Навігація
Головна
Методика виправлення помилок у документах і облікових регістрахМетоди виправлення помилок у первинних документах та облікових...Виправлення помилкових записів у первинних документахВиправлення помилкових записів у первинних документахПервинні облікові документи та регістри бухгалтерського облікуОблікові документи і способи виправлення помилкових записівОблікові регістри, форми і техніка бухгалтерського облікуВимоги до оформлення облікових регістрівФорми первинних облікових документівВиправлення судових помилок
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виправлення помилок у документах та облікових регістрах

При веденні документів і регістрів як в цифровий, так і в текстовій їх частини помарки, підчистки не допускаються.

При храпении регістрів бухгалтерського обліку повинна забезпечуватися їх зашита від несанкціонованого виправлення.

Помилкою згідно з правилами ПБУ 22/2010 є неправильне відбиток або невідображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності. Для вибору порядку виправлення помилок організація повинна підрозділити їх на суттєві і несуттєві. Згідно ПБУ 22/2010 помилка визнається суттєвою, якщо вона в окремо або в сукупності з іншими помилками за один і той самий звітний період може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті ними на основі бухгалтерської звітності, складеної за цей звітний період. Суттєвість помилки організація визначає самостійно, виходячи як з величини, так і з характеру відповідної статті (статей) бухгалтерської звітності.

Помилка звітного року, виявлена до закінчення цього року, виправляється записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку в тому місяці звітного року, в якому виявлено помилку.

Помилка звітного року, виявлена після закінчення цього року, але до дати підписання бухгалтерської звітності за цей рік, виправляється записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку за грудень звітного року (року, за який складається річна бухгалтерська звітність).

Суттєва помилка попереднього звітного року, виявлена після дати підписання бухгалтерської звітності за цей рік, але до дати подання такої звітності акціонерам акціонерного товариства, учасникам товариства з обмеженою відповідальністю, органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншому органу, уповноваженому здійснювати права власника, і т .п., виправляється аналогічно виправленню помилки звітного року, виявленої до дати підписання річної звітності. Якщо зазначена бухгалтерська звітність була представлена яким-небудь іншим користувачам, то вона підлягає заміні на звітність, у якій виявлена суттєва помилка виправлена (переглянута бухгалтерська звітність).

Суттєва помилка попереднього звітного року, виявлена після подання бухгалтерської звітності за цей рік акціонерам акціонерного товариства, учасникам товариства з обмеженою відповідальністю, органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншому органу, уповноваженому здійснювати права власника, і т.п., але до дати затвердження такої звітності у встановленому законодавством Російської Федерації порядку, виправляється аналогічно виправленню помилки звітного року, виявленої до дати підписання річної звітності. При цьому в переглянутій бухгалтерської звітності розкривається інформація про те, що дана бухгалтерська звітність замінює спочатку представлену бухгалтерську звітність, а також про підстави складання переглянутої бухгалтерської звітності.

Суттєва помилка попереднього звітного року, виявлена після затвердження бухгалтерської звітності за цей рік, виправляється:

1) записами по відповідним рахунках бухгалтерського обліку в поточному звітному періоді. При цьому корреспондирующим рахунком в записах є рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

2) шляхом перерахунку порівняльних показників бухгалтерської звітності за звітні періоди, відображені в бухгалтерській звітності організації за поточний звітний рік, за винятком випадків, коли неможливо встановити зв'язок цієї помилки з конкретним періодом або неможливо визначити вплив цієї помилки накопичувальним підсумком щодо всіх попередніх звітних періодів.

Для безпосереднього виправлення помилкових записів у бухгалтерському обліку застосовується три основні способи.

1. Коректурний спосіб полягає в закреслення помилкового тексту або суми та написанні над закресленим правильного тексту або суми. Закреслення провадиться однією рисою так, щоб було можна прочитати закреслене. Закреслюється повністю вся сума, навіть якщо помилка є лише в одній цифрі. Виправлення повинно бути обумовлено і підтверджено: у документі підписами осіб, які підписали документ; в облікових регістрах - підписом особи, яка провадила виправлення. Обмовка дається на полях навпроти рядка виправленої запису. Обмовка типова - "Виправленому вірити". Коректурним способом користуються для виправлення помилок у результаті невірного підрахунку підсумків, а також у випадках записи не в той обліковий регістр, який вказаний в проводці. Цей спосіб застосовується, якщо помилки виявлені в регістрах журнально-ордерної форми обліку до проставлення підсумків, а також в облікових регістрах меморіально-ордерної форми до подання балансу. Після перенесення підсумків у Головну книгу ніякі виправлення не допускаються. В даному випадку на суму допущеної помилки бухгалтерія оформляє довідку, дані якої заносяться в Головну книгу окремим рядком. Ці довідки зберігаються при відповідних регістрах.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

2. Спосіб додаткової проводки застосовується, коли в регістрах записана сума менше дійсної, тобто у випадках, коли:

• кореспонденція рахунків вказана вірно, але в меншій сумі;

• фактична собівартість продукції вища нормативної (планової).

При використанні цього способу складаються проводки на відсутню суму.

Приклад.

На підставі виписки з розрахункового рахунку в касу надійшло 1000 руб. Складена бухгалтерська проводка:

Дебет рахунку 50 "Каса" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки" - 100 руб. - Відображено надходження в касу з розрахункового рахунку.

Значить, необхідне складання додаткової проводки:

Дебет рахунку 50 "Каса" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки" - 900 руб. - Додатково відображено надходження в касу з розрахункового рахунку.

3. Спосіб "кроєних сторно" (або негативна запис) застосовується для виправлення помилкових записів, якщо вони вироблені на велику суму або якщо складена невірна проводка. Виправлення полягає в тому, що невірний запис або проводка переписується червоним кольором (або листується з виділенням - обвести), далі складається запис звичайним кольором. При підрахунку підсумків червона сума вираховується.

Приклад.

Розглянемо той же випадок, але при варіанті складання проводки:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 50 "Каса" - 10 000 руб. - Відображено надходження на розрахунковий рахунок (нагадаємо, що реально надійшла сума 1000 руб.).

Виправлення полягає в написанні червоним чорнилом проводки:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 50 "Каса" - 10 000 руб.

Далі записується правильна проводка:

Дебет рахунку 50 "Каса" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки" - 1000 руб.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методика виправлення помилок у документах і облікових регістрах
Методи виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
Виправлення помилкових записів у первинних документах
Виправлення помилкових записів у первинних документах
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
Облікові документи і способи виправлення помилкових записів
Облікові регістри, форми і техніка бухгалтерського обліку
Вимоги до оформлення облікових регістрів
Форми первинних облікових документів
Виправлення судових помилок
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук