Навігація
Головна
Облік вибуття нематеріальних активівОблік вибуття нематеріальних активівОблік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активівПеревірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій...Облік надходження і наявності нематеріальних активів
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ КЕРІВНИКАВиди ділової репутації, її прояв в гудвілЮридичний захист ділової репутації
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вибуття нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів списується з балансу організацій в результаті:

• поступки виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності іншій юридичній або фізичній особі (за грошові кошти або в обмін на інше майно, в якості внеску до статутного капіталу, безоплатно);

• припинення терміну дії або анулювання правовстановлюючого документа;

• морального застарівання;

• але інших причин.

Для оформлення списання нематеріальних активів уніфікованих форм первинних документів нормативною базою бухгалтерського обліку не передбачено, у зв'язку з чим організація повинна розробити форми таких документів і затвердити їх як елемент облікової політики. Передача нематеріальних активів іншим особам може бути оформлена актом приймання-передачі нематеріальних активів, а списання внаслідок закінчення або анулювання дії охоронного документа морального старіння об'єкта - актом на списання (вибуття) нематеріальних активів.

На підставі актів в картці обліку нематеріальних активів (форма НМА-1) проводиться запис про вибуття об'єкта.

Методика відображення в обліку списання нематеріальних активів залежить від причин вибуття і відображається записами:

Дебет рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів" Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи" - списується сума нарахованої амортизації НМЛ;

Дебет рахунку 91/2 "Інші доходи" Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи" - списується залишкова вартість нематеріальних активів.

При реалізації (уступку) нематеріальних активів в додаток до вищенаведених бухгалтерським записів в обліку відображається визнання виручки від продажу активів:

Дебет рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Ділова репутація

Серед об'єктів нематеріальних активів особливе місце займає ділова репутація, для позначення якої часто використовують без перекладу англійський термін гудвіл. Ділова репутація відрізняється від інших нематеріальних активів методом оцінки, способом придбання, методом амортизації, способом вибуття. Вартість ділової репутації найчастіше виявляється умовною, в той час як інші нематеріальні активи мають вартісну оцінку, яка визначається в сумі фактичних витрат на їх придбання або створення. Від інших видів нематеріальних активів ділова репутація відрізняється тим, що вона не належить підприємству па праві власності, не може існувати окремо від нього, не може бути продана, подарована або передана.

Об'єктом бухгалтерського обліку ділова репутація стає при здійсненні угоди купівлі-продажу підприємства.

У бухгалтерському обліку відповідно до п. 44 ПБО 14/2007 вартість ділової репутації організації визначається розрахунковим шляхом як різниця між сумою, що сплачується продавцю за організацію (купівельною ціною організації як придбаного майнового комплексу), і сумою всіх активів і зобов'язань по бухгалтерському балансу організації на дату її купівлі (придбання) і відображається проводкою:

Дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

При придбанні організації на аукціоні або за конкурсом ділова репутація визначається як різниця між купівельною ціною, що сплачується покупцем, та оціночної (початковою) вартістю проданої організації. Придбана ділова репутація організації амортизується протягом 20 років (але не більше терміну діяльності організації). Амортизаційні відрахування по позитивної ділової репутації організації визначаються лінійним способом.

Можлива ситуація, коли при купівлі підприємства з'являється негативна ділова репутація. На противагу гудвілу її називають bad will - бедвілл. Негативна ділова репутація підприємства розглядається як знижка з ціни, що надається продавцем покупцеві у зв'язку з відсутністю у продаваного підприємства стабільних покупців, репутації якості, ділових зв'язків і т.д. Негативна ділова репутація організації в повній сумі відноситься на фінансові результати організації в якості інших доходів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік вибуття нематеріальних активів
Облік вибуття нематеріальних активів
Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій з вибуття нематеріальних активів
Облік надходження і наявності нематеріальних активів
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ КЕРІВНИКА
Види ділової репутації, її прояв в гудвіл
Юридичний захист ділової репутації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук