Навігація
Головна
завершення виробництваАудит обліку та оцінки незавершеного виробництваОблік незавершеного виробництваспаду обсягів виробництваРозрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва і завершення...Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової...Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової...Незавершене виробництвоАудит калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Незавершене виробництво

Незавершеним виробництвом (НП) називається продукція, що не пройшла всіх стадій виробничого процесу, а також вироби не укомплектовані, не пройшли випробування і технічного приймання.

У зв'язку з різною тривалістю виробничого циклу в різних галузях залишки НП можуть мати різний питома вага в обсязі витрат на виробництво. Найбільш висока питома вага НП в машинобудуванні (особливо з одиничним характером виробництва). НП відсутня в підприємствах добувної промисловості та на електростанціях.

Точне визначення НП і його правильна оцінка мають істотне значення не тільки для забезпечення збереження НП, а й для визначення собівартості продукції, що випускається.

Собівартість готової продукції (ГП) визначається за формулою

НП на початок місяця + Витрати за місяць - НП на кінець місяця.

Використовуються наступні види оцінки незавершеного виробництва.

1. У масовому і серійному виробництві:

• за фактичною собівартістю (у розрізі калькуляційних статей);

• плановою (нормативною) виробничої собівартості (прямі витрати - матеріали, заробітна плата основних виробничих робітників, обчислені за нормами по кожному калькуляционному об'єкту, і суми інших непрямих витрат, що визначаються у відсотковому відношенні до прямих витрат);

• за прямими статтями витрат (сировина, матеріали, заробітна плата основних виробничих робітників);

• за вартістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів.

2. У одиничному виробництві - за фактичними витратами. Порядок оцінки НП встановлюється галузевими інструкціями

і визначається обліковою політикою підприємства.

У бухгалтерському обліку обсяг незавершеного виробництва являє собою сальдо по рахунках 20 "Основне виробництво" і 23 "Допоміжне виробництво".

Для уточнення даних оперативного обліку періодично проводиться інвентаризація НП. Порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів визначені Методичними вказівками по інвентаризації. Терміни та порядок проведення інвентаризації НП визначаються обліковою політикою підприємства, за винятком тих випадків, коли проведення інвентаризації обов'язково, а саме: перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб, при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна, при реорганізації і т .н. У деяких галузях інвентаризація проводиться щомісяця - це хімічна, харчова, легка промисловість.

При інвентаризації НП в організаціях, зайнятих промисловим виробництвом, необхідно визначити ступінь готовності НП. Перевірка заділів НП (деталей, вузлів, агрегатів) проводиться шляхом фактичного підрахунку, зважування, перемірювання.

Описи складаються окремо по кожному відокремленому структурному підрозділу (цех, ділянка, відділення) із зазначенням найменування заділів, стадії або ступеня їх готовності, кількості або об'єму, а по будівельно-монтажних робіт - із зазначенням обсягу робіт.

Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають у робочих місць, що не піддавалися обробці, в опис НП не включаються, а інвентаризує і фіксуються в окремих описах. Забраковані деталі в опису НП також не включаються, по них складаються окремі описи.

За НП, який представляє собою неоднорідну масу або суміш сировини (у відповідних галузях промисловості), в описах, а також у слічітельних відомостях наводяться дві кількісних показники: кількість цієї маси або суміші і кількість сировини або матеріалів (за окремими найменуваннями), що входять до її складу . Кількість сировини або матеріалів визначається технічними розрахунками у порядку, встановленому галузевими інструкціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

По незавершеному капітальному будівництву в описах вказуються найменування об'єкта та обсяг виконаних робіт по цьому об'єкту, по кожному окремому виду робіт, конструктивних елементів, устаткуванню і т.п.

Результати інвентаризації відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи" - відображаються надлишки за їх ринковою вартістю;

Дебет рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво" - відображаються нестачі;

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - відображається вартість нестачі в межах норм природного убутку;

Дебет рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - відображається вартість недостачі понад норми природного убутку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

завершення виробництва
Аудит обліку та оцінки незавершеного виробництва
Облік незавершеного виробництва
спаду обсягів виробництва
Розрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва і завершення конкурсного виробництва
Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
Незавершене виробництво
Аудит калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і розрахунку незавершеного виробництва
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук