Навігація
Головна
Облік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послугФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОДАЖІВ І ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ...Зв'язок обліку витрат з калькулюванням собівартості продукції (робіт,...
Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, склад її витратПринципи організації технологічних процесів на складахПоняття витрат, витрат і витрат організації
Показники ефективності використання витратРезерви та основні напрямки підвищення ефективності використання...Ефективність використання земельних ресурсів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Склад витрат організації

Діюча практика економічної роботи передбачає, що в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності витрати визнаються в тому випадку, коли виникає зменшення економічних вигод, пов'язане зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, які можуть бути достовірно оцінити (ПБУ 10/99). Залежно від змісту і цільової спрямованості прийнято виділяти витрати але звичайних видах діяльності та інші витрати.

У звітності про фінансові результати до витрат по звичайних видах діяльності підприємств належать витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, робіт або послуг, тобто з операційною діяльністю. При цьому окремо виділяються витрати, що формують собівартість продажів в межах прямих витрат, безпосередньо відносяться на окремі вироби (види робіт, послуг), а також непрямі витрати, що відносяться до всієї діяльності підприємства і умовно розподіляються між видами продукції пропорційно обраної цим підприємством базі - комерційні витрати та управлінські витрати. У сукупності зазначені види витрат утворюють повну собівартість продажів підприємства.

Окремо виділяються відсотки до сплати та інші інші витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. До витрат комерційної організації відноситься і нарахований поточний податок на прибуток, також відображається в звіті про фінансові результати.

Всі ці витрати, їх розміри, структура і динаміка повинні бути об'єктами детального аналізу. Проте витрати, пов'язані з поточною операційною діяльністю, що мають форму витрат на виробництво і збут, безпосередньо пов'язані з формуванням собівартості продукції і прибутку від її продажів, займають основну частку всіх витрат підприємства і становлять особливий інтерес для комплексного аналізу господарської діяльності. У деяких, особливих ситуаціях, коли починають переважати інші витрати, завданням аналізу стає дослідження причин цього, оцінка обгрунтованості і доцільності подібних витрат.

Характеристика показників собівартості, їх взаємозв'язку з ефективністю використання ресурсів і прибутком

У практиці економічної роботи собівартість являє собою один з найважливіших якісних, оціночних показників роботи підприємства, комплексно характеризує ефективність використання всіх видів ресурсів. При цьому під собівартістю прийнято розуміти суму витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражену в грошовій формі. В умовах ринкових відносин зниження собівартості є найважливішим фактором забезпечення конкурентоспроможності як продукції, так і самого підприємства - її виготовлювача. Що не приводить до зниження якості продукції, зменшення її собівартості є одним з головних джерел зростання прибутку комерційної організації. У той же час зниження собівартості служить надійним індикатором підвищення ефективності операційної діяльності, інноваційного технічного та організаційного розвитку.

У комплексному економічному аналізі використовуються різні показники собівартості:

• собівартість продажів продукції (товарів, робіт, послуг) в рамках прямих витрат - для визначення валового прибутку (маржинального доходу) від продажів;

• повна собівартість продажів - для визначення прибутку від продажів;

• собівартість валової і товарної продукції (цехова, виробнича, повна комерційна) - для оцінки ефективності використання ресурсів у виробничій діяльності;

• скорочена собівартість в межах змінних витрат - для вирішення завдань аналізу беззбитковості;

• витрати на 1 крб. продукції - для порівняльного аналізу, аналізу динаміки знеособлених затрат та оцінки ефективності операційної діяльності;

• собівартість одиниць окремих видів продукції - для конкретизації аналізу, вироблення заходів щодо управління витратами та оптимізації асортименту;

• собівартість одиниці корисного ефекту продукції (собівартість одиниці потужності двигуна, вантажопідйомності залізничного вагона і т.д.) - для оцінки конкурентоспроможності різних видів продукції.

В залежності від конкретних цілей аналізу можуть формуватися і використовуватися й інші показники собівартості - цільова собівартість виробів, собівартість окремих вузлів, деталей або продукції технологічних переділів, собівартість незавершеного виробництва і т.д.

Основними завданнями аналізу з метою управління собівартістю є:

• об'єктивна оцінка рівня, динаміки і виконання планів за відібраними показниками витрат;

• аналіз структури витрат по калькуляційних статтях і економічними елементами;

• виявлення факторів, що визначають динаміку досліджуваних показників;

• визначення впливу показників собівартості на фінансові результати діяльності підприємства;

• оцінка необхідності зниження витрат, виявлення резервів цього зниження та обгрунтування заходів але їх мобілізації;

• визначення перспективних напрямків зниження собівартості продукції.

Інформаційну базу аналізу становлять фінансова звітність та статистична звітність за собівартістю, бізнес-плани, нормативи та кошторису витрат, дані фінансового та управлінського обліку, проектно-конструкторська і технологічна документація, матеріали контролю витрат і маркетингових досліджень.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік витрат і собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОДАЖІВ І ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Зв'язок обліку витрат з калькулюванням собівартості продукції (робіт, послуг)
Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, склад її витрат
Принципи організації технологічних процесів на складах
Поняття витрат, витрат і витрат організації
Показники ефективності використання витрат
Резерви та основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів торгової галузі
Ефективність використання земельних ресурсів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук