Навігація
Головна
ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇПланування в діяльності підприємства (організації)Організація виробництва: типи, форми і методиМЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІПланування виробництва
Роль і значення планування в економіціЕкономіко-математичне моделювання у плануванніМетодологічні основи планування в ринковій економіціЗміст і значення фінансового плануванняБюджетне планування та його значення для підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ 2. ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Роль і значення планування в економіці

Планування - це процес або сукупність дій господарюючого суб'єкта щодо встановлення цілей і завдань його функціонування [41]. Багато російських суб'єкти господарювання мають тривалий досвід соціалістичного планування, який характеризується як позитивними, так і негативними наслідками. У 90-і рр. минулого століття низка вітчизняних підприємств під впливом невизначених факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, звільняючись від негативу обмежує свободу їх діяльності централізованого планування, часто відмовлявся від будь-яких форм і методів планування і взагалі послабив його роль в управлінні виробництвом, що призводило до їх неспроможності та банкрутства.

У той же час саме в перехідний до ринку кризовий та посткризовий періоди роль планування неминуче повинна зростати. Очевидно, що в умовах розвитку ринкової економіки ця роль набуває особливої значущості, так як планування по суті справи є визначальною функцією управління підприємством, яка забезпечує ефективність виробництва і його діяльності в цілому. Крім планування, як відомо, основними функціями менеджменту (управління) є:

- Організація та координація;

- Мотивація;

- Контроль і регулювання.

Планування серед цих функцій має особливе, навіть пріоритетне значення не тільки тому, що воно є початковим етапом перспективного розвитку підприємства, але їм керуються органи управління на всіх етапах його діяльності, а також при оцінці будь-яких результатів дій господарюючого суб'єкта.

Можна сказати, що в умовах ринкової економіки та її розвитку планування було, є і буде центральною ланкою всіх систем управління виробництвом і господарювання на підприємствах.

Згідно зарубіжним публікаціям взаємозв'язок планування та управління можна представити у вигляді схеми, представленої на рис. 2.1 [10].

Рис. 2.1. Взаємозв'язок планування та управління виробничою діяльністю підприємства

Вся система господарського управління виробництвом побудована на різних видах планування. Завершення одного етапу роботи на підприємствах служить початком наступного етапу, і взаємозв'язок всіх етапів виробничого процесу на них здійснюється завжди за допомогою планування.

В умовах ринкової економіки планування завжди буде займати центральне місце в механізмі управління в якості способу досягнення мети на основі збалансованості та послідовності виконання всіх виробничих операцій. Це обов'язкова умова своєчасної підготовки матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, засобів технологічного оснащення для виробництва кінцевої продукції, створення необхідних запасів, підготовки кадрів і т. П. (Рис. 2.2).

Рис. 2.2. Зв'язок ресурсів і часу

Підприємству, щоб випередити конкурентів, необхідно постійно планувати перспективи розвитку власного виробництва та оцінювати потреби ринку, а засобами управління досягати відповідних планових результатів. Йому необхідно планувати ці перспективи по кожному етапу, починаючи з підготовки виробництва і закінчуючи реалізацією продукції, що випускається, враховуючи диверсифікаційний перехід на освоєння нової продукції і вихід з нею на ринок.

Планування - найважливіший економічний метод управління, основний засіб використання економічних законів у процесі господарювання. Воно завжди орієнтується на дані минулого періоду, але завжди прагне визначити і контролювати розвиток суб'єктів господарювання в перспективі.

Планування необхідне для розробки та реалізації організаційно-управлінських рішень на підприємстві про цілі, засобах і діях. У той же час воно є основною формою взаимоувязки всіх факторів виробництва.

У кінцевому рахунку планування дозволяє оптимально пов'язати наявні можливості з випуску продукції зі сформованим на ринку попитом і пропозицією. Це випливає із самої сутності планування:

- По-перше, планування має справу з вибором можливої альтернативи розвитку підприємства в перспективі;

- По-друге, реалізація обраної альтернативи здійснюється на основі організаційно-управлінських рішень (ОУР), прийнятих в даний час;

- По-третє, планування являє собою безперервний процес прийняття ОУР, в ході яких встановлюються і постійно уточнюються за часом цілі та завдання розвитку підприємства (починаючи з підготовки, організації виробництва, потім реалізації продукції і закінчуючи подальшим розвитком виробництва); визначаються стратегія і політика по їх досягненню, розробляються довгострокові плани, в яких скоординовано виконання показників, що відображають різні сторони ведення економіки підприємства;

- По-четверте, вихідною посилкою планування є принцип, згідно з яким підприємство (фірма) має бути рентабельно і забезпечувати грошові надходження в обсязі, що задовольняє зацікавлених в результатах роботи підприємства власників, засновників, акціонерів, держави і т. Д .;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- По-п'яте, через відмінності в самій сутності і характері прояви факторів виробництва та завдань, що випливають з окремих напрямків діяльності підприємства, планування підрозділяється на довгострокове і короткострокове. Так, наприклад, придбання обладнання і характер його використання, кадрова політика, визначення номенклатури продукції та ринку збуту вимагають їх розгляду в довгостроковому плані. У той же час поточне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, плата за воду та енергію потребують аналізу в короткостроковому періоді [60].

Довгострокове (перспективне, стратегічне) планування грунтується на прогнозуванні, і його об'єктами є організаційна структура підприємства, його виробничі потужності, інвестиції, потреби у фінансових коштах, НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи), оцінка перспективної потреби в нових видах продукції, товарно-збутова стратегія підприємства по різних ринків збуту, визначення частки ринків і т. п. Довгострокове планування охоплює термін багаторазових п'ятирічок (5,10, 15 і більше років). Середньострокове планування (від 2 до 5 років) примикає до довгострокового, складає частину стратегічного планування (докладніше див. Підрозд. 2.4).

Короткострокове (поточне) планування зазвичай розраховане на 1-2 роки (з урахуванням перехідного обсягу робіт). Воно розробляється у розмірі перспективних (стратегічних) планів і уточнює їх показники у встановлені короткочасні періоди часу. У складі такого планування організовується так зване оперативно-виробниче планування та диспетчеризація виробництва.

Як би різноманітні не були форми, принципи і методи планування (про що піде мова докладно в наступному підрозділі), в кінцевому підсумку всі організаційно-управлінські рішення (ОУР) приймають люди, які повинні розглядатися в якості основних компонентів процесу планування. З цієї причини сам процес планування повинен проводитися систематично і бути ефективним, з тим щоб допомогти менеджерам, фахівцям та іншим працівникам підприємств приймати правильні рішення як в типових (повторюваних), так і нових (іноді форс-мажорних) обставинах.

Важливість цієї роботи не дарма часто виражають у вигляді афоризму: "Планувати або бути планованим". Суть його в кінцевому підсумку зводиться до того, що підприємство, яке не вміє або не вважає за доцільне робити це, само виявляється об'єктом планування або засобом досягнення чужих цілей.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Планування в діяльності підприємства (організації)
Організація виробництва: типи, форми і методи
МЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Планування виробництва
Роль і значення планування в економіці
Економіко-математичне моделювання у плануванні
Методологічні основи планування в ринковій економіці
Зміст і значення фінансового планування
Бюджетне планування та його значення для підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук