Навігація
Головна
ОРЕНДА (МСФЗ 17)Бухгалтерський облік поточної оренди основних засобівОблік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у...Перевірка правильності обліку орендованих і зданих в оренду ОС
Порядок відображення оренди основних засобів у бухгалтерському обліку...Переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий термінОРЕНДА (МСФЗ 17)Відповідальність орендодавця за недоліки зданого в оренду майнаОрендарі
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік оренди основних засобів

Договір оренди - один з найпоширеніших видів господарських договорів. Чинним законодавством передбачено широкий спектр спеціальних видів договорів оренди, які можуть укладати організації. Згідно з договором оренди орендодавець передає орендарю майно у тимчасове користування або у тимчасове володіння та користування. Згідно ст. 607 ГК РФ законом можуть бути встановлені види майна, здача якого в оренду не допускається. В оренду можуть бути здані тільки індивідуально визначені речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання. Право здачі в оренду згідно СТ. 608 ГК РФ належить тільки власнику. Орендодавцем також може виступити той, хто має право розпоряджатися майном.

Здача в оренду майна оформляється договорами прокату, оренди транспортних засобів (з екіпажем та без екіпажу), оренди будівлі або споруди, оренди підприємства як майнового комплексу, фінансової оренди (лізингу).

Здача майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності оформляється договором прокату, який укладається на строк до одного року. Орендна плата за договором прокату встановлюється у вигляді визначених у твердій сумі платежів, внесених періодично або одноразово. Капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду, за договором прокату є обов'язком орендодавця. Орендодавець суми орендної плати за договором прокату враховує на рахунку 90 "Продажі". За дебетом рахунка 90/1 "Собівартість продажів" відображаються витрати по зданому в оренду майну, а за кредитом рахунка 90/1 "Виручка" - виторг, тобто сума отриманої орендної плати.

Погашення вартості предметів прокату проводиться шляхом нарахування амортизації лінійним способом. Наявність та рух майна, що надається за договором прокату, підлягає бухгалтерського обліку на рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", амортизація нараховується за кредитом рахунка 02 "Амортизація основних засобів" - відокремлено. Списання вибувають предметів прокату відображається у бухгалтерському обліку таким чином:

Дебет рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Вибуття" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", відповідний субрахунок - списання первісної вартості;

Дебет рахунку 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація предметів прокату" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Вибуття" - списання суми нарахованої амортизації ":

Дебет рахунку 90/2 "Собівартість продажів" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Вибуття" - списання залишкової вартості;

Дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" Кредит рахунку 90/9 "Прибуток / збиток від продажу" - відображається збиток від списання предметів прокату.

Облік короткострокової оренди основних засобів у орендодавця і орендаря

У короткострокову оренду передаються або приймаються окремі об'єкти основних засобів. До короткостроковій оренді відноситься оренда до одного року, а по будівель, споруд і нежилих приміщень у житлових будинках - до п'яти років. Договір оренди підлягає державній реєстрації.

Умови оренди визначаються в договорі. Передача об'єкта в оренду оформляється актом (накладної) приймання-передачі основних засобів (типова міжгалузева форма. ОС-1). Право власності залишається за орендодавцем, до орендаря переходить право користування. Орендодавець при передачі робить відмітку в інвентарній картці обліку основних засобів, копія інвентарної картки передається орендодавцю.

У орендодавця облік ведеться наступним чином:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Здані в оренду" Кредит рахунку 01 "Основні засоби", відповідний субрахунок - відбивається передача основних засобів в оренду;

Дебет позабалансового рахунку 011 "Основні кошти, здані в оренду" - відображається вартість майна, зданого в оренду;

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 02 "Амортизація основних засобів" - нараховується амортизація;

Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи" (або рахунки 98 "Доходи майбутніх періодів") - ведеться облік нарахованої орендної плати;

Дебет рахунку 91/3 "Інші доходи і витрати" Кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" - враховується ПДВ, нарахований по орендній платі;

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відбивається оплата, що надійшла від орендаря на розрахунковий рахунок;

Дебет рахунків 91/2 "Інші витрати" і 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки" - відбивається оплата орендодавцем капітального ремонту (при нарахуванні використовується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами");

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунків витрат і розрахунків - витрати з модернізації. Дані витрати враховуються у складі капітальних вкладень орендодавця, а потім можуть списуватися на збільшення вартості ОС в дебет рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Здані в оренду" - якщо в результаті модернізації та реконструкції відбулося поліпшення початкових показників функціонування;

Дебет рахунку 01 "Основні засоби", відповідний субрахунок Кредит рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Здані в оренду" - відображається повернення орендованих основних засобів. Одночасно проводиться запис по кредиту позабалансового рахунку 011.

Облік операцій по короткостроковій оренді, коли здача основних засобів в оренду є предметом діяльності організації, ведеться із застосуванням рахунку 90 "Продажі".

Орендар приймає орендований об'єкт на позабалансовий рахунок 001 "Орендовані основні засоби". У терміни, встановлені договором оренди, орендар нараховує орендну плату. Далі в обліку орендаря робляться такі записи:

Дебет рахунків витрат 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - враховується сума нарахованої орендної плати;

Дебет рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - відбивається ПДВ по орендній платі;

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" (23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" та ін. - Витрати на поточний ремонт орендованих основних засобів відображаються як витрати на ремонт власних коштів ;

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" Кредит рахунки розрахунків 76 "Витрати з різними дебіторами і кредиторами", 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", ¡0 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - такі проводки робляться на суму капітальних вкладень, коли орендар виробляє капітальні вкладення в орендовані основні засоби.

Капітальні вкладення в орендовані основні засоби включаються до складу основних засобів орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи.

Якщо капітальні вкладення зроблені за згодою орендодавця і невіддільні від орендованих основних засобів, орендар має право на їх відшкодування. У бухгалтерському обліку оформляються записи:

Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи":

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" - Списується вартість реалізованих капітальних вкладень.

Вартість невіддільних поліпшень, вироблених без згоди орендодавця, передається орендарю безоплатно, у його бухгалтерському обліку оформляється запис:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРЕНДА (МСФЗ 17)
Бухгалтерський облік поточної оренди основних засобів
Облік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у лізингодавця і лізингоодержувача
Перевірка правильності обліку орендованих і зданих в оренду ОС
Порядок відображення оренди основних засобів у бухгалтерському обліку орендодавця
Переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий термін
ОРЕНДА (МСФЗ 17)
Відповідальність орендодавця за недоліки зданого в оренду майна
Орендарі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук