Навігація
Головна
Особливості обліку доходів і витрат за договором фінансової оренди -...Договір фінансової оренди (договір лізингу)Договір фінансової оренди (лізинг)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Особливості бухгалтерського обліку в банках
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Особливості бухгалтерського обліку в банках
Інвентаризація основних засобівІнвентаризація основних засобівІнвентаризації медикаментів і перев'язувальних засобів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у лізингодавця і лізингоодержувача

Лізинг - це вид оренди (від англ. Leasing - оренда) з правом викупу, короткостроковий - до 1,5 років, середньостроковий - від 1,5 до 3 років і довгостроковий - 3 роки і більше. У лізинг передається майно, що відноситься до нових основних засобів, які раніше не використовувалося лізингодавцем, і було набуте ним спеціально з метою передачі в оренду лізингоодержувачу.

Учасниками угоди є лізингодавець, лізингоодержувач і продавець лізингового майна (завод-виробник).

Бухгалтерський облік у лізингодавця

В обліку лізингодавця вага витрати, що мають відношення до придбання, монтажу і встановлення лізингового майна у лізингодавця, розглядаються як капітальні витрати і відображаються записами:

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок "Придбання окремих об'єктів основних засобів" Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

Дебет рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Після завершення всіх операцій з формування первісної вартості лізингове майно приймається на баланс:

Дебет рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Дане майно передається лізингоодержувачу на підставі договору та акту передачі. Коли майно враховується на балансі лізингодавця, у бухгалтерському обліку оформляються записи:

Дебет рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, здане в оренду" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно для здачі в оренду" - передача майна в оренду;

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" Кредит рахунків 23 "Допоміжне виробництво", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін. - Витрати лізингодавця по здійсненню лізингової діяльності;

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" Кредит рахунку 02 "Амортизація основних засобів" - нараховується амортизація;

Дебет рахунку 90/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво" - щомісячне списання сум амортизації;

Дебет рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит рахунку 90/1 "Виручка" - відображається нарахування лізингових платежів;

Дебет рахунку 90/3 "ПДВ" Кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "ПДВ" - ПДВ з лізингових платежів;

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - надходження оплати від лізингоодержувача;

Дебет рахунку 90/9 "Прибуток / збиток від продажу" Кредит рахунку 99 "Прибутки і збитки" - відображається фінансовий результат (прибуток).

Після повного погашення вартості об'єкта за період експлуатації лізингоодержувач стає власником. У бухгалтерському обліку робиться запис:

Дебет рахунку 02 "Амортизація основних засобів" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення у необоротні активи".

При поверненні лізингового майна і припиненні його використання для лізингу його вартість відображається проводкою:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення у необоротні активи".

Майно може враховуватися на балансі лізингоодержувача, тоді лізингодавець оформляє запису:

Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Кредит 91/1 "Інші доходи" - відбивається договірна вартість майна;

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" - відображається балансова вартість майна;

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" - різниця між загальною сумою платежу за договором і балансовою вартістю майна.

Дане майно знімається з позабалансового обліку і відображається за кредитом позабалансового рахунку 011 "Основні кошти, здані в оренду". Поточні витрати лізингодавця протягом місяця обліковуються на рахунку 20 "Основне виробництво", а потім списуються в дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" з кредиту рахунку 20.

Оплата лізингових платежів:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Одночасно пропорційно сумі платежу формується фінансовий результат за такими операціями:

Дебет рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" Кредит рахунку 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат".

При поверненні лізингового майна лізингодавцю, якщо майно надалі буде використовуватися для лізингової діяльності, на залишкову вартість на підставі документів оформляється запис:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дебет рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності" Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок" Заборгованість за лізинговими платежами ".

Бухгалтерський облік у лізингоодержувача

У бухгалтерському обліку лізингоодержувача відображаються:

• надходження лізингового майна;

• нарахування лізингових платежів;

• повернення лізингового майна;

• викуп лізингового майна.

Облік майна у лізингоодержувача ведеться на позабалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби" в тому випадку, якщо воно продовжує числитися на балансі лізингодавця.

Розрахунки з лізингоодержувачем за лізинговими платежами відображаються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Вартість послуг по лізингу відноситься в дебет рахунків витрат виробництва (обігу) 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" і кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами". Після закінчення договору лізингу лізингове майно списується з позабалансового рахунку 001 "Орендовані основні засоби" за умови викупу в повній сумі і зараховується до складу основних засобів записом:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

Якщо лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача, така ситуація розглядається як власні капітальні вкладення і відображається за дебетом рахунків 08 "Вкладення у необоротні активи", 19 "ПДВ по придбаних цінностей" і кредитом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок " Заборгованість за лізинговими платежами ".

Витрати, пов'язані з доведенням даного майна до стану, придатного до експлуатації, відображаються за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" і кредиту рахунків 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню "та ін.

Прийняття до експлуатації оформляється записом:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Амортизаційні відрахування відображаються за обраним в обліковій політиці способу.

Інвентаризація основних засобів

Порядок проведення інвентаризації ОЗ та відображення її результатів в бухгалтерському обліку регулюються Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 №49. Інвентаризація проводиться з метою підтвердження фактичної наявності ОЗ в натурі за місцями їх експлуатації або місцезнаходження і за даними бухгалтерського обліку. Крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковою процедурою, інвентаризація основних засобів проводиться один раз на три роки, а книжкового фонду бібліотек - один раз на п'ять років. Інші терміни проведення інвентаризації встановлює керівник організації. Членами інвентаризаційної комісії встановлюються фактичну наявність і технічний стан ОС. Підсумки перевірки заносяться в інвентаризаційні описи. Невраховані об'єкти приймаються до бухгалтерського обліку за поточною ринковою вартістю:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

Виявлена за результатами інвентаризації недостача об'єкта ОЗ відображається записами:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття" Кредит рахунку 01 "Основні засоби", відповідний субрахунок - на первісну вартість об'єкта ОЗ;

Дебет рахунку 02 "Амортизація основних засобів" Кредит рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття" - на всю раніше нараховану амортизацію поданим ОС;

Дебет рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття" - на залишкову вартість об'єкта ОЗ.

У міру з'ясування обставин вартість недостачі або втрати такого майна відноситься на винних осіб:

Дебет рахунку 73/2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" - на загальну суму, що підлягає до погашення винною особою;

Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - у розмірі залишкової вартості;

Кредит рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" - на різницю між залишковою вартістю відсутнього об'єкту і сумою, що підлягає погашенню.

У міру погашення недостачі визнається дохід звітного періоду: Дебет рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

Якщо винні особи не встановлені або судом відмовлено у стягненні з матеріально відповідальної особи, то сума нестачі списується на фінансові результати:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - у розмірі залишкової вартості об'єкта.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Особливості обліку доходів і витрат за договором фінансової оренди - лізингу
Договір фінансової оренди (договір лізингу)
Договір фінансової оренди (лізинг)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
Інвентаризація основних засобів
Інвентаризація основних засобів
Інвентаризації медикаментів і перев'язувальних засобів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук