Навігація
Головна
Показники ділової активності та оборотності коштівПоказники оборотності (ділової активності)Показники ділової активності (оборотності)Визначення потреби підприємства в оборотних коштахОптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштівПоняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштівПоказники ділової активностіПоказники ефективності використання оборотних коштівНормування оборотних коштів. Показники та шляхи прискорення їх...Показники наявності та ефективності використання оборотних коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники ділової активності та оборотності коштів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фінансовий стан підприємства, його платоспроможність безпосередньо залежать від того, наскільки швидко кошти, вкладені в оборотні активи, перетворюються у грошові кошти. Поточне витрачання грошових коштів та їх надходження, як правило, не збігаються в часі - в результаті у підприємства виникає потреба в більшому або меншому обсязі фінансування з метою підтримки платоспроможності. Чим нижче швидкість обороту активів, тим більша потреба у фінансуванні.

Зовнішнє фінансування, як відомо, є дорогим і має певні обмежувальні умови. Але власні джерела збільшення капіталу обмежені, в першу чергу здатністю отримання необхідного прибутку. Таким чином, керуючи оборотними активами, підприємство отримує можливість у меншій мірі залежати від зовнішніх джерел отримання грошових коштів і підвищити свою ліквідність. Не випадково ефективне управління оборотністю розглядається як один із способів задоволення потреби в капіталі.

Значення аналізу оборотності полягає в тому, що він дозволяє побачити картину фінансового стану підприємства в динаміці. Якщо показники ліквідності дозволяють скласти оцінку співвідношення оборотних активів і короткострокових пасивів в статиці, тобто станом на конкретну дату, то аналіз оборотності дозволяє встановити причини, що зумовили ту чи іншу величину оборотних активів.

У процесі аналізу використовують загальні і приватні показники оборотності (табл. 12.1). Основні відмінності цих показників визначаються сферою їх застосування, цільовим призначенням, а також використовуваної для їх розрахунку інформаційною базою. Підміна одних показників іншими веде часто до некоректних висновків.

Таблиця 12.1. Порівняльна характеристика показників оборотності

Критерії порівняння

Показники оборотності

Загальні

Приватні

Цільове призначення

Загальна характеристика швидкості обороту коштів. Характеристика ефективності використання активів

Аналіз ефективності управління окремими елементами оборотних активів з метою прийняття управлінських рішень

Сфера використання

Аналіз ефективності бізнесу. Основа для фінансових прогнозів

Оцінка тривалості окремих стадій операційного циклу

Інформаційна база

Фінансова (управлінська [1]) звітність

Внутрішні дані про обороти окремих статей оборотних активів

Суб'єкт аналізу

Зовнішній і внутрішній

Внутрішній

До загальних показників оборотності відноситься період обороту:

де А - середня за період величина оборотних активів; Д - тривалість аналізованого періоду, днів.

Цей показник характеризує середню тривалість одного обороту в днях і чим менша кількість днів потрібно для їх перетворення в виручку від продажів, тим більше ефективно використовуються ці кошти.

Не менш важливою характеристикою оборотності активів є коефіцієнт оборотності, що характеризує кількість оборотів протягом аналізованого періоду, чинених кошти, інвестовані в активи. Інша аналітичне значення цього показника полягає в тому, що він відображає віддачу коштів по виручці, показуючи, скільки рублів виручки отримає підприємство на кожен рубль, вкладений в активи.

Дані формули мають свою модифікацію залежно від об'єкта і мети аналізу. Так, при аналізі оборотності оборотних активів використовуються схожі формули, розглянуті в гл. 8.

Інформація про величину виручки міститься у Звіті про фінансові результати.

Середня величина активів, у тому числі оборотних, за даними балансу зазвичай визначається але формулою середньої арифметичної. Але якщо аналіз ведеться за період, більше ніж квартал (півріччя, рік), подібний спосіб розрахунку середньої величини може призвести до значних її спотворень. Більш точний розрахунок середньої величини активів буде отриманий за щомісячними даними про залишки активів. Тоді величина активів визначається але формулою середньої хронологічної:

де Ох - величина активів на першу дату звітного періоду; Оп - величина активів на останню дату звітного періоду.

Уповільнення оборотності активів призводить до їх зростання в балансі, прискорення оборотності - до їх скорочення. У цих умовах у підприємства або виникає потреба у додатковому фінансуванні, або відбувається вивільнення коштів з обороту в зв'язку з прискоренням їх оборотності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розрахувати величину додатково залучених в оборот (вивільнених з обороту) засобів найбільш простим способом можна за формулою

П (В) = В: Д- (Та-Тп),

де П (В) - залучені (вивільнені) в результаті зміни оборотності активів кошти; Та, Тп - період обороту активів в аналізованому і минулому періоді відповідно.

Приватні показники оборотності. Якщо аналіз показників загальної оборотності дозволяє оцінити основні зміни, що відбуваються у швидкості обороту оборотних активів в цілому, то аналіз приватних показників оборотності дозволяє побачити причини зміни швидкості обороту коштів на окремих стадіях операційного циклу. Це, у свою чергу, дозволяє надати керуючий вплив па терміни обороту окремих статей оборотних активів, а, значить, і на величину їх залишків в балансі. Приватний оборот характеризується переходом конкретного елемента оборотних активів з однієї функціональної форми в іншу. Так, для виробничих запасів показником переходу в наступну функціональну форму або приватним оборотом є їх витрата, для коштів у незавершеному виробництві - випуск готової продукції, дебіторської заборгованості - оплата її клієнтами і т.д.

Прикладом приватного показника оборотності є розглянутий у гл. 8 показник, що характеризує термін зберігання виробничих запасів.

Він дозволяє оцінити середній час перебування запасів у вигляді сировини і матеріалів на складі.

Аналізуючи фінансовий стан організації, необхідно пам'ятати про існування прямого зв'язку періоду оборотності активів та їх величини в балансі.

Повернемося до відомої формули періоду обороту оборотних активів:

З формули добре видно, що величина оборотних активів у балансі безпосередньо залежить від обсягу продажів і періоду їх обороту. Дана формула дозволяє розрахувати, наприклад, як при збільшенні обсягу продажів зросте величина оборотних активів і яка у зв'язку з цим виникає потреба в додатковому фінансуванні.

Одночасно формула дозволяє оцінити величину оборотних активів в залежності від зміни періоду їх обороту.

  • [1] Залежить від суб'єкта аналізу (внутрішній або зовнішній користувач проводить аналіз).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Показники ділової активності та оборотності коштів
Показники оборотності (ділової активності)
Показники ділової активності (оборотності)
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштів
Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштів
Показники ділової активності
Показники ефективності використання оборотних коштів
Нормування оборотних коштів. Показники та шляхи прискорення їх оборотності
Показники наявності та ефективності використання оборотних коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук