації, термін обігу (погашення) яких не перевищує 12 місяців, включають:

• державні та муніципальні цінні папери;

• цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначена (облігації, векселі);

• надані іншим організаціям позики;

• депозитні вклади в кредитних організаціях;

• дебіторську заборгованість, придбану на підставі поступки права вимоги, і ін.

Слід зазначити, що в нині діючій фінансової звітності найбільш ліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко звернені в заздалегідь відому суму грошових коштів і схильні незначного ризику зміни вартості (депозити до запитання, швидко реалізовані цінні папери і т.п.), відносяться до статті "грошові кошти та грошові еквіваленти".

Приклад

Інформація про короткострокових фінансових вкладеннях ВАТ "Чермет" в аналізованому періоді представлена в табл. 8.9.

Таблиця 8.9. Короткострокові фінансові вкладення

Фінансові вкладення

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

Зміна, тис.

руб.

Цінні папери інших організацій - всього

-

11708

11708

У тому числі боргові цінні папери (облігації, векселі)

-

10008

10008

Надані позики

6479

6479

0

Разом

6479

18187

11708

Як бачимо, короткострокові фінансові вкладення в аналізованому періоді здійснювалися у вигляді придбання боргових ланцюгових паперів і надання позик. Все це підтверджує наявність у компанії тимчасово вільних грошових коштів. Більш глибокий аналіз передбачає оцінку прибутковості таких інвестицій.

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю. Первісна вартість фінансових вкладень, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, може змінюватися.

Для цілей наступної оцінки фінансові вкладення поділяються на дві групи:

1) фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість;

2) фінансові вкладення, за якими їх поточна ринкова вартість не визначається.

Фінансові вкладення, за якими можна визначити в установленому порядку поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Вказану коригування організація може виробляти щомісяця або щокварталу.

Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень відноситься на фінансові результати в комерційної організації (у складі інших доходів або витрат).

Фінансові вкладення, за якими не визначається поточна ринкова вартість, підлягають відображенню в бухгалтерському обліку й у бухгалтерській звітності на звітну дату за первісною вартістю.

За борговими цінними паперами, за якими не визначається поточна ринкова вартість, організації дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно, у міру належного але ним відповідно до умов випуску доходу, відносити на фінансові результати комерційної організації (у складі інших доходів або витрат).

У процесі аналізу вивчають прибутковість фінансових вкладень в цілому і в розрізі їх окремих елементів.

Загальна оцінка ефективності фінансових вкладів проводиться зіставленням суми отриманого доходу від фінансових інвестицій з середньої за період величиною інвестицій.

Подальший аналіз передбачає оцінку прибутковості окремих фінансових вкладень.

Прикладом такого аналізу може бути оцінка ефективності інвестування в акції компаній, що обертаються на ринку. У практиці інвестиційного аналізу використовують показники повної та поточної прибутковості акцій. Прибутковість акцій показує дохід у вигляді прибутку або дивіденду, виражений у відсотках від поточного курсу (ціпи) акції. Обидва показники є важливими для інвесторів.

Повна прибутковість інвестицій в акції показує залежність між величиною прибутку на акцію і ринковою ціною акції. Для її розрахунку використовується формула

У той час як повна прибутковість характеризує весь дохід акціонерів від інвестицій в акції, коефіцієнт поточної прибутковості інвестицій в акції більш важливий для інвесторів, які зацікавлені в першу чергу в отриманні регулярних дивідендів. Його розрахунок виконується наступним чином:

Інформація про прибуток на акцію, дивіденді на акцію, а також вартості акцій може бути отримана на сайтах компаній, - емітентів акцій. Зокрема, російські компанії ВАТ "Лукойл", ВАТ "Роснефть" і ін., Представляють таку інформацію на своїх сайтах у вільному доступі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Короткострокові фінансові вкладення
Аналіз ефективності управління грошовими коштами
Управління грошовими коштами та їх еквівалентами
Аналіз ефективності фінансових вкладень та інвестиційної політики компаній
Аналіз ефективності фінансових вкладень та інвестиційної політики компаній
Основні напрямки аналізу руху грошових коштів
Аналіз і управління грошовими коштами і високоліквідними активами
Завдання аналізу руху грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошові потоки в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук