Навігація
Головна
Облік витрат, не збільшують вартість основних засобівОблік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукціїПеревірка витрат на відновлення основних засобівВимоги до систем обліку витрат в логістиціСтандартний порядок обліку витрат на позики
Лізингові операції з об'єктами основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активівОсновні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінка
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат на відновлення основних засобів

Відновлення ОС може здійснюватися за допомогою ремонту, реконструкції та модернізації.

Види ремонту - поточний, середній і капітальний. Основним первинним документом, згідно з яким визначається обсяг робіт з капітального ремонту, його тривалість, кошторисна вартість, є дефектна відомість.

Витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення включаються у витрати організації. Ремонт об'єктів основних засобів може бути проведений підрядним, господарським або змішаним способом.

Витрати на ремонт основних засобів включаються у витрати організації в міру їх виникнення:

• при підрядному способі оформляються записи:

Дебет рахунків 19 "ПДВ по придбаних цінностей", 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ',

• при господарському способі робляться проводки:

Дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" Кредит рахунків 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

Приймання об'єктів ОЗ по закінченні ремонтних робіт здійснюється за актом (типова міжгалузева форма ОС-3). При поточному ремонті акт складається тільки у випадку, якщо ремонт проводиться підрядним способом.

При відображенні в обліку витрат на відновлення ОС бухгалтеру необхідно чітко розділяти витрати, пов'язані з ремонтом, і витрати, пов'язані з модернізацією і реконструкцією, які враховуються у складі вкладень у необоротні активи і можуть збільшувати первісну вартість ОС.

Витрати на модернізацію і реконструкцію, у разі якщо вони приводять до поліпшення технічних аспектів функціонування основного засобу (строку корисного використання, потужності, якості застосування тощо), можуть списуватися на збільшення первісної вартості об'єкта. Спочатку витрати на модернізацію обліковуються за дебетом рахунка 08 і кредиту рахунків 60, 76, 71 та ін. - При підрядному способі проведення модернізації та за дебетом рахунка 08 і кредиту рахунків 10, 69, 70, 71, 76 та ін. - При господарському способі проведення модернізації та реконструкції. Після закінчення робіт обсяг даних витрат:

1) або збільшує первісну вартість об'єкта (якщо відбулося поліпшення технічних характеристик об'єкта ОС):

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку ОН "Вкладення у необоротні активи",

2) або списується па витрати організації (якщо поліпшення технічних характеристик не відбулося):

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Якщо в процесі ремонту одночасно проводиться і модернізація, то два види витрат повинні бути розділені в бухгалтерському обліку.

Облік вибуття об'єктів основних засобів

Вибуття ОС в організації відбувається:

• в силу непридатність до подальшої експлуатації через фізичного зносу;

• внаслідок аварій, стихійних лих;

• в результаті продажу;

• при безоплатній передачі іншому підприємству;

• при передачі в рахунок внеску до статутного капіталу;

• при передачі у спільну діяльність і т.д.

Вибуття ОЗ унаслідок непридатність до подальшої експлуатації через фізичного зносу, внаслідок аварій, стихійних лих оформляється актом на списання ОЗ (типова міжгалузева форма ОС-4), по автотранспортним засобам складається акт на списання автотранспортних засобів (типова міжгалузева форма ОС-4а) . Акти на списання ОЗ складаються комісією у двох примірниках, підписуються членами комісії і затверджуються керівником організації. Один примірник акта передається в бухгалтерію, другий служить підставою для здачі працівником, за яким був закріплений об'єкт, деталей, вузлів і агрегатів демонтованого обладнання, придатних для використання і корисних відходів на склад. Вартість зазначених цінностей і витрати, пов'язані зі списанням об'єкта, відображаються у відповідному розділі акта ОС-4: "Довідка про витрати, пов'язаних із списанням ОС і надходженням МЦ від їх списання". Зазначені цінності оприбутковуються за поточною ринковою вартістю і відображаються в обліку:

Дебет рахунку 10 "Матеріали" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

При передачі основних засобів іншим організаціям оформляється акт (накладна) приймання передачі основних засобів. В інвентарній картці обліку основних засобів робиться відмітка про вибуття об'єкта.

Списання первісної вартості у всіх випадках вибуття відбивається але дебетом рахунка 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття" і кредитом рахунку 01 "Основні засоби", за відповідним субрахунком.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Списання суми раніше нарахованої амортизації фіксується за дебетом рахунка 02 "Амортизація основних засобів" і кредитом рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття".

Залишкова вартість вибувають об'єктів в більшості випадків списується записом:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття".

Порядок відображення на рахунках надалі залежить від причини вибуття.

Списання з причини фізичного зносу передбачає врахування витрат по ліквідації об'єкта. Коли ліквідація здійснюється своїми силами, витрати з ліквідації об'єкта ОЗ відображаються записами:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунків 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

Якщо ліквідація проводиться підрядною організацій, то на підставі рахунку підрядника витрати на ліквідацію відображаються записом:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

ПДВ відображається проводкою:

Дебет рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Вибуття ОС через морального зносу пов'язано з отриманням збитку, який списується:

Дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" Кредит рахунку 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат".

Передача ОС в якості внеску до статутного капіталу іншої організації враховується як довгострокові інвестиції. Залишкова вартість переданого об'єкта відображається записом:

Дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" Кредит рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття".

Якщо злагоджена вартість нижчою від залишкової вартості об'єкта ОЗ, різниця в оцінках списується:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 58 "Фінансові вкладення".

Якщо злагоджена вартість вище залишкової, то фінансовий результат від операції відображається проводкою:

Дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

Продаж ОЗ відображається в обліку на підставі відповідних договорів. На загальну суму заборгованості покупця в бухгалтерському обліку оформляється проводка:

Дебет рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

Витрати, пов'язані з демонтажем, розглядаються як інші і відображаються записами:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунків 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами "та ін.

Нарахування ПДВ відображається проводкою:

Дебет рахунку 91/3 "ПДВ" Кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах".

При безоплатній передачі на додаток до акта ОС-1 оформляється авізо (повідомлення) про передачу об'єкта із зазначенням підстави передачі, первісної вартості та суми амортизації за період експлуатації об'єкта. Платником ПДВ є передає сторона. Нарахування податку відображається записом:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "ПДВ".

Збиток від безоплатної передачі списується:

Дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" Кредит рахунку 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат".

Списання в результаті аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій (крадіжки) припускає наявність довідки про стихійні лиха або довідки про відмову в порушенні кримінальної справи. Збиток, що виник в результаті вищевказаних випадків, відноситься на фінансовий результат організації записом:

Дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" Кредит рахунку 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Перевірка витрат на відновлення основних засобів
Вимоги до систем обліку витрат в логістиці
Стандартний порядок обліку витрат на позики
Лізингові операції з об'єктами основних засобів
Облік вибуття основних засобів
Облік вибуття основних засобів
Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активів
Основні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінка
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук