Навігація
Головна
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляціїАналіз розподілу комплексних витрат для цілей планування і прийняття...Аналіз собівартості за статтями і елементами витратУгрупування витрат за статтями калькуляціїСУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Економічна оцінка зниження собівартості продукціїРезерви зниження собівартостіФактори зниження собівартості продукціїШляхи зниження собівартості продукціїФактична собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття,...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз комплексних статей витрат

Аналізуючи комплексні статті витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню (витрат на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничих і загальногосподарських витрат), слід мати на увазі, що вони носять непрямий характер, так як ставляться на собівартість окремих видів продукції за допомогою розподілу пропорційно обраної для цього базі . Вони володіють складним складом поряд з іншими комплексними статтями (витратами на підготовку і освоєння нових видів продукції, втратами від шлюбу, інші виробничі витрати, комерційними витратами).

У бізнес-плані складаються досить детальні кошториси такого роду витрат. Виявляються в ході аналізу суми економії або перевитрати за окремими статтями цих кошторисів можуть взаємно погашати один одного, спотворюючи реальну картину. Тому недостатньо порівнювати планові і фактичні абсолютні розміри таких комплексних статей в цілому. Необхідно вивчати дотримання плану по всіх позиціях кошторису кожної з комплексних статей з роздільним виділенням всіх сум економії і перевитрат. Але ж кошторису витрат складаються в розрахунку па заплановані обсяги виробництва, а фактичний обсяг продукції може від них відрізнятися досить суттєво. Тому не можна всяке перевищення кошторису вважати порушенням режиму економії - треба враховувати залежність окремих витрат від змін обсягу виробництва і різних виробничих умов.

Проведений на багатьох промислових підприємствах кореляційний аналіз показав, що загальновиробничі (цехові) витрати і загальногосподарські витрати досить незначно залежать від змін обсягу виробництва і тому обидві ці статті можна вважати практично цілком умовно-постійними. Але значна частина витрат з утримання та експлуатації устаткування зростає при збільшенні обсягів виробництва, хоча й вони містять постійну частину - амортизацію обладнання.

Змінними слід вважати і статтю "Інші виробничі витрати" (витрати на гарантійне обслуговування та ремонт реалізованих виробів тощо) і значну частину "Комерційних витрат" (витрати на тару, упаковку продукції, доставку її на станцію призначення, навантаження та інші витрати по збуту).

Аналіз витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню прийнято починати з вивчення динаміки абсолютних сум і рівнів цих витрат. При цьому підвищення їх рівня по відношенню до обсягу виробництва і продажів оцінюється, як правило, негативно, крім тих випадків, коли це пов'язано з об'єктивними причинами - нарощуванням нових виробничих потужностей, необхідністю підготовки та перепідготовки кадрів, посиленням технічних, екологічних вимог та відповідних служб і т.д.

Особливої уваги вимагає перевищення запланованих сум загальновиробничих загальногосподарських витрат, оскільки витрати за даними статтями носять умовно-постійний характер. Перевищення норм подібних витрат можна розглядати як невикористані резерви зниження собівартості (крім витрат, пов'язаних з охороною праці й технікою безпеки, з набором і підготовкою кадрів, які потребують особливої розгляді). У зв'язку з цим необхідний детальний аналіз дотримання кошторисів даних витрат в розбивці по їх окремими статтями.

Приклад

Розглянемо методику такого аналізу на прикладі дотримання кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання, що включають витрати, різною мірою залежні від змін обсягу виробництва (амортизація обладнання носить умовно-постійний характер, а інші статті планового кошторису перераховуються на фактичний випуск).

Таблиця 10.7. Аналіз витрат на утримання та експлуатацію устаткування, млн руб.

Аналіз витрат на утримання та експлуатацію устаткування, млн руб.

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що перевищення планового кошторису даних витрат на 0200000 руб. пов'язано виключно з впливом зростання обсягу виробництва. За всіма статтями цієї кошторису досягнута економія проти встановлених норм. Вона відзначається навіть але амортизації обладнання, що пов'язано з ліквідацією застарілої техніки і більш раціональної завантаженням верстатного парку.

При більш поглибленому аналізі слід з'ясувати, чи не призведе заниження норм витрат на експлуатацію та поточний ремонт обладнання, на внутрішні переміщення вантажів до порушень правил технічної експлуатації виробничого і транспортного устаткування.

Зрозуміло, у разі виявлення перевитрат на рахунок порушення кошторисних норм їх суми можуть розглядатися як резерви зниження собівартості. Для мобілізації таких резервів необхідно з'ясовувати конкретні причини завищення витрат і розробляти заходи щодо їх усунення.

Визначення резервів зниження собівартості продукції

Виявлені в ході аналізу резерви зниження собівартості продукції повинні бути узагальнені і взаємопов'язані. Необхідно визначити та основні напрямки їх мобілізації.

Перш за все, слід виділити в якості резервів можливої економії все невиправдані перевитрати й непродуктивні виплати:

• надпланові втрати від зворотних відходів;

• перевищення норм матеріальних витрат;

• нераціональні заміни матеріалів;

• надпланові транспортно-заготовітельскіе витрати;

• втрати від браку;

• непродуктивні виплати по заробітній платі робітників;

• порушення штатної дисципліни і завищення посадових окладів службовців;

• невиправдані перевитрати й непродуктивні виплати за окремими статтями витрат на організацію виробництва і управління, за витратами на підготовку виробництва нової продукції та з комерційних витрат.

Крім того, необхідна мобілізація резервів зростання обсягу виробництва, що дозволяє реалізувати зниження трудомісткості виробництва і економію на умовно-постійних витратах. Найбільш масштабні можливості зниження собівартості продукції пов'язані з розробкою та реалізацією інноваційних проектів, що передбачають впровадження більш продуктивної техніки, прогресивних матеріалів і безвідходних технологій, досконаліших проектно-конструкторських рішень.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Аналіз розподілу комплексних витрат для цілей планування і прийняття рішень
Аналіз собівартості за статтями і елементами витрат
Угрупування витрат за статтями калькуляції
СУТНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ
Економічна оцінка зниження собівартості продукції
Резерви зниження собівартості
Фактори зниження собівартості продукції
Шляхи зниження собівартості продукції
Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт: поняття, призначення, порядок визначення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук