Навігація
Головна
Фінансова стратегія підприємстваФінансова стратегія підприємстваКомбінації конкурентного та інноваційного типів поведінки в...Фінансовий аналіз і фінансова стратегія підприємстваЦінові стратегії підприємстваСтратегія розвитку підприємстваСТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯКоригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою...ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВПерегляд стратегії залежно від зміни зовнішніх умов і стану...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансова стратегія підприємства

У підручнику В. Б. Родінова, Л. М. Путятіна "Економіка та фінанси підприємства" [40] показана необхідність економічної діагностики промислового підприємства, що включає вирішення комплексу аналітичних завдань:

• оцінити організаційно-економічний потенціал підприємства в умовах обмеженої інформації та ефективність його використання;

• оцінити можливі наслідки та ефективність управлінських рішень, пов'язаних зі структурною і номенклатурної перебудовою виробництва, політикою цін, рівнем комплектації, фінансового стану і платоспроможності підприємства, що впливають на потенціал і ефективність його використання;

• програти різні варіанти економічної стратегії, що змінюють потенціал організації та ефективність його використання.

Економічна діагностика може проводитися за договорами з іншими підприємствами, за системою сервісного обслуговування товарів, що випускаються, банківськими кредитами, акціонерного капіталу і т. П. Велику роль при цьому відіграє наявність на підприємстві системи нормативів, що характеризують соціальну та організаційно-економічну значимість підприємства (так званий рейтинг : внутрішній (в країні) і міжнародний, на основі оцінки зарубіжних фірм або міжнародних експертів фінансово-економічного становища підприємства на відповідному ринку).

Рейтинг може бути визначений на базі оцінки рівня технічного та організаційного розвитку виробництва (ТіОРП) на конкретному підприємстві і порівняння цього рівня між різними підприємствами. Така оцінка наводиться в розд. 3.

Фінансовий потенціал підприємства визначається здатністю нарощувати власні основні та оборотні кошти, раціонально використовувати їх, а також позиковий і залучений капітал.

Фінансове становище підприємства багато в чому визначається ефективністю використання та управління фінансовими ресурсами, можливістю підтримувати необхідний рівень ліквідності та платоспроможності, фінансової самостійності та стійкості, ділової активності та ін.

Фінанси - це система економічних відносин, що виражають формування і використання грошових коштів у процесі господарського обороту. Фінансова середу активно впливає на підприємство через фінансовий механізм, т. Е. Систему фінансових важелів впливу на підприємство, стимулюючу його господарську діяльність з метою отримання прибутку в конкретних умовах зовнішнього середовища.

Підприємство володіє фінансовими ресурсами, т. Е. Грошовими коштами, призначеними для здійснення своєї діяльності, виконання фінансових зобов'язань, економічного стимулювання працівників, здійснення витрат на утримання та розвиток інфраструктури, виділення в спеціальні фонди та ін. Формування фінансових ресурсів підприємства, їх найбільш ефективне інвестування і цілеспрямоване використання забезпечуються за допомогою фінансових ринків (включаючи валютний ринок, ринки капіталу, грошових коштів, цінних паперів і т. П.).

Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають його здатність погасити свої боргові зобов'язання. Сутністю фінансової стійкості підприємства є забезпеченість його товарно-матеріальних запасів джерелами коштів для їх покриття. Кризовий фінансовий стан виникає тоді, коли підприємство перебуває на межі банкрутства. При цьому власні оборотні кошти, довгострокові і короткострокові кредити і кредиторська заборгованість підприємства недостатні для формування запасів.

Стійкість фінансового стану підприємства характеризується високим рівнем рентабельності і відсутністю порушень фінансової дисципліни. Відсутність цих ознак говорить про його нестійкості. Кризовий фінансовий стан характеризується, як правило, наявністю регулярних неплатежів, прострочених банківських позичок і заборгованості постачальникам, а також незабезпеченістю бюджету.

З метою підвищення ефективності проведених заходів щодо фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств останні повинні здійснювати ці заходи по типовому плану фінансового оздоровлення (бізнес-плану), погодивши його з зацікавленими організаціями.

Як стратегії проникнення на ринок у вказаному бізнес-плані пропонуються відповідні заходи, що дозволяють підприємству створити імідж високої якості товару і закріплення його на ринку; формується відповідна інфраструктура, що забезпечує збут підприємством продукції. При цьому можуть бути використані внутрішні резерви підприємства, проведені заходи щодо підвищення рівня ТіОРП, введенню виробничих потужностей, більш раціональному використанню ресурсів підприємства та ін.

Джерелами фінансування потреби в додаткових інвестиціях можуть бути збільшення розміру акціонерного капіталу протягом періоду реалізації бізнес-плану, використання залученого капіталу у вигляді довгострокових або короткострокових кредитів і позик, а також інші джерела фінансування.

Після розробки підприємством бізнес-плану фінансового оздоровлення останній підлягає погодженню з відповідним федеральним органом виконавчої влади або органом виконавчої влади суб'єкта РФ, а також з Міністерством фінансів РФ, ФНС, Міністерством економічного розвитку.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розгляд справ про банкрутство підприємств здійснюється в арбітражному суді за місцем знаходження підприємства-боржника у встановленому законодавством порядку.

У сучасних умовах ринкової економіки слід пам'ятати про те, що успіх або банкрутство підприємства багато в чому залежить від правильного вибору його стратегічного розвитку (в першу чергу ефективної фінансової стратегії). Цей вибір обумовлений безліччю факторів і умов (внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на економіку і фінанси підприємства, у тому числі рівнем конкуренції, інфляції, перевагами і недоліками фінансового стану підприємства та ін.).

Платоспроможність і фінансова стійкість підприємства багато в чому забезпечуються його діловою активністю. Основними оціночними показниками підприємства є обсяг реалізованої продукції, прибуток і рентабельність, величина активів. Збільшення прибутку більш високими темпами порівняно із зростанням обсягу продажів, збільшенням активів показує, що ресурси підприємства використовуються ефективно, і його організаційно-економічний потенціал у поточному періоді зростає в порівнянні з попереднім періодом.

Слід також мати на увазі, що якщо в планованому періоді здійснюються інвестиції в інновації (нове обладнання, технології), технічне переозброєння, то можливі відхилення від показників ефективності виробництва, і значні капітальні вкладення окупляться не відразу, а в розрахунковому періоді.

Перевищення темпів зростання продукції над темпами зростання витрат або ресурсів свідчить про інтенсивному типі економічного зростання. Обов'язково оцінюється поточна ліквідність балансу підприємства, що означає ступінь покриття активами його зобов'язань (при цьому строк погашення останніх відповідає терміну перетворення активів у грошову форму).

Поряд з ліквідністю важливим показником, що характеризує фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, під якою розуміється здатність підприємства своєчасно погашати платежі за своїми короткостроковими зобов'язаннями при безперебійної організації виробничої діяльності.

Безумовно, фінансові можливості підприємства на перспективу завжди визначають показники його фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства в кінцевому рахунку характеризує стан його фінансових ресурсів, їх використання, що забезпечує успішний розвиток підприємства при збереженні його платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Фінансова стратегія підприємства
Фінансова стратегія підприємства
Комбінації конкурентного та інноваційного типів поведінки в російських оборонних підприємствах
Фінансовий аналіз і фінансова стратегія підприємства
Цінові стратегії підприємства
Стратегія розвитку підприємства
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства
ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ
Перегляд стратегії залежно від зміни зовнішніх умов і стану підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук