Навігація
Головна
Нормативний метод калькулювання собівартості продукціїМЕТОД КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА НОРМАТИВНИМИ ЗАТРАТАМИ...МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ЗАМОВНИЙ МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІПозамовному калькулюванняМЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
Попередільний калькулювання собівартостіПОПРОЦЕСНИЙ (ПОПЕРЕДІЛЬНИЙ) МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ...МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
Розрахунок питомих наведених витрат нового варіанту технологіїПриведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається...Разработка варіантів вирішення
Розрахунок питомих наведених витрат нового варіанту технологіїПриведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається...Разработка варіантів вирішення
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормативний метод калькулювання собівартості

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції може вестися з використанням елементів нормативного методу або без них. Застосування нормативного методу можливо при наявності чіткої організації виробництва, налагодженість технологічних процесів і технічно обгрунтованих норм витрати ресурсів.

Підставою нормативного методу обліку є нормативні калькуляції, тобто калькуляції виробів, обчислені за діючими на початок звітного періоду нормам. Собівартість продукції, визначена на основі нормативних калькуляцій, називається нормативною.

При нормативному методі окремо виявляються:

• витрати за нормами;

• відхилення від діючих норм.

Чинними нормами називаються норми, за якими в даний час здійснюється відпуск матеріалів на робочі місця і проводиться оплата робітникам за виконану роботу.

Відхиленнями від норм по витраті матеріалів називаються відступу ВІД норм при витрачанні матеріалів у виробництві. Додаткова відпустка матеріалів зазвичай здійснюється за спеціальними вимогами з червоною сигнальної діагональною смугою. Відхиленнями від норм по заробітній платі є виплати за роботи, не передбачені технологічним процесом, а також різного роду доплати внаслідок невідповідності інструментів, обробки сировини зниженої якості та ін. Такі відхилення оформляються Доплатні листками по заробітній платі.

У зв'язку з тим. що діючі норми змінюються в міру освоєння виробництва та поліпшення використання матеріальних і трудових ресурсів, на підприємствах ведеться реєстрація та облік змін норм. Це забезпечує тотожність діючих норм в технічній та нормативної документації. При зміні норм на перше число кожного місяця проводиться перерахунок витрат у незавершеному виробництві за новими нормами, встановленими на розпочато місяці. При зниженні норм витрати в незавершеному виробництві за нормами зменшуються і сума зменшення цих витрат відображається як з'явилися витрати по змінах норм.

Позамовний метод калькулювання собівартості

Даний метод використовується в індивідуальному чи дрібносерійному виробництві.

Об'єкт калькулювання - окремий виробничий замовлення, що відкривається заздалегідь на певну кількість продукції, на конкретну роботу (послугу). Кожному замовленню присвоюється номер, який вказується на всіх документах за витратами, що належать до даного замовлення (лімітно-забірні карти і вимоги на матеріали маршрутні листи та ін.).

Фактична собівартість продукції, що виготовляється на замовлення, визначається після його виконання. Собівартість замовлення визначається сумою всіх витрат виробництва з дня його відкриття до дня виконання та закриття. Закінчення робіт по замовленнях повинно бути зафіксовано в накладній або акті на здачу виконаних робіт, готових виробів. Потім замовлення закривається і припиняється виписка документів з позначенням номера закритого замовлення.

Попередільний метод калькулювання собівартості

Переділ - це сукупність технологічних операцій, яка завершується виробленням проміжного продукту (напівфабрикату) або ж отриманням закінченого готового продукту. Перелік переділів визначається виходячи з особливостей технологічного процесу. Напівфабрикати, виготовлені в одному переділі, послідовно передаються по встановленим технологічним процесом на наступний переділ до перетворення їх в готові вироби.

Цей метод широко використовується в масовому, великосерійному виробництві, де виробничий процес складається з наступних стадій (переділів) переробних вихідний матеріал від початку обробки до отримання (підприємства текстильної, хімічної, металургійної промисловості та інших галузей).

Об'єктом калькулювання є вид або група продукції кожного переділу, об'єкт обліку витрат - переділ.

Бесполуфабрікатний варіант

Прямі витрати в обліку відображаються по кожному переділу окремо, а вартість вихідної сировини включається в собівартість продукції тільки першої переробки. Собівартість готової продукції буде становити суму витрат усіх переділів (вартість продукції в проміжних переділах НЕ калькулюється). Собівартість готової продукції обчислюється на останній стадії виходячи з частки участі кожного цеху у виготовленні продукції. Бухгалтерські записи будуть виглядати наступним чином:

Дебет рахунку 43 "Готова продукція" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 1 (цех 1);

Дебет рахунку 43 "Готова продукція" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 (цех 2);

Дебет рахунку 43 "Готова продукція" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 3 (цех 3) і т.д.

Контроль за рухом напівфабрикатів всередині цехів (меж) здійснюється бухгалтерією в системі оперативного обліку в натуральних показниках, без записів на рахунках.

Напівфабрикатний варіант

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При цьому варіанті розраховується не тільки кінцевий продукт, а й продукція кожного переділу. При цьому облік може здійснюватися з використанням або без використання рахунку 21 "Напівфабрикати власного виробництва":

!) З використанням рахунку 21 "Напівфабрикати власного виробництва". У цьому випадку напівфабрикати кожного переділу, крім останнього, здаються цехами складу і відпускаються наступному переділу зі складу:

Дебет рахунку 21 "Напівфабрикати власного виробництва" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 1

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 Кредит рахунку 21 "Напівфабрикати власного виробництва" '.

Дебет рахунку 21 "Напівфабрикати власного виробництва" Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 і т.д .;

2) без використання рахунку 21 "Напівфабрикати власного виробництва". У цьому випадку напівфабрикати кожного переділу, крім останнього передаються з цеху в цех, минаючи склад:

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 2 Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 1

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 3 Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 2

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 4 Кредит рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок 3 і т.д.

Собівартість готової продукції складається з собівартості напівфабрикатів попередніх стадій обробки і витрат останнього переділу, тобто одні й ті ж витрати повторюються в собівартості напівфабрикатів кілька разів. Таке нашарування в обліку витрат підприємства називається внутризаводским оборотом, який і підлягає виключенню при підсумовуванні витрат по підприємству в цілому.

Обидва варіанти мають свої переваги і недоліки. Використання напівфабрикатного варіанта дозволяє точніше визначати собівартість продукції, але він більш трудомісткий. Позитивною стороною бесполуфабрікатний способу є скорочення облікових робіт, але рівень контролю за збереженням напівфабрикатів і точність калькулювання дещо знижуються.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції
МЕТОД КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА НОРМАТИВНИМИ ЗАТРАТАМИ "СТАНДАРТ-КОСТ"
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ЗАМОВНИЙ МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
Позамовному калькулювання
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
Попередільний калькулювання собівартості
ПОПРОЦЕСНИЙ (ПОПЕРЕДІЛЬНИЙ) МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
Розрахунок питомих наведених витрат нового варіанту технології
Приведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається асортиментом продукції, що випускається
Разработка варіантів вирішення
Розрахунок питомих наведених витрат нового варіанту технології
Приведення до порівнянної увазі варіантів з не повністю збігається асортиментом продукції, що випускається
Разработка варіантів вирішення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук