Навігація
Головна
Облік надходження основних засобівПервинна облікова документація і організація обліку надходження...Облік надходження нематеріальних активівОблік надходження матеріально-виробничих запасівОблік надходження і вибуття матеріалівОблік надходження нематеріальних активівБухгалтерський облік надходження готової продукціїДокументальне оформлення та облік надходження матеріалівВідображення в обліку операцій надходження закуповуваних товарівОблік надходження і вибуття грошових документів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік надходження основних засобів

Зарахування окремих об'єктів до складу ОС здійснюється з використанням акта (накладної) приймання-передачі основних засобів. Акт складає комісія, яка затверджується наказом керівника організації. Акт оформляється водному примірнику кожен вступник об'єкт (акт також може бути виписаний на групу однорідних об'єктів ОЗ, які стосуються виробничому і господарському інвентарю, інструменту, обладнання тощо, якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість, надійшли від одного постачальника і прийняті в одному календарному місяці).

Після оформлення акт разом з доданою технічною документацією передасться в бухгалтерію організації, підписується головним бухгалтером і затверджується керівником організації. При оформленні внутрішнього переміщення ОС акт виписується у двох примірниках - для здавальника і одержувача.

Облік всіх об'єктів ОЗ, що надійшли в експлуатацію, ведеться з використанням інвентарної картки обліку основних засобів (типова міжгалузева форма ОС-6). Інвентарна картка заповнюється працівником бухгалтерії в одному примірнику на підставі документів на зарахування об'єкта, переміщення, дообладнання, реконструкцію, модернізацію, а також документів з капітального ремонту та списанню.

Основні кошти, що надходять після відновлення, оформлюються актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів.

Надходить обладнання оформляється актом про приймання устаткування, виявлені при прийманні дефекти обладнання фіксуються в акті про виявлені дефекти.

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначений для виконання певної роботи. Комплекс конструктивно зчленованих предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають спільні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожен входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно.

У разі наявності у одного об'єкта декількох частин, строки корисного використання яких істотно відрізняються, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт.

Об'єкт основних засобів, що знаходиться у власності двох або кількох організацій, відбивається кожним підприємством у складі основних засобів пропорційно її частці у спільній власності.

Синтетичний облік ОС ведеться па активному інвентарному рахунку 01 "Основні засоби" за первісною або за відновної вартості.

Витрати організації, пов'язані з придбанням основних засобів, є довгостроковими інвестиціями для обліку яких чинним Планом рахунків передбачено счет08 "Вкладення у необоротні активи". Зарахування об'єктів до складу основних засобів в оцінці за первісною вартістю оформляється записом:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Як вже зазначалося, первісна вартість ОС, внесених засновниками в рахунок внеску до статутного капіталу, - це їхня грошова оцінка, погоджена засновниками, якщо інше не передбачено законодавством.

У бухгалтерському обліку при цьому оформляються записи:

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" - отримано об'єкт ОС (в оцінці за узгодженою вартості) від засновника в якості внеску до статутного капіталу;

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" та ін. - Відбиті витрати організації з доставки та доопрацюванні об'єкта ОЗ ;

Дебет рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" та ін. - Відбитий податок на додану вартість за отриманим ОС;

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" - оприбутковано ОС в оцінці за первісною вартістю.

По об'єктах ОС, отриманим за договором дарування (безоплатно), як

уже зазначалося, первісною вартістю визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. У бухгалтерському обліку оформляються записи:

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунку 98/2 "Безоплатні надходження" - відображено отримане безоплатно ОС в оцінці за поточною ринковою вартістю на дату прийняття до бухгалтерського обліку;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" та ін. - Відбиті витрати па доставку отриманих ОЗ і приведення їх в стан, в якому вони придатні до використання;

Дебет рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" та ін. - Відображено ПДВ із зазначених видатків.

Ухвалення об'єкта до бухгалтерського обліку в складі основних засобів в оцінці за первісною вартістю відображається проводкою:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

У міру амортизації зазначених об'єктів та оформлення записів за дебетом рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" і кредитом рахунку 02 "Амортизація основних засобів" у відповідній частці визнаються доходи звітного періоду:

Дебет рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" Кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Інші доходи" - відображена сума доходу від безоплатно отриманого об'єкта основних засобів.

Первісна вартість ОЗ, придбаних за плату, - це сума всіх фактичних витрат на їх придбання. ПДВ та інші відшкодовуються податки (крім випадків, передбачених законодавством РФ) до первісної вартості не включаються.

У бухгалтерському обліку на підставі первинних документів фактичні витрати, зроблені організацією, відображаються проводками:

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами" та ін.

ПДВ оформляється записом:

Дебет рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 71 "Розрахунки з підзвітними особами".

Оприбуткування об'єкта у складі основних засобів, всі витрати, що формують первісну вартість об'єкта ОЗ, списуються записом:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Сума ПДВ пред'являється до відшкодування з бюджету у міру прийняття до обліку оплачених ОС виробничого призначення:

Дебет рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит рахунку / 9 "ПДВ по придбаних цінностей".

Первісною вартістю ОС, отриманих за договором, який передбачає виконання зобов'язань негрошовими засобами, визнається вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік надходження основних засобів
Первинна облікова документація і організація обліку надходження основних засобів
Облік надходження нематеріальних активів
Облік надходження матеріально-виробничих запасів
Облік надходження і вибуття матеріалів
Облік надходження нематеріальних активів
Бухгалтерський облік надходження готової продукції
Документальне оформлення та облік надходження матеріалів
Відображення в обліку операцій надходження закуповуваних товарів
Облік надходження і вибуття грошових документів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук