Навігація
Головна
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ...Методи інтелектуального аналізу данихЯк створюється інтелектуальний капітал компанії?КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНОФРМАЦІЄЮ, ЗНАННЯМИ,...Аналіз інтелектуального капіталу за допомогою збалансованої системи...
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У МІЖНАРОДНОМУ...АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ...Аналіз інтелектуального капіталу за допомогою збалансованої системи...Методи інтелектуального аналізу данихЯк створюється інтелектуальний капітал компанії?
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційна база аналізу інтелектуального капіталу

Існуюча система бухгалтерського обліку та звітності не передбачає відображення всієї необхідної інформації про інтелектуальний капітал (це, зокрема, показує рис. 9.2). Частково інформація про нематеріальні активи компанії формується і розкривається відповідно до вимог НБУ 14/2007.

МСФЗ передбачають два режими розкриття інформації про елементи інтелектуального капіталу в рамках зовнішньої звітності: обов'язковий і добровільний. Обов'язковий режим розкриття передбачає відображення інформації про елементи інтелектуального капіталу, які відповідають визначенню та критеріям визнання нематеріальних активів у фінансовій звітності у вузькому сенсі. Дані критерії закріплені в МСФЗ 38 (IAS 38) "Нематеріальні активи". Добровільний режим передбачає розкриття інформації про елементи інтелектуального капіталу незалежно від їх відповідності або невідповідності правилам для визнання нематеріальних активів у фінансовій звітності в широкому сенсі.

Так, МСФЗ (IAS) 38 допускає, але не вимагає розкриття організацією інформації про значні нематеріальних активах, контрольованих нею, але не визнаних в якості активів, оскільки вони не задовольняють критеріям визнання з метою відображення у фінансовій звітності.

Виникає серйозна проблема відсутності всієї необхідної інформації, яка дозволила б оцінити вартість компанії, яка, як показують численні дослідження, багато в чому залежить саме від її інтелектуального капіталу.

Дана проблема може бути вирішена шляхом формування звіту про інтелектуальний капітал. Такий звіт являє собою систему даних про знаннях організації, її взаєминах з контрагентами, а також про існуючі бізнес-процесах компанії. Це дозволяє аналізувати показники, вивчати їх динаміку і виявляти функціональні залежності, що існують між елементами ІК і капіталом компанії. Слід підкреслити, що основою для його розробки є дані управлінського обліку. Приклад складання звіту про інтелектуальний капітал організації представлений в табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Приклад приватних показників компонентів інтелектуального капіталу, що представляються у звіті

Елементи інтелектуального капіталу

Фактори формування

Можливі показники для аналізу

Людський капітал

Набір

співробітників

Стаж роботи співробітників поза організації

Плинність кадрів

Навчання співробітників за допомогою залучення до проектів

Частка співробітників, зайнятих у проектах

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Частка робочого часу, використовуваного співробітником для роботи в інших підрозділах

Розвиток професійної компетенції

Кількість годин, витрачених на додаткові тренінги

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

Витрати на підвищення кваліфікації та тренінги

Структурний капітал

Клієнтський капітал

Впізнаваність клієнтом Прихильність клієнтів

Організаційний капітал

Розмір інвестицій в інформаційні мережі організації

Час і витрати на підтримку корпоративної культури організації

Кількість патентів організації

Витрати на НДДКР, їх рентабельність

Кількість нових продуктів за період

Зрозуміло, з урахуванням специфіки організації склад показників і їх кількість можуть уточнюватися.

Показники, що використовуються для аналізу інтелектуального капіталу

Досить складно знайти засоби вимірювання інтелектуального капіталу, оскільки вельми важко знайти одиницю виміру, яка могла б точно, надійно, об'єктивно виміряти такі об'єкти, як досвід співробітників, знання, якими вони володіють, їх відданість інтересам компанії, а тим більше підрахувати й оцінити сукупність їх досвіду. Крім того, на відміну від фізичного капіталу, який оцінюється на основі, насамперед, фінансових оцінок, для характеристики та аналізу інтелектуального капіталу в першу чергу використовують якісні характеристики.

Проте існують методи, які дозволяють оцінити і проаналізувати (з певними припущеннями) величину інтелектуального капіталу та його складових. Серед них виділяють методи кількісного аналізу, орієнтовані на оцінку величини інтелектуального капіталу, і методи, засновані на розробці системи характеризують його показників.

До першої групи можна віднести метод прямої оцінки інтелектуального капіталу (direct intellectual capital methods, DIC), який передбачає оцінку вартості інтелектуального капіталу за допомогою визначення його різноманітних складових. Оскільки компоненти інтелектуального капіталу визначені, вони можуть бути безпосередньо оцінені або окремо, або за допомогою агрегованого коефіцієнта.

Крім того, відзначимо підхід, заснований на розрахунку ринкової капіталізації (market capitalization methods, ЧСЧ), згідно з яким розраховується різниця (відношення) між ринковою капіталізацією компанії та її чистими активами за балансовою вартістю. Передбачається, що дана різниця визначається впливом інтелектуального капіталу.

Методи другої групи засновані на створенні системи показників інтелектуального капіталу. Для цього спочатку визначаються різні складові інтелектуального капіталу, які потім будуть представлені в системі показників або в діаграмах. Прикладами реалізації даного підходу стали такі відомі системи показників, як метод бізнес-навігатора компанії Skandia (Skandia Navigator), використання збалансованої системи показників, запропонованої Д. Нортоном і Р. Каштаном (Balanced Score Card), монітор нематеріальних активів Свейбі та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Методи інтелектуального аналізу даних
Як створюється інтелектуальний капітал компанії?
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ІНОФРМАЦІЄЮ, ЗНАННЯМИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Аналіз інтелектуального капіталу за допомогою збалансованої системи показників Нортона і Каплана
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз інтелектуального капіталу за допомогою збалансованої системи показників Нортона і Каплана
Методи інтелектуального аналізу даних
Як створюється інтелектуальний капітал компанії?
 
Дисципліни
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук