Навігація
Головна
Основні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння...Сутність, основні завдання і принципи бухгалтерського облікуОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Основні правила ведення бухгалтерського облікуОсновні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила,...
Основні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння...Сутність, основні завдання і принципи бухгалтерського облікуОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Основні правила ведення бухгалтерського облікуОсновні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила,...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні принципи бухгалтерського обліку процесу виробництва

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Процес виробництва являє собою вплив працівників, що застосовують засоби праці, на предмети праці з метою отримання готової продукції.

У сфері виробництва, таким чином, беруть участь праця людини, предмети і засоби праці. У результаті підприємство несе відповідні витрати: заробітна плата працівникам; вартість предметів, витрачених на виготовлення продукції і т.д. Крім того, у підприємства є загальновиробничі витрати (утримання машин і устаткування; витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення) і загальногосподарські витрати (адміністративно-управлінські; витрати з оплати інформаційних і аудиторських послуг).

З перерахованих витрат і складається собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг (табл. 2).

Для обліку виробничих витрат і виявлення собівартості продукції, що виготовляється застосовується основний рахунок 20 "Основне виробництво". За дебетом цього рахунку збираються всі витрати, які відповідно до чинного законодавства включаються до складу собівартості продукції (робіт, послуг). Сальдо за дебетом рахунка 20 "Основне виробництво" може показувати залишок незавершеного виробництва на початок або кінець періоду. За кредитом рахунка відображається виробнича собівартість закінченою обробкою продукції, виконаних робіт або наданих послуг (табл. 3).

Таблиця 2. Приклад обліку виробничих витрат і розрахунку собівартості продукції, що виготовляється

п / п

Короткий зміст господарської операції

Сума, руб.

1

Матеріали відпущені зі складу і витрачено для виробництва продукції

30000

2

Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям

15000

3

Зроблені відрахування на соціальні потреби (умовно)

3000

4

З розрахункового рахунку проведена оплата рахунків за різними витрат, пов'язаних з виробництвом продукції

+4000

5

Виготовлені вироби оприбутковані на склад за їх виробничої собівартості (незавершеного виробництва немає)

52000

Таблиця 3. Рахунок 20 "Основне виробництво"

Дебет

Кредит

Сальдо - 0

1.30 000

5. 52000

2. 15000

3.3000

4.4000

Про. 52000

Про. 52000

Завданнями бухгалтерського обліку процесу виробництва є:

• документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку всіх проведених витрат;

• контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

• правильне обчислення фактичної собівартості випущеної продукції (робіт, послуг).

Основні принципи бухгалтерського обліку процесу реалізації

Сфера реалізації являє собою комплекс господарських операцій, пов'язаних зі збутом і продажем продукції (робіт, послуг), основних засобів та інших активів, а також визначенням фінансових результатів (прибуток або збиток). При обліку операцій, пов'язаних з реалізацією та визначенням фінансового результату, використовуються рахунки: 43 "Готова продукція", 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибутки і збитки". У організації також можуть виникнути додаткові витрати по збуту: на упаковку, транспорт, комісійні збори, рекламу і т.п. Ці витрати називаються "комерційними" (позавиробничі) і враховуються окремо па рахунку 44 "Витрати на продаж".

Основним рахунком бухгалтерського обліку, на якому організація веде облік процесу реалізації готової продукції (робіт, послуг) є рахунок 90 "Продажі" (табл. 4). На даному рахунку виявляється фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг) як різниця між вартістю продажу і повною собівартістю. Особливістю рахунки "Продажі" є те, що на ньому одні й тс ж господарські операції виражаються у двох оцінках: за собівартістю (витратам) і за продажними цінами (доходів). Зіставлення двох оцінок і дозволяє виявити фінансовий результат. Обчислений фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) підлягає обов'язковому списанню в кінці місяця на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, сальдо на рахунку 90 "Продажі" не залишається.

Аналогічний принцип роботи використовується при веденні бухгалтерських записів на рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Таблиця 4. Структура рахунку 90 "Продажі"

Дебет

Кредит

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

Додаткові витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції, робіт, послуг

Списання сум отриманого прибутку

Списання сум понесених збитків

Завданнями бухгалтерського обліку процесу реалізації є:

• документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку відвантаження (відпустки) готової продукції, товарів, здачі виконаних робіт і наданих послуг; витрат по відвантаженню і реалізації продукції;

• правильне обчислення списаних у процесі реалізації витрат;

• своєчасне оприбуткування коштів, що надійшли від покупця (замовника);

• правильне обчислення фінансового результату від реалізації продукції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння товарно-матеріальних цінностей
Сутність, основні завдання і принципи бухгалтерського обліку
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні правила ведення бухгалтерського обліку
Основні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила, допущення і вимоги)
Основні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння товарно-матеріальних цінностей
Сутність, основні завдання і принципи бухгалтерського обліку
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні правила ведення бухгалтерського обліку
Основні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила, допущення і вимоги)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук