Навігація
Головна
Розподіл і використання прибуткуФормування, розподіл і використання прибуткуСутність і функції прибутку, її планування, розподіл і використання....Розподіл і використання прибутку у фірміРозподіл прибутку в сучасних економічних умовахАналіз співвідношення "продажу - витрати - прибуток" та прикладні...АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК"Аналіз емпіричних функцій розподілу параметрів об'єктів для оцінки...Освіта і розподіл прибуткуАНАЛІЗ НЕРІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ТОВАРНОЇ МАСИ І ВАРТОСТІ ПО ОБ'ЄКТАХ
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз розподілу і використання прибутку

Прибуток до оподаткування, зароблена комерційною організацією за який-небудь період і відображає сукупний фінансовий результат від всіх операцій, розподіляється за наступними напрямками.

• Частина прибутку спрямовується до бюджетів відповідних рівнів у формі податку на прибуток і використовується на державні потреби.

• Залишилося частина являє собою чистий прибуток організації і рішення про її витрачанні приймаються акціонерами (власниками), які визначають, яка її частка буде вилучатися у формі дивідендів (процентного доходу на вкладений ними капітал) і скільки має залишатися на розвиток компанії і преміювання персоналу.

Конкретні напрями використання прибутку на внутрішні потреби організації визначаються бізнес-планами відповідно до статутних вимог, стратегічними і поточними цілями розвитку. Аналітичне обґрунтування розподілу прибутку має будуватися на результатах оцінки сильних і слабких сторін організації, її можливостей і потенційних загроз (5УОТ-аналіз), а також технологічного рівня та конкурентоспроможності вироблених товарів. Необхідні для цього конкретні аналітичні процедури викладені в гл. 7.

Основними завданнями аналізу розподілу прибутку є:

• оцінка економічної доцільності сформованої структури розподілу прибутку, маючи на увазі в першу чергу співвідношення між рівнями вилучення прибутку та його використання на розвиток комерційної організації;

• аналіз обґрунтованості структури розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні керівництва компанії;

• оцінка ефективності використання прибутку за основними напрямками її витрачання всередині підприємства.

При проведенні аналізу розподілу прибутку слід враховувати, що економічно доцільна її структура індивідуальна для кожного підприємства і визначається безліччю факторів. Ключовими з них є організаційно-правова форма організації і стадія її життєвого циклу, конкурентоспроможність продукції (товарів, робіт, послуг), ступінь відповідності її організаційно-технологічного рівня сучасним моделям інноваційного розвитку.

Приклад

Таблиця 11.13. Структура розподілу прибутку аналізованої організації

Показники

Попередній рік

Звітній рік

Відхилення до попереднього року

план

факт

пі планом

фактично

Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

5779

+7507

+3951

+1728

-1828

Вилучення державою, тис. Руб.

+1155

1501

869

346

-282

Чистий прибуток, тис. Руб.

4224

+6006

+3082

1 382

-1542

Дивіденди, тис. Руб.

1387

1 802

925

415

-462

Залишено на розвиток компанії, тис. Руб.

+3237

4204

2157

967

-1080

Частка прибутку, залишеної на розвиток компанії,%

56,0

56,0

54,6

-

1,4

Частка прибутку, вилученої з обігу компанії,%

11.0

44,0

Ш

-

1,4

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Практика зарубіжних компаній і комерційних банків при оцінці ними кредитоспроможності організацій свідчить, що вилучення більше 50% прибутку з обороту підприємств протягом декількох років призводить до негативних наслідків: знижуються темні зростання джерел "самофінансування" (доходу до вирахування амортизації, відсотків і податку на прибуток - EBITDA); сповільнюється зростання власного капіталу; підвищується частка боргового фінансування і, як наслідок, її вартість.

Дані табл. 11.13 дозволяють зробити висновок, що частка вилучається з обороту аналізованої комерційної організації прибутку менше 50% і з формально-логічної точки зору економічна раціональність її розподілу не викликає питань. Але більш уважний підхід до оцінки дає підстави відзначити деякі тривожні ознаки. Зокрема, в умовах помітного невиконання планів прибутку і се зменшення в порівнянні з попереднім роком дивідендна політика підприємства не змінювалася - питома вага чистого прибутку, що витрачається на виплату процентного доходу акціонерам, залишався незмінним на рівні 30%, але при цьому обсяг самофінансування за рахунок чистого прибутку вельми істотно скоротився по відношенню до попереднього року на ті ж 30%. Можливо, акціонерам варто було б в умовах несприятливої ринкової кон'юнктури відмовитися від виплати дивідендів у поточному році.

Оцінка ефективності використання прибутку за основними напрямками її витрачання всередині підприємства передбачає виділення чотирьох найбільш великих напрямків:

1) інвестиції в розвиток продуктової лінійки та підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів (виконуваних робіт, надаваних послуг), що дозволяють комерційної організації збільшити обсяг продажів і розширити свою частку ринку;

2) підвищення технологічного потенціалу компанії і збільшення виробничих потужностей, технічно забезпечуючи можливості нарощування продажів, зростання продуктивності праці, зниження собівартості виробництва і, як наслідок, зростання прибутковості діяльності;

3) преміювання персоналу та підвищення його кваліфікації, що, з одного боку, дозволяє формувати специфічні цільові орієнтири діяльності для кожної з категорій трудових ресурсів компанії, а з іншого - створювати конкурентні переваги у сфері управління;

4) збільшення власного капіталу компанії у вигляді відрахувань прибутку в резервний капітал та капіталізації залишків нерозподіленого прибутку.

Ефективність витрат інноваційно-інвестиційного характеру оцінюється за допомогою фінансових (динамічних) методів, що базуються на концепціях зміни вартості грошей у часі, співвідношення ризиків і прибутковості, грошових потоків, прибутковості альтернативних можливостей і процедурах дисконтування.

Вкладення прибутку в розвиток персоналу і його мотивацію доцільно оцінювати з використанням показників капіталізації компанії як найбільш інтегрального індикатора ефективності управління організацією, її конкурентоспроможності та реалізації можливостей створеного потенціалу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розподіл і використання прибутку
Формування, розподіл і використання прибутку
Сутність і функції прибутку, її планування, розподіл і використання. Точка беззбитковості. Операційний (виробничий) і фінансовий леверидж
Розподіл і використання прибутку у фірмі
Розподіл прибутку в сучасних економічних умовах
Аналіз співвідношення "продажу - витрати - прибуток" та прикладні аспекти використання його результатів
АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК"
Аналіз емпіричних функцій розподілу параметрів об'єктів для оцінки показників надійності з використанням гіпотез (критеріїв) згоди
Освіта і розподіл прибутку
АНАЛІЗ НЕРІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ТОВАРНОЇ МАСИ І ВАРТОСТІ ПО ОБ'ЄКТАХ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук