Навігація
Головна
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ...Як створюється інтелектуальний капітал компанії?АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ...Інформаційна база аналізу інтелектуального капіталуКОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНОФРМАЦІЄЮ, ЗНАННЯМИ,...Механізми соціальної взаємодіїПоняття, ознаки та елементи механізму державиІнтелектуальний капіталОсновні елементи ринку та їх взаємодіюСистема управління інтелектуальним капіталом організації
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Механізм взаємодії елементів інтелектуального капіталу

Незважаючи на можливі модифікації, більшість авторів і розроблених ними методик пропонують виділяти такі елементи інтелектуального капіталу:

• людський;

• організаційний;

• клієнтський капітал, або капітал відносин.

На рис. 9.3 представлений підхід шведського вченого Л. Едвінссона, який визначає структуру інтелектуального капіталу як сукупність людського і структурного капіталів. У свою чергу структурний капітал підрозділяється на клієнтський і організаційний.

Структура інтелектуального капіталу (Л. Едвінссон)

Мал. 9.3. Структура інтелектуального капіталу (Л. Едвінссон)

Людський капітал - це знання, творчий та інтелектуальний потенціал, особисті якості, моральні цінності, уміння і навички, лідерство, культура праці, які використовуються для отримання доходу організацією або індивідом. Причому це не проста сукупність знань і якостей кожного конкретного співробітника: у колективній роботі проявляється синергічний ефект, багаторазово збільшує ефективність індивідуальних рішень. Людський капітал принципово не може бути власністю організації, так як є невід'ємною частиною особистостей співробітників. Організація може лише прагнути до вилучення максимально можливої вигоди з роботи кожного співробітника, поки він працює на неї. Для досягнення цієї мети вкрай важливі такі сторони управління, як ефективне лідерство, мотивація співробітників, управління змінами і т.д.

Найбільш важливий компонент людського капіталу -професійна компетентність. Практично вага провідні компанії світу створюють у себе цілісну систему розвитку персоналу, його навчання та підвищення кваліфікації.

Однак необхідно не тільки підвищувати рівень компетенції співробітників, але і домагатися їх лояльності та прихильності корпоративним цінностям організації. З цією метою багато компаній проводять спеціальні семінари і тренінги, орієнтовані на формування командного духу. Мета таких заходів - формування вміння працювати в команді в інтересах компанії

Організаційний капітал - становить важливу частину структури компанії. Саме структура організації являє собою те, що дозволяє працівникам, які оперують знаннями, використовувати їх як важіль. До організаційного капіталу належать:

• об'єкти інтелектуальної власності;

• інформаційні технології та ресурси фірми;

• електронні мережі;

• організаційна структура і система управління бізнесом.

Організаційний капітал здебільшого знаходиться у власності організації і певною мірою може бути об'єктом купівлі-продажу. Бажаючи залишатися успішною, організація потребує регулярного розвитку свого організаційного капіталу. Це передбачає як масштабну дослідницьку діяльність, так і постійний розвиток корпоративної культури, яка також є частиною інтелектуального капіталу. Корпоративна культура має своєю основою якийсь звід понять, відомий і ясний всім співробітникам: це цінності, місія, бачення, норми поведінки і комунікації, символи, способи ведення справ і т.д. Наявність всього цього створить загальний вектор руху організації в майбутнє відповідно до її системою цілей, створює унікальне обличчя організації, її ділову репутацію. Саме репутація організації визначає коло її типових клієнтів і партнерів, ту нішу, яку вона займає на ринку.

Організаційний капітал у свою чергу складається з інноваційного та процесного капіталу.

Інноваційний капітал являє собою здатність організації до інновацій, а також результати таких інновацій: об'єкти інтелектуальної власності, ноу-хау. Об'єкти інтелектуальної власності - основна частина інноваційного капіталу організації, результати праці співробітників організації, а також права на нематеріальні активи, придбані у сторонніх організацій. Характерною особливістю даних об'єктів є їхнє правова захищеність.

Процесний капітал - це робочі внутрішні процеси компанії, включаючи зв'язки між підрозділами організації та систему контролю якості, а також внутрішні програми з підвищення ефективності роботи.

Капітал відносин організації - це система стійких зв'язків і відносин з клієнтами та іншими контрагентами. Даний вид інтелектуального капіталу забезпечує можливість споживачам, клієнтам та іншим зацікавленим сторонам можливість продуктивного спілкування і взаємодії з організацією.

Це капітал, укладений в налагоджених ефективних комунікаціях компанії з усіма її зацікавленими сторонами: клієнтами, постачальниками, бізнес-партнерами, власниками, ЗМІ, регулюючими органами, органами регіональної та федеральної влади. Він включає такі компоненти, як:

• Клієнтські бази;

• комерційні ідеї;

• ділові зв'язки;

• мережу розповсюдження продукції;

• засоби індивідуалізації;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• Ділова репутація.

Таким чином, можна зробити висновок, що капітал відносин включає в себе контракти та угоди, репутацію, бренд, товарні знаки, канали розподілу продукції та портфель замовлень, відносини з клієнтами. Так, ділова репутація організації, що складається з її етичних норм і норм поведінки, соціальної відповідальності, являє собою ринкову категорію. Якщо організація користується довірою, вона може продавати продукти за вищими цінами, збільшувати обсяги продажів, користуватися високою лояльністю клієнтів і співробітників, залучати для працевлаштування кращих фахівців.

Слід розуміти, що такий поділ інтелектуального капіталу на види досить умовно, тому що в реальності вони не відокремлені, а існують спільно, породжуючи ефект синергії. Більш того, всі елементи інтелектуального капіталу взаємозалежні. Так, людський капітал не може функціонувати сам по собі. Для цього необхідне створення певної інфраструктури, яка і представлена структурним капіталом. Без вже наявних формалізованих знань організації, без іміджу компанії, сформованого у клієнта та інших зацікавлених сторін, без наявності чіткої організаційної структури будь-яка діяльність співробітників компанії не матиме належного ефекту, яким би високим рівнем знань і умінь вони не володіли. Таким чином, відсутність одного з компонентів невловимих активів призведе до того, що не буде існувати інтелектуальний капітал в цілому.

У зв'язку з цим можна підтвердити справедливість визначення інтелектуального капіталу, даного Л. Едвінссоном: "Інтелектуальний капітал - це здатність трансформувати знання і нематеріальні активи організації в фактори, які створюють багатство за рахунок особливого ефекту від множення людського капіталу на структурний, які є двома основними складовими інтелектуального капіталу "[1].[1]

У широкому сенсі взаємозв'язок елементів інтелектуального капіталу можна представити у вигляді формули, що підкреслює синергічний ефект від їх взаємодії:

Інтелектуальний капітал = Людський капітал х Організаційний капітал х Капітал відносин.

Зрозуміло, той факт, що в представленій формулі людський капітал множиться па структурний, не слід розглядати буквально. Дане визначення необхідно для кращого розуміння сутності інтелектуального капіталу. Воно, з одного боку, підкреслює наявність синергії від взаємодії елементів, а з іншого - звертає увагу на те, що відсутність хоча б одного з елементів (формально його рівність 0) звертає в нуль величину інтелектуального капіталу в цілому.

  • [1] Едвінссон Л. Корпоративна довгота: Навігація в економіці, заснованій на знаннях. М .: ИНФРА-М, 2005.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Як створюється інтелектуальний капітал компанії?
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Інформаційна база аналізу інтелектуального капіталу
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНОФРМАЦІЄЮ, ЗНАННЯМИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Механізми соціальної взаємодії
Поняття, ознаки та елементи механізму держави
Інтелектуальний капітал
Основні елементи ринку та їх взаємодію
Система управління інтелектуальним капіталом організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук