Навігація
Головна
Придбання нематеріальних активів за грошові коштиЛегалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних...Інвентаризація нематеріальних активів
Надходження нематеріальних активів за договором дарування (безоплатно)Статутний капітал, активи і чисті активи акціонерного товаристваПеревірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій...
Придбання нематеріальних активів за грошові коштиРух нематеріальних активів та основні завдання їх бухгалтерського...Облік нематеріальних активів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Придбання нематеріальних активів в обмін на майно, відмінне від коштів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Нематеріальні активи, придбані в обмін на інше майно, відмінне від коштів, приймаються до обліку в оцінці за ринковою вартістю переданого майна. При неможливості визначити ринкову вартість переданого майна нематеріальні активи приймаються до обліку в оцінці за їх ринковою вартістю.

Як і будь товарообмінна операція, придбання нематеріальних активів в обмін на майно, відмінне від коштів, відображається в обліку як продаж переданого майна і придбання нематеріального активу. Продаж переданого майна відображається в обліку у загальновстановленому порядку. Порядок відображення в обліку надходження нематеріального активу в цілому відповідає методології відображення в обліку придбання нематеріальних активів за грошові кошти. Відмінність полягає лише в порядку оцінки надходить об'єкта.

Надходження нематеріального активу в якості внеску до статутного капіталу

Первісною вартістю нематеріальних активів, що надходять в якості внеску до статутного капіталу, виступає погоджена засновниками (учасниками) оцінка, якщо інше не передбачено законодавством РФ. У бухгалтерському обліку оформляються записи:

Дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів" Кредит рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" - в оцінці за узгодженою вартості.

Дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" Кредит рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів" - на дату оформлення охоронних документів.

Додаткові витрати, пов'язані з оцінкою надходить об'єкта, доведенням його до стану готовності, з реєстрацією об'єкта у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності, до первісної вартості надходить об'єкта не включаються. Дані витрати розглядаються як інші витрати організації.

Переоцінка нематеріальних активів

Комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на кінець звітного року) переоцінювати групи однорідних нематеріальних активів за поточною ринковою вартістю, яка визначається виключно за даними активного ринку зазначених нематеріальних активів. При прийнятті рішення про переоцінку нематеріальних активів, що входять в однорідну групу, слід враховувати, що в подальшому дані активи повинні переоцінюватися регулярно, щоб вартість, за якою вони відображаються в бухгалтерській звітності, суттєво не відрізнялася від поточної ринкової вартості.

Переоцінка нематеріальних активів проводиться шляхом перерахунку їх залишкової вартості.

Сума дооцінки нематеріальних активів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки нематеріального активу, що дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні роки і віднесена на фінансовий результат як інших витрат, зараховується у фінансовий результат в якості інших доходів.

Сума уцінки нематеріального активу в результаті переоцінки відноситься на фінансовий результат як інших витрат. Сума уцінки нематеріального активу стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього активу, проведеної в попередні звітні роки. Перевищення суми уцінки нематеріального активу над сумою його дооцінки, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні роки, відноситься на фінансовий результат як інших витрат.

При вибутті нематеріального активу сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації.

Результати проведеної за станом на кінець звітного року переоцінки нематеріальних активів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено.

Нематеріальні активи можуть перевірятися на знецінення у порядку, визначеному Міжнародними стандартами фінансової звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Придбання нематеріальних активів за грошові кошти
Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК РФ)
Інвентаризація нематеріальних активів
Надходження нематеріальних активів за договором дарування (безоплатно)
Статутний капітал, активи і чисті активи акціонерного товариства
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій з надходження нематеріальних активів
Придбання нематеріальних активів за грошові кошти
Рух нематеріальних активів та основні завдання їх бухгалтерського обліку
Облік нематеріальних активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук