Навігація
Головна
Аналіз ефективності управління короткостроковими фінансовими...Управління грошовими коштами та їх еквівалентамиОсновні напрямки аналізу руху грошових коштівАналіз і управління грошовими коштами і високоліквідними активамиЗавдання аналізу руху грошових коштівАНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (МСФЗ 7)Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути...Кількісний аналіз руху грошових коштівАналіз грошових коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності управління грошовими коштами

У складі грошових коштів в бухгалтерському балансі знаходять відображення грошові кошти та грошові еквіваленти, що знаходяться па дату складання звітності:

• в касі;

• на розрахункових і валютних рахунках;

• на спеціальних рахунках в кредитних організаціях;

• у вигляді залишку грошових коштів, що знаходяться в дорозі ("Переклади в шляху");

• у вигляді високоліквідних цінних паперів.

Для цілей як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу платоспроможності необхідно знати, яким чином і з яких джерел підприємство отримує кошти і які основні напрямки їх витрачання. Головна мета такого аналізу - оцінити здатність підприємства заробляти грошові кошти в розмірі та в строки, необхідні для здійснення планованих витрат.

Важливо розуміти, що відсутність деякого мінімально необхідного запасу грошових коштів може призвести до серйозних фінансових ускладнень. Надмірна ж величина грошових коштів говорить про те, що компанія несе приховані втрати, пов'язані, по-перше, з інфляцією і знеціненням грошей і, по-друге, з упущеною можливістю їх вигідного розміщення й одержання додаткового доходу. Все це підвищує значення аналізу грошових коштів в організації.

Існують різні способи такого аналізу. Зокрема, своєрідним барометром виникнення фінансових ускладнень є тенденція скорочення частки грошових коштів у складі оборотних активів підприємства при зростаючому обсязі його поточних зобов'язань. Тому щомісячний аналіз співвідношення грошових коштів і найбільш термінових зобов'язань (термін яких закінчується в поточному місяці) може дати досить ясну картину достатності грошових коштів.

Для того щоб розкрити реальний рух грошових коштів, оцінити синхронність їх надходження і витрачання, а також пов'язати величину отриманого фінансового результату зі станом грошових коштів, слід виділити і проаналізувати всі напрямки надходження (припливу) грошових коштів, а також їх вибуття (відтоку).

Найбільш поширеним способом управління грошовими потоками є формування платіжного календаря (бюджету руху грошових коштів). Платіжний календар може мати різну структуру, але в ньому обов'язково повинні знайти відображення всі суми очікуваних надходжень і платежів, а також плановані залишки грошових коштів у розрізі обраних часових періодів. Приблизний формат платіжного календаря стосовно поточної діяльності представлений в табл. 8.10.

Таблиця. 8.10. Приклад платіжного календаря підприємства, тис. Руб.

Статті

Період

Разом за період

1 березня

2 березня

3 березня

4 березня

...

План факт

План факт

План

факт

План факт

План факт

План факт

Грошові кошти па початок періоду

Надходження:

від продажу продукції (товарів, послуг)

отримані аванси

інші надходження

Платежі:

оплата рахунків постачальників

заробітня плата

розрахунки з бюджетом

загальногосподарські витрати

інші платежі

Разом чисті грошові кошти від поточної діяльності

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Грошові кошти на кінець періоду

Плановий залишок грошових коштів *

* Рядок вводиться при плануванні цільового залишку грошових коштів

Основна мета використання платіжного календаря - формування графіка надходжень і платежів таким чином, щоб уникнути касових розривів і в той же час ефективно і своєчасно розмістити тимчасово вільні грошові кошти.

Крім грошових потоків від поточної діяльності в організації повинна бути чітка картина руху грошових коштів, пов'язаних з планованими інвестиціями, а при необхідності використання зовнішніх джерел фінансування - із залученням фінансових ресурсів. Тому при складанні повного звіту (або бюджету) руху грошових коштів виділяють три основні розділи: рух грошових коштів за поточними, інвестиційним і фінансовим операціям.

Інший спосіб оцінки достатності грошових коштів полягає у визначенні тривалості періоду їх обороту. З цією метою використовується формула

де ДС - середні залишки грошових коштів; Д - тривалість аналізованого періоду; П - сума платежів в аналізованому періоді.

Аналіз динаміки показників, що характеризують тривалість обороту грошових коштів, дозволяє підійти до вирішення проблеми обгрунтування цільового залишку грошових коштів, що необхідно при їх бюджетуванні.

Процес бюджетування грошових коштів націлений на визначення необхідного обсягу грошових ресурсів, що гарантують фінансову стабільність і платоспроможність компанії. З цією метою складається бюджет руху грошових коштів (БРГК), який дозволяє здійснювати планування і контроль грошових потоків компанії, запобігати касові розриви у грошових потоках, виявляти і розміщувати надлишки ліквідних активів. Таким чином, БРГК - це інструмент управління грошовими потоками, який сприяє зменшенню фінансових ризиків і управління ліквідністю компанії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ефективності управління короткостроковими фінансовими вкладеннями та грошовими коштами
Управління грошовими коштами та їх еквівалентами
Основні напрямки аналізу руху грошових коштів
Аналіз і управління грошовими коштами і високоліквідними активами
Завдання аналізу руху грошових коштів
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (МСФЗ 7)
Які індикатори ефективності використання оборотних коштів можуть бути корисні при аналізі?
Кількісний аналіз руху грошових коштів
Аналіз грошових коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук