Навігація
Головна
Облік матеріально-виробничих запасівОблік відпуску матеріально-виробничих запасівОсновні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік...Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації
Оцінка матеріалів при їх відпуску у виробництвоОсобливості підготовки до скоєння злочинів з використанням систем...Облік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші ціліОсобливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку...Рахунок використання валового наявного доходу
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік надходження матеріально-виробничих запасів

Підставою прийняття МПЗ до бухгалтерського обліку є первинні документи з їх надходження. На матеріали, що надходять з боку, підприємство отримує:

• транспортні документи;

• рахунок-фактуру від постачальника;

• сертифікат;

• інші документи згідно з умовами договору купівлі-продажу. На складі оформляється прибутковий ордер. На масові однорідні вантажі, що прибувають від одного і того ж постачальника кілька разів протягом дня, допускається складання одного прибуткового ордера в цілому зачепи. При цьому на кожну окрему приймання матеріалу протягом цього дня робляться записи на звороті ордера, які в кінці дня підраховуються, і загальний підсумок записується в прибутковий ордер. Замість прибуткового ордера приймання та оприбуткування матеріалів може оформлятися проставленням на документі постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна) штампа, у відтиску якого містяться ті ж реквізити, що і в прибутковому ордері. У цьому випадку заповнюються реквізити зазначеного штампа і ставиться черговий номер прибуткового ордера. Такий штамп прирівнюється до прибуткового ордера.

У тих випадках, коли кількість і якість прибули на склад матеріалів не відповідає даним постачальника, приймання матеріалів проводить комісія і складає акт приймання матеріалів, який служить підставою для пред'явлення претензії постачальнику або транспортній організації. У разі складання приймального акта прибутковий ордер не оформляється.

Матеріали, що надходять зі свого виробництва, оформляються накладною на внутрішнє переміщення матеріалів.

Матеріали, отримані після ліквідації основного засобу, оформляються актом про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд.

Якщо в інтересах виробництва доцільно направити матеріали безпосередньо в підрозділ організації, минаючи склад, такі партії матеріалів відображаються в обліку як надійшли на склад і передані в підрозділ організації. При цьому в прибуткових і видаткових документах складу і прибуткових документах підрозділу організації робиться відмітка про те, що матеріали отримані від постачальника і видані підрозділу без завезення їх на склад (транзитом).

Приймальні акти і прибуткові ордери складаються у день надходження відповідних матеріалів на склад або в інші встановлені в організації терміни, але не пізніше термінів, встановлених нормативними актами для приймання вступників вантажів. Матеріали, що надходять на відповідальне хропіння, записуються матеріально-відповідальною особою в спеціальну книгу (картку), зберігаються на складі відокремлено і не витрачаються.

Оприбуткування матеріалів, закуплених підзвітними особами організації, провадиться у загальновстановленому порядку на підставі виправдувальних документів, підтверджують купівлю (рахунки і чеки магазинів, квитанція до прибуткового касового ордеру - при покупці в іншої організації за готівковий розрахунок, акт або довідка про покупку на ринку або у населення ), які прикладаються до авансового звіту підзвітної особи.

На підставі первинних документів придбання матеріалів відображається у бухгалтерському обліку записами:

Дебет рахунку 10 "Матеріали" - відображено суму фактичних витрат на придбання МПЗ;

Дебет рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - відбита сума ПДВ за рахунками-фактурами організацій-постачальників;

Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" та ін. - Відбиті відповідні розрахунки по придбаних МПЗ.

ПДВ пред'являється до відшкодування з бюджету по оприбуткованих матеріалами виробничого призначення і відображається проводкою:

Дебет рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" Кредит рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

Матеріали, отримані від засновників в якості внеску до статутного капіталу, приймаються до обліку за узгодженої засновниками вартості і оформляються бухгалтерським проведенням:

Дебет рахунку ¡0 "Матеріали" Кредит рахунку 75 "Розрахунки з засновниками".

Фактичні витрати організації на доставку матеріально-виробничих запасів і приведення їх у стан, придатний для використання, відображаються за дебетом рахунка 10, відповідний ПДВ - за дебетом рахунка 19 і кредиту рахунків 60, 71, 76 та ін.

Матеріали, отримані за договором дарування або безоплатно, відображаються в оцінці за ринковою вартістю на дату прийняття до бухгалтерського обліку:

Дебет рахунку 10 "Матеріали" Кредит рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження".

Особливості обліку та оцінки матеріалів при використанні рахунків 15 і 16

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Оцінка матеріалів в поточному обліку може проводитися за обліковою ціною, в якості якої може виступити планова собівартість заготовляння або покупна ієна матеріалів. У такому випадку бухгалтерський облік організується з використанням рахунків:

• 10 "Матеріали";

• 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей";

• 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей".

Фактична собівартість придбаних матеріалів відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 15 і кредиту рахунків 60, 71, 76, ПДВ - за дебетом рахунка 19 і кредиту рахунків 60, 71, 76. Облікова вартість фактично надійшли матеріалів списується в дебет рахунку Юс кредиту рахунку 15.

Таким чином, за дебетом рахунка 15 відображається фактична собівартість матеріалів, а за кредитом - їх облікова ціна. Різниця між фактичною собівартістю надійшли матеріалів та їх облікової ціною являє з собою відхилення фактичної собівартості від облікової ціни, які обліковуються на рахунку 16 "Відхилення вартості матеріалів". Відхилення списуються з рахунку 15 на рахунок 16 наступним чином:

• якщо фактична собівартість вище облікової ієни:

Дебет рахунку ¡6 "Відхилення вартості матеріалів" Кредит рахунку ¡5 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" ',

• якщо фактична собівартість нижче облікової ціни:

Дебет рахунку 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" Кредит рахунку 16 "Відключення вартості матеріалів".

Дебетове сальдо кінцеве рахунки 15 показує фактичну собівартість матеріалів шляху.

Рахунок 16 "Відхилення у вартості матеріалів" списується пропорційно обліковими цінами в дебет рахунків: 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 28 "Брак у виробництві" і кредит рахунку 16 :

• додаткової записом, якщо облікова вартість витрачених матеріалів нижчою від їх фактичної собівартості;

• методом червоного сторно, якщо облікова вартість витрачених матеріалів вище їх фактичної собівартості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік матеріально-виробничих запасів
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації
Оцінка матеріалів при їх відпуску у виробництво
Особливості підготовки до скоєння злочинів з використанням систем віддаленого управління рахунком
Облік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші цілі
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
Рахунок використання валового наявного доходу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук