Навігація
Головна
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Значення, завдання та етапи аналізу фінансового стану підприємстваМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваМетоди аналізу фінансового стану підприємства
Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємстваАНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМПАНІЇІнформаційна база обгрунтування рішень фінансового характеру
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття фінансового стану підприємства та завдання його аналізу

Фінансовий стан можна визначити як комплексне поняття, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і характеризується наявністю і співвідношенням активів і джерел їх утворення, забезпечує здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися в мінливих зовнішнього середовища під впливом ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фінансовий стан підприємства визначає його здатність задовольняти вимоги власників і кредиторів, а також впливає на його інвестиційну привабливість. При цьому саме фінансовий стан підприємства залежить від результатів його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Успішна операційна діяльність дозволяє створювати грошовий потік, необхідний для інвестицій з метою отримання довгострокових вигод, можливості залучати фінансові ресурси без загрози неплатоспроможності. Інвестиційна діяльність забезпечує довгостроковий розвиток підприємства і можливість розширення масштабів операційної діяльності. У свою чергу, фінансова діяльність дозволяє своєчасно забезпечувати приплив необхідних коштів.

При проведенні аналізу фінансового стану переслідують дві основні мети:

По-перше, отримання інформації про здатності заробляти прибуток. Даний аспект є принциповим при вирішенні питання про виплату дивідендів, можливості розширення та розвитку бізнесу.

По-друге, формування інформації про майновий та фінансовий стан, тобто про забезпеченість умовами і джерелами для отримання прибутку. Проведення аналізу по обох напрямках має показати, наскільки стійко і ефективно функціонує підприємство.

До основних завдань аналізу фінансового стану слід віднести:

• оцінку майнового стану аналізованого підприємства;

• аналіз ліквідності окремих груп активів;

• вивчення складу і структури джерел формування активів;

• характеристику забезпеченості зобов'язань активами;

• аналіз взаємозв'язку окремих груп активів і пасивів;

• аналіз спроможності генерувати грошові кошти;

• оцінку збереження і нарощення капіталу;

• обґрунтування фінансової стійкості.

Інформаційна база аналізу фінансового стану

Для проведення аналізу фінансового стану окрім фінансової звітності і насамперед бухгалтерського балансу, необхідно використовувати додаткову інформацію, що характеризує стан зовнішнього і внутрішнього середовища аналізованої компанії.

Насамперед це стосується оцінки макроекономічної ситуації в країні та аналізу основних економічних показників, таких як величина і динаміка ВВП, індекс споживчих ціп і індекс цін виробників промислової продукції, індекс заробітної плати, динаміка курсів валют та ін. Основними джерелами інформації для цього є прогнози і програми Уряду, дані національних статистичних комітетів (у Росії - Росстат), національних банків (у Росії - ЦБ РФ), профільних міністерств і відомств (у Росії - це насамперед Міністерство економічного розвитку РФ), дослідження міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ін. дані періодичної економічної преси (газети "Експерт", "Профіль", "Ведомости", "Коммерсант" та ін.), а також незалежних аналітичних агентств.

Необхідна також інформація, що характеризує стан галузі, до якої відноситься аналізована компанія. Джерелом інформації можуть бути дані, що публікуються галузевими міністерствами, наприклад Міністерством транспорту або Міністерством сільського господарства, статистична інформація по галузях, що надається національними статистичними службами, дані спеціалізованих аналітичних агентств, наприклад - "Інтерфакс", "Експерт РА" і т.п.

Крім того, аналіз інформації повинен включати вивчення нормативно-правової бази з урахуванням конкретної галузі, ринків збуту; конкурентної ситуації в галузі.

Аналіз інформації, безпосередньо відноситься до конкретної організації, повинен бути націлений на з'ясування таких питань, як:

• ключові напрямки діяльності компанії та перелік основних продуктів (виконуваних робіт, надаваних послуг);

• стратегія розвитку компанії (стратегія розвитку продажів, залучення джерел фінансування);

• прогноз ключових показників діяльності компанії;

• вивчення даних про натуральних показниках діяльності (наприклад, обсяг виробництва в тоннах);

• масштаби інвестиційної діяльності та ін.

При проведенні аналізу фінансового стану необхідно дотримуватися певних цільових установок.

При аналізі активів необхідно:

• виявити способи оцінки окремих статей;

• встановити факти зміни облікової політики;

• виділити основні аналітичні групи - оборотні і необоротні;

• оцепить значимість окремих статей у загальній величині активів;

• зіставити динаміку змін окремих статей активів, а також їх сукупності зі зміною величини виручки (обсягу продажів);

• порівняти динаміку зміни оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

При аналізі зобов'язань необхідно:

• виділити аналітичні групи (коротко- і довгострокові; термінові і прострочені, забезпечені і незабезпечені);

• оцінити значимість коротко- і довгострокових джерел позикового фінансування для формування активів;

• з'ясувати наявність умовних зобов'язань, а також зобов'язань, що випливають з правил ділової етики.

При аналізі капіталу необхідно:

• оцінити структуру капіталу, виділивши ту його частину, яка сформована за рахунок внесків (вкладів) власників, і ту частину, яка створена за рахунок ефективності діяльності (прибутку) організації;

• проаналізувати причини зміни капіталу і виявити здатність компанії до його нарощення.

Крім того, при аналізі фінансового стану слід:

• оцінити ліквідність балансу шляхом угруповання активів але термінами їх оборотності (реалізованості), пасивів - по терміновості їх погашення і зіставлення відповідних груп активів і пасивів;

• охарактеризувати співвідношення власного капіталу і зобов'язань;

• оцінити частку довгострокових джерел фінансування - власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній величині джерел.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Значення, завдання та етапи аналізу фінансового стану підприємства
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Методи аналізу фінансового стану підприємства
Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства
АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМПАНІЇ
Інформаційна база обгрунтування рішень фінансового характеру
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук