Навігація
Головна
Зміни в балансі під впливом фактів господарського життяБаланс послуг і некомерційних операційНОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснення митних операцій щодо...Поточний баланс (рахунок поточних операцій)СТРАТЕГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН
Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних...Облікові регістри: сутність, види і характеристикаОблікові регістриПервинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типові зміни в балансі в ході здійснення господарських операцій

Відбивані в процесі діяльності організації господарські операції не порушують рівності підсумків активу і пасиву балансу, в той час як суми в розрізі окремих статей і розділів балансу можуть мінятися. Це пояснюється тим, що кожна операція зачіпає дві статті балансу, які можуть перебувати в активі або пасиві або одночасно в активі і пасиві. Залежно від характеру зміни статей вага операції можна розділити на чотири типи.

Перший тип господарських операцій показує зміну статей активу при незмінній валюті балансу, наприклад:

1) надходження грошей з розрахункового рахунку в касу відображається проводкою:

Дебет рахунку 50 "Каса" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки":

2) передача матеріалів на потреби виробництва відображається проводкою:

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" Кредит рахунку 10 "Матеріали".

Другий тип операцій характеризується зміною статей пасиву при незмінній вал юті балансу, наприклад:

1) частину нерозподіленого прибутку спрямована на поповнення резервного капіталу, що відображено проводкою:

Дебет рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Кредит рахунку 82 "Резервний капітал",

2) нарахований податок на доходи фізичних осіб, що відображено проводкою: Дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" Кредит рахунку

68 "Розрахунки з податків і зборів".

Третій тип викликає зміна в статтях активу і пасиву, при цьому валюта балансу збільшується, наприклад:

1) нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва: Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" Кредит рахунку 70 "Розрахунки

з персоналом з оплати праці ";

2) отриманий короткостроковий банківський кредит:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".

Четвертий тип господарських операцій викликає зміна в статтях активу і пасиву, при цьому валюта балансу зменшується, наприклад:

1) видана заробітна плата робітникам:

Дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" Кредит рахунку 50 "Каса";

2) повернений короткостроковий банківський кредит:

Дебет рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки".

Облікові регістри

Під технікою ведення бухгалтерського обліку розуміється реєстрація бухгалтерської інформації, здійснювана вручну або за допомогою технічних засобів.

Для цієї мети застосовуються облікові регістри.

Регістри призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься в первинних документах, для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності. Правильність відображення господарських операцій в регістрах обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх.

Зміст регістрів внутрішньої звітності є комерційною таємницею.

В облікових регістрах відображаються всі господарські операції. Регістри можуть вестися в спеціальних книгах, на окремих картках, у вигляді машинограм.

Форми регістрів розробляються організацією самостійно і затверджуються керівником організації. Винятком є організації державного сектора, для яких форми регістрів встановлюються відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації.

Обов'язковими реквізитами регістра бухгалтерського обліку є:

1) найменування регістру;

2) найменування економічного суб'єкта, що склав регістр;

3) дата початку і закінчення ведення регістра і (або) період, за який складено регістр;

4) хронологічна і (або) систематична угруповання об'єктів бухгалтерського обліку;

5) величина грошового виміру об'єктів бухгалтерського обліку із зазначенням одиниці виміру;

6) найменування посад осіб, відповідальних за ведення регістру;

7) підписи осіб, відповідальних за ведення регістру, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Облікові регістри - таблиці спеціальної форми, призначені для реєстрації господарських операцій. Вони поділяються:

1) за зовнішнім виглядом;

2) характером записів;

3) обсягом міститься інформації;

4) будовою.

Класифікація облікових регістрів за зовнішнім виглядом:

• бухгалтерські книги - зброшуровані облікові таблиці зі спеціальною графовкой. Вони застосовуються для обліку в бухгалтерії по місцях виробництва (цехи, склади, бригади). Всі сторінки нумеруються, наприкінці проставляється кількість сторінок і ставиться підпис головного бухгалтера. Найбільш поширені: Головна книга і Книга складського обліку;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• картки - окремі аркуші, розграфлені для потреб обліку (з паперу або картону невеликого стандартного розміру). Повинні зберігатися в картотеці. Картки розбиваються по необхідним розділах, до них прикріплюються спеціальні покажчики. Кожна картотека закріплюється за певним рахунковим працівником, який відповідає за збереження карток і правильність здійснених записів;

• вільні листи - відміну від карток полягає в способі їх зберігання. Вільні листи зберігаються в реєстраційних папках. Це можуть бути, наприклад, відомості, журнали-ордери, машинограми.

Класифікація за характером запису.

• хронологічні регістри - застосовуються для реєстрації всіх документів в порядку їх надходження, але без розподілу за рахунками. Хронологічна запис проводиться в спеціальних реєстраційних журналах або реєстрах. Її мета - забезпечити контроль за збереженням документів, що надійшли в бухгалтерію і правильність запису. Хронологічна реєстрація використовується для наведення довідок (касова книга, журнал обліку вантажів, опис карток з обліку основних засобів);

• систематичні регістри - ведуться для угруповання бухгалтерських записів за синтетичними та аналітичними рахунками (головна книга ведеться бухгалтерією за меморіально-ордерній формі обліку для групування операцій але синтетичними рахунками);

• комбіновані регістри - поєднують в собі хронологічні і синтетичні записи (це більшість журналів-ордерів, книга Журнал головна).

Класифікація за обсягом інформації:

• синтетичні регістри - відкриваються для ведення синтетичних рахунків (без пояснювального тексту, із зазначенням тільки дати, нумерації і проводки). Короткий текст наводиться рідко (наприклад, це реєстр рахункових документів);

• аналітичні регістри - служать для відображення показників аналітичних рахунків, контролю за наявністю і рухом кожного виду цінностей.

Класифікація за будовою:

• односторонні регістри - різні картки для обліку матеріальних цінностей, розрахунків, в них об'єднані окремі графи дебетових і кредитових записів. Облік ведеться на одному аркуші у грошовому, натуральному або одночасно обох вимірниках:

Дата

Текст

Прихід

Витрата

Сальдо

Підпис

• двосторонні регістри - застосовуються при веденні обліку в книгах. Рахунок відкривається на розгорнутій сторінці, ліва - дебет, права - кредит. Використовуються тільки при ручному веденні обліку:

Дебет

Кредит

Дата

№ Текст

Сума

Дата

Текст

Сума

• многографной регістри - відбивають додаткові показники всередині аналітичного рахунку. Зокрема, облік руху матеріалів відображається по підприємству в цілому, а також у розрізі матеріально-відповідальних осіб, підрозділів і статей витрат;

• лінійні регістри - різновид міогографних. Тут кожен аналітичний рахунок відбивається тільки на одному рядку, що дасть можливість розділити синтетичний рахунок на необмежену кількість аналітичних;

• шахові регістри - використовуються для одночасного відображення сум за дебетом одного і кредитом іншого рахунку. Кожна сума записується на перетині рядка і колонки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зміни в балансі під впливом фактів господарського життя
Баланс послуг і некомерційних операцій
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснення митних операцій щодо окремих категорій ТОВАРІВ ТА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
Поточний баланс (рахунок поточних операцій)
СТРАТЕГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН
Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних паперів
Облікові регістри: сутність, види і характеристика
Облікові регістри
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук