Навігація
Головна
Виробниче планування: принципи, методи. Види планівПринципи цілепокладання, види і методи плануванняСутність, принципи, види, завдання, методи плануванняПринципи та методи планування на підприємствіПринцип своєчасності плануванняМЕТОДИ І ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯПринципи та методи фінансового плануванняСУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯПринципи здійснення плануванняПоняття, принципи, методи
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи та методи планування

В умовах ринкової економіки, що до числа основних принципів планування відносяться наступні [40]:

1. Планування повинно носити системний характер, т. Е. При розробці всіх видів планів повинен враховуватися весь комплекс зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на роботу підприємства.

2. Планування повинно носити науковий характер, т. Е. Спиратися на новітні досягнення теорії та практики.

3. Планування має бути об'єктивним і точним, т. Е. Воно базується на достовірній інформації, а прийняті організаційно-управлінські рішення (ОУР) повинні бути підтверджені аналітичними розрахунками їх економічної доцільності.

4. Планування має базуватися на державному підході, т. Е. Вся господарська діяльність підприємства повинна відповідати не тільки інтересам підприємства, але й суспільства в цілому.

5. Планування має бути ефективним, т. Е. Витрати на його здійснення повинні забезпечувати багаторазовий ефект.

6. Планування має бути цільовим, т. Е. Підприємство здійснює свою виробничу і господарську діяльність у відповідності з поставленими цілями (якщо підприємство в кінцевому рахунку досягає поставлених цілей, то його діяльність вважається спланованою якісно і ефективно).

7. Планування спирається на принцип пріоритетності вирішення економічних завдань, що стоять перед підприємством.

В умовах централізованої економіки планування діяльності підприємств жорстко контролювалося і здійснювалося в рамках їх галузевої належності згідно контрольним цифрам розвитку і роках п'ятирічки, на основі чого складався і виконувався техпромфинплан підприємства.

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, вітчизняні підприємства здійснюють розробку своїх планів цілком самостійно, розраховуючи власні ресурси і можливості. До основних напрямів сучасних методологічних основ планування можна віднести:

- Використання передових методів розрахунково-економічного обґрунтування планів;

- Розробку методів оцінки ефективності господарської діяльності підприємств, їх збалансованості та ринкової стійкості;

- Розробку і впровадження відповідної системи показників планів підприємств;

- Широке застосування науково обгрунтованих (прогресивних) норм і нормативів.

Прогресивними вважаються норми і нормативи, що дозволяють підприємству поетапно знижувати матеріаломісткість продукції, забезпечувати зростання продуктивності праці і ефективність виробництва, враховувати резерви виробничих потужностей підприємства і специфіку його виробництва, а також сучасний рівень технічного і організаційного розвитку виробництва (ТіОРП).

Під нормою розуміється абсолютна величина допустимої витрати різних ресурсів на одиницю продукції (сировини, матеріалів, палива і т. П.).

Норматив зазвичай є відносною величиною, що характеризує встановлені співвідношення між техніко-економічними та іншими показниками.

Для планування розвитку підприємства і подальшого аналізу виконання плану сучасними підприємствами використовуються системи показників, загальна класифікація яких наведена на рис. 2.3.

Викладаючи цю частину підрозділу в історичному аспекті, слід підкреслити, що свого часу один з творців теорія менеджменту А. Файоль виділяв такі основні принципи здійснення планової діяльності ("програми дій"):

- Єдність;

- Безперервність;

- Гнучкість;

- Точність.

Рис. 2.3. Загальна класифікація показників, використовуваних при плануванні

Пізніше відомий економіст Р. Акофф обґрунтував ще один важливий принцип планування - принцип участі.

Можна інтерпретувати принцип єдності планування як обов'язкову взаємопов'язування і координацію планової діяльності окремих ланок підприємства і планів різного рівня, т. Е. Планування на підприємстві повинно охоплювати всі його виробничі підрозділи з метою забезпечення їх збалансованої роботи у складі єдиного господарського комплексу підприємства.

Суть принципу участі в чому визначається принципом єдності планування. Виходячи з цього, даний принцип означає, що кожен елемент виробничо-господарської діяльності і кожне підрозділ підприємства є учасниками його планової діяльності. У науковій літературі таке планування називається партісіпатівнимі.

Принцип безперервності полягає в тому, що планування на підприємстві має здійснюватися безперервно (постійно), без перерв і розроблювані плани повинні органічно, природним чином приходити на зміну один одному. В умовах ринкової економіки цей принцип обумовлений необхідністю врахування невизначеною, постійно мінливих довкілля підприємства, а також змін його власних уявлень, оцінок і намірів про свої переваги і можливостях (методика SWOT-аналізу - докладніше див. В підрозділ. 2.4).

Що стосується принципу гнучкості, то він заснований на вищевказаних передумовах, що обумовлюють необхідність дотримання принципу безперервності. Суть принципу гнучкості полягає в доданні планам підприємства і всьому процесу планування здатності постійно змінювати свою спрямованість у зв'язку з виникненням безперервних змін зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Не менш важливим інструментом у планової діяльності підприємств є методи планування, основними з яких є балансовий, нормативний, метод планування за техніко-економічним чинникам, програмно-цільовий, економіко-математичний методи та ін.

Суть балансового методу зводиться до взаимоувязке потреб і ресурсів, витрат і результатів діяльності підприємства, координації всіх завдань і показників плану, всіх його розділів. Цей метод забезпечує єдність і збалансованість всіх частин і розділів плану підприємства, будучи інструментом виявлення його виробничо-господарських резервів.

Суть нормативного методу полягає в тому, що в процесі планування на підприємстві застосовується система норм і нормативів (прогресивна нормативна база планування), на основі якої плануються показники планів на майбутній період.

Програмно-цільовий метод орієнтує виробничо-господарську діяльність підприємства на досягнення поставлених цілей і програм за наступною логічною схемою: цілі → способи → кошти. Під програмою розуміється комплекс заходів щодо реалізації конкретних стратегій. Особливістю такого методу планування є активна можливість впливу підприємства на плановану систему шляхом управління елементами програми та програмними діями.

Метод планування за техніко-економічним чинникам

в основному застосовується при плануванні витрат виробництва і реалізації продукції, виробничої програми і інших розділів планів підприємства.

При цьому методі повинні враховуватися різні фактори:

- Технічні (впровадження нової техніки і технології, синтетичних матеріалів, техпереоснащення і т. П.);

- Вдосконалення організації праці, виробництва та його інфраструктури;

- Зміна обсягів виробництва, номенклатури продукції та інші економічні фактори.

Застосовуються й інші методи планування: наприклад, матричні (засновані на складанні матриць), мережеві (на базі мережевих моделей), економічно-математичні методи (на основі відповідних моделей), факторний (аналіз факторів змін), графоаналітичний метод (представлення результатів економічного аналізу графічними засобами).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виробниче планування: принципи, методи. Види планів
Принципи цілепокладання, види і методи планування
Сутність, принципи, види, завдання, методи планування
Принципи та методи планування на підприємстві
Принцип своєчасності планування
МЕТОДИ І ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ
Принципи та методи фінансового планування
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
Принципи здійснення планування
Поняття, принципи, методи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук