Навігація
Головна
Бізнес-планування виробничо-економічної діяльності підприємстваОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІМісце і роль бізнес-плану інвестиційного проекту в плануванні на...Сучасне бізнес-планування економічних процесів підприємстваОбгрунтування інвестицій. Бізнес-плануванняМЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІРеалізація бізнес-плану на підприємствіВизначення напрямків плануванняІнформаційні технології розвитку бізнесуПланування на підприємстві: стратегічне, поточне і оперативне
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бізнес-планування на підприємстві

В даний час в розвинених країнах широко застосовується так званий процесний підхід до управління, який використовується в міжнародних стандартах за якістю ІСО 9000. Вітчизняні підприємства також все більше використовують у своїй практичній діяльності цей перспективний підхід.

Процес - це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов'язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює входи на виходи, що представляють цінність для споживача.

Дане визначення грунтується на визначенні стандарту МС ІСО 9000: 2000. Таким чином, під визначенням "процес" на підприємстві розуміється як діяльність, виконувана підрозділами підприємства, так і діяльність, здійснювана всередині одного підрозділу (ланки управління і т. П.). Перша з них відображає міжфункціональні (наскрізні) процеси, друга - внутріфункціональние (процеси підрозділів).

Застосування для управління діяльністю організації системи ("мережі") взаємопов'язаних процесів і називається процесним підходом. Мережа процесів - це сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих процесів підприємства, що включають в себе всі види діяльності, здійснюваної на підприємстві.

Для того щоб побудувати на підприємстві систему управління бізнес-процесами, необхідно в першу чергу оцінити, чи готове воно до радикальних змін і яким вимогам повинна відповідати система, щоб перейти до процесного управління. Відповідь на ці питання міститься в стандарті МС ІСО 9000: 2000.

Принципи вищевказаного міжнародного стандарту стосовно до вітчизняним підприємствам наступні:

1. Основний напрямок - виконання вимог споживача.

2. Лідерство керівника при впровадженні управління процесами на підприємстві.

3. Максимальне залучення персоналу підприємства.

4. Впровадження процесного підходу, оскільки плановані результати на підприємстві досягаються ефективніше, якщо діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами управляють як процесом.

5. Системний підхід до менеджменту підприємства.

6. Постійне вдосконалення діяльності підприємства слід розглядати як його незмінну мету.

7. Ефективні організаційно-управлінські рішення грунтуються на детальному аналізі даних, інформації і раціональній системі управлінського обліку на підприємстві.

8. Організація взаємовигідних відносин з постачальниками та іншими учасниками ринкового господарювання.

Важливим етапом робіт є регламентація бізнес-процесів у вигляді створення відповідної нормативної документації, за якою співробітники підприємства повинні працювати. Будь-який регламентує документ повинен бути детальним настільки, наскільки він допомагає виконувати відповідну роботу досить ефективно. Потрібна також відповідна систематична коригування документації.

Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) починаючи з останнього десятиліття XX ст. викликає великий інтерес вчених і фахівців у галузі інформаційних технологій та менеджменту. В даний час РБП прийнятий на озброєння практично всіма провідними вченими та організаціями у світі.

Піонери реінжинірингу бізнес-процесів (в оригіналі Business process reengineering) М. Хаммер і Дж. Чампі визначилиреінжиніринг як фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів організацій для досягнення корінних поліпшень в актуальних основних показниках їх діяльності: вартість, якість, послуги і темпи.

Простіше кажучи, реінжиніринг - це реорганізація бізнес-процесів на підприємствах. При цьому мається на увазі не просто рядова удосконалення бізнес-процесів організацій, а кардинальне підвищення їх ефективності. РБП розглядається як необхідна умова виживання сучасних підприємств і організацій у жорстких конкурентних умовах ринкової економіки.

Методологія РБП будується на понятті бізнес-процесу як безлічі видів діяльності, що починаються зі входів в процес і закінчуються створенням якісної продукції, необхідної споживачеві. Призначення кожного бізнес-процесу полягає в тому, щоб споживач отримав товар або послугу, т. Е. Продукцію, що задовольняє його за якістю, вартості та сервісу.

Безперервні істотні зміни в технології виробництва продукції, ринкової діяльності, потребах клієнтів (споживачів, замовників) - важлива тенденція сучасної ринкової економіки. Тому пріоритетним напрямком є переклад "центру ваги" роботи підприємства з орієнтованості на виробництво в площину орієнтованості на клієнта.

РБП припускає цілісне, системне моделювання і кардинальну реорганізацію матеріальних, кадрових, інформаційних і фінансових потоків, внаслідок чого мінімізується використання всіх ресурсів організації, підвищується якість обслуговування клієнтів, скорочуються терміни реалізації їхніх потреб.

Наприклад, на підприємствах сфери сервісу, т. Е. В найбільш розвивається галузі ринкової економіки, виділяють наступні основні бізнес-процеси:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Процеси підготовки виробництва, націлені на планування діяльності підприємств, освоєння і виведення на ринок нових товарів і послуг, НДДКР, комплексну підготовку виробництва;

- Процеси логістики (товароруху), пов'язані з основною діяльністю;

- Процеси інфраструктури (підготовка кадрів, ремонт і техобслуговування обладнання, соціальнокультурного обслуговування персоналу).

Таким чином, рішенням даних проблем є зміна класичної виробничої орієнтації менеджменту новою орієнтацією - "процесної", і життєвий цикл підприємства розглядається з позицій реінжинірингу. Такий підхід вимагає виконання спеціального проекту РБП і створення команди з реінжинірингу. Виконавши роботи за проектом, підприємство переходить до наступної стадії - вдосконаленню бізнес-процесів, потім до реінжинірингу функціональних підрозділів.

Отже, зміни в організації робіт на підприємствах стають частиною режиму роботи, пов'язаного з постійними змінами у зовнішньому середовищі. Проведення РБП підвищує ефективність роботи підприємств, яка базується на варіативності технологічних процесів.

Цілеспрямована діяльність керівництва підприємств необхідна для підтримки ключової ідеї про те, що для успішного поліпшення бізнес-процесів їх потрібно розуміти як наскрізний потік процесу через функції підприємства для досягнення потрібного результату, метою якого є задоволення потреб клієнтів (споживачів).

У цих умовах РБП стає постійним процесом, який просувається як частина стратегічного планування та управління підприємством. Усі рішення в частині РБП приймаються в інтересах клієнтів і призначені для зниження витрат у виробництві, постачанні і зменшення впливу будь-яких чинників, які можуть негативно впливати на обслуговування (сервіс) клієнтів.

Постійні зміни у зовнішньому середовищі змушують підприємства коригувати технологічні процеси, інфраструктуру виробництва, соціально-економічні та організаційні напрямки діяльності систем інформаційного забезпечення та менеджменту. Неправильним підходом керівництва підприємств є першочергове наведення "організаційного порядку" на тих ділянках, де позначилися найбільш гострі проблеми. Таку складну систему, якою є сучасне підприємство, необхідно удосконалювати як цілісний організм, що складається з безлічі взаємозалежних частин, елементів, підрозділів.

Реінжиніринг бізнес-процесів дозволяє враховувати безліч важливих факторів при змінах у функціонуванні підприємств, так як він дає можливість створювати або реконструювати до необхідного рівня всю систему виробництва і його інфраструктуру.

Проведення РБП особливо ефективно в тих випадках, коли необхідно досягти якісного поліпшення основних показників діяльності підприємства на базі нової орієнтованості його керівництва.

Можна виділити три типи підприємств, для яких застосування РБП найдоцільніше:

1) підприємства, що знаходяться на межі банкрутства у зв'язку з тим, що ціни на їхні товари набагато вище, ніж у конкурентів, і помітно нижче відповідну якість товарів;

2) підприємства, що не знаходяться в даний період часу в скрутному фінансово-економічному становищі, але їхнє керівництво передбачає неминучість виникнення в майбутньому складних проблем, пов'язаних з зовнішніми змінами;

3) підприємства, що не мають особливих проблем ні в даний час, ні в осяжному майбутньому.

В останньому випадку підприємства-лідери здійснюють активну, наступальну стратегію і за допомогою РБП можуть домогтися високих економічних результатів протягом тривалого періоду часу.

Реінжиніринг забезпечує високу ефективність в тих галузях і сферах діяльності, де є відповідні умови:

• значна номенклатура товарів і послуг (диверсифікація), що викликає різноманіття бізнес-процесів;

• роботи з індивідуальними замовленнями, що вимагає високої адаптації базових бізнес-процесів до потреб клієнтів;

• низький рівень впровадження інноваційних технологій;

• різноманіття комунікацій, кооперативних зв'язків з партнерами підприємства;

• складність бізнес-процесів та їх невизначеність (стохастичность);

• нераціональність організаційної структури управління підприємством (неотработанность документообігу, дублювання бізнес-операцій, зайві елементи і ланки управління і т. П.).

РБП не застосовується в тих випадках, коли необхідно отримати зростання деяких показників діяльності підприємства на 10-30%. У цих випадках використовуються традиційні методи вдосконалення технології, організації та управління підприємством.

Слід зазначити досить високий рівень ризику проектів з реінжинірингу і необхідність значних витрат на їх впровадження, відсутність фахівців у цій галузі і складність реалізації проектів.

У табл. 2.2 показані основні етапи методики реінжинірингу і його підтримки.

Одна з основних причин розвитку реінжинірингу бізнес - процесів як стратегічного інструменту - це зростаюча роль нових технологій в ринковій економіці. Тим самим на підприємствах створюється можливість роботи по-новому і пошуку нових підходів до проектування процесів. РБП сприяє більш широкому застосуванню інформаційних технологій у бізнес - процесах.

Перебудова бізнес - процесів вимагає застосування системного підходу на основі постійного поліпшення. Досвід передових підприємств вчить, що тільки коли метод реінжинірингу зрозумілий, можна почати проект по РБП.

В умовах ринкових відносин неможливо домогтися стабільних успіхів бізнесу, якщо не планувати його розвиток і не складати бізнес-планів. Необхідно точно представляти свій потенціал, мати постійно інформацію про власні можливості, стан ринків, конкурентів та ін. При цьому важливо передбачити і передбачити можливі сценарії діяльності на ринку в різних ситуаціях, що особливо важливо для виживання і процвітання в ринковій економіці. Слід не тільки правильно планувати діяльність, а й раціонально використовувати ресурси при її здійсненні, забезпечити необхідний і достатній контроль виконання бізнес-планів. Бізнес-планування є складовою управління бізнес-процесами на підприємстві.

Таблиця 2.2

Основні етапи методики РБП і його підтримки

Етапи реінжинірингу

Методична та інструментальна підтримка

1

2

Підготовка проведення проекту

Розробка короткого методичного матеріалу для співробітників

Інтернет. Засоби офісної автоматизації

Визначення співробітників, що беруть участь в проекті, і якості їх участі

Методи та інструментарій багатокритеріальної оцінки альтернатив

Визначення базових правил проведення робіт

Експертні методи

Розробка образу майбутньої організації

Визначення стратегічних цілей організації

Методи та інструментарій багатокритеріальної оцінки альтернатив, стратегічного планування і прогнозування

Визначення проблем організації

Методи та інструментарій вилучення експертної інформації

Визначення можливих шляхів вирішення проблем і загальних вимог до нових процесів

Методи та інструментарій вилучення експертної інформації, планування і прогнозування

Аналіз існуючого бізнесу

Визначення критичних чинників успіху

Методологія експертних систем

Визначення ключових бізнес-процесів

Методологія експертних систем

Прив'язка критичних чинників успіху до ключових бізнес-процесам

Засоби офісної автоматизації

Ранжування процесів і вибір процесів для реінжинірингу

Методи та інструментарій багатокритеріальної оцінки альтернатив

Аналіз існуючого бізнесу

Моделювання обраних процесів

Методи та інструментарій структурного, об'єктно-орієнтованого і динамічного моделювання

Вибір вимірників та вимірювання процесів

Методологія експертних систем

Розробка нового бізнесу

Аналіз і визначення вимог до нових процесів

Методи та інструментарій функціонально-вартісного аналізу, вилучення експертної інформації

Побудова та моделювання роботи нових процесів

Методи та інструментарій структурного, об'єктно-орієнтованого і динамічного моделювання

Побудова інформаційної моделі нових процесів

Методи та інструментарій функціонально-вартісного аналізу, вилучення експертної інформації

Розробка і тестування інформаційної системи (ІС)

Методи та інструментарій швидкої розробки додатків

Впровадження нового бізнесу

Впровадження перепроектувати процесів

Стандарти. Засоби управління проектами

Інтеграція і тестування розроблених процесів і підтримуючої ІС

Системи імітаційного моделювання

Навчання співробітників

Системи імітаційного моделювання

Установка ІС

Технологічні вимоги, стандарти

Ринкове планування має орієнтуватися як на власні джерела, так і залучені кошти з метою перетворення їх в продуктивний капітал. Для цього передбачаються реальні канали придбання основних і оборотних фондів, найму виробничого персоналу та забезпечення необхідних умов діяльності.

Головна мета, яку переслідують підприємці та керівництво підприємств, що займаються господарською діяльністю, - досягнення максимуму прибутку при оптимальних витратах. Керівники малого бізнесу і підприємств сервісу нерідко воліють зовсім не складати планів, так як вони вважають, що в умовах нестабільності і непорівнянності даних взагалі важко досягти точності розрахунків, тим більше на тривалу перспективу. Крім того, на цих підприємствах вельми гостро відчувається недолік у фахівцях, професіоналах, знайомих з теорією ринку і мають достатній досвід планової роботи в умовах жорсткої конкуренції.

Однак в останні роки бізнес-планування і планування всієї діяльності підприємств (фірм) стає все більш привабливим для їх керівників, бізнесменів, менеджерів. Бізнес-плани за сучасними поняттями стають найважливішим інструментом при розгляді великої кількості різних ринкових ситуацій, дозволяють вибрати найбільш перспективні управлінські рішення і визначити засоби їх досягнення.

Головні завдання економістів і менеджерів, пов'язаних з вирішенням планово-господарських проблем, полягають в наступному:

1) усвідомлення ролі планування при розробці та прийнятті управлінських рішень на різних рівнях господарювання;

2) вивчення та засвоєння сучасних проблем в теорії і практиці планування;

3) оволодіння методологією сучасного планування та бізнес-планування;

4) ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом планування в умовах ринку.

Для ефективного планування необхідно, щоб план відповідав як мінімум на шість питань:

1. Що має бути зроблено?

2. Де буде виконуватися планована робота?

3. Коли робота повинна бути зроблена?

4. Як буде зроблена ця робота?

5. Чому робота повинна бути виконана?

6. Хто повинен виконати роботу?

Бізнес-план - це документ, в якому описані основні аспекти майбутнього підприємства; проаналізовані всі ризики, з якими воно може зіткнутися під дією факторів зовнішнього середовища; визначають способи вирішення проблем. Інакше кажучи, бізнес-план в цілому відповідає на питання: "Чи варто взагалі вкладати кошти в даний проект або напрямок діяльності і чи принесе це доходи, які окуплять всі витрати?".

Бізнес-планування ("ділове планування") - це самостійний вид планової діяльності, яка безпосередньо пов'язана з господарською діяльністю і націлена на досягнення конкретного кінцевого результату. Зазвичай для підприємств і підприємців таким результатом є очікуваний прибуток. При цьому всі інші показники (продуктивність і організація праці, використання трудових ресурсів чи обладнання, забезпечення поставок і т. П.) В деякому сенсі для керівництва підприємств і підприємців мають другорядне значення.

Бізнес-планування може бути застосоване як при відкритті нових підприємств, так і при зміні стратегії вже існуючого бізнесу. Оскільки планування повинне стати нормою будь-якої діяльності, необхідність бізнес-планування очевидна на кожному підприємстві. Бізнес-план виступає як об'єктивна оцінка результатів ринкової діяльності підприємців, підприємств, фірм, компаній та інших організацій, пов'язаних між собою господарськими взаємовідносинами. Однак його основна роль полягає в тому, що ділове планування - це в основному пошукова, науково-дослідна та проектна робота.

Таким чином, бізнес-план являє собою багатоаспектний плановий управлінський інструмент, вирішальний як стратегічні, таки тактичні завдання. Бізнес-планування відіграє все більш істотну роль в сучасному менеджменті, класична трактування якого сьогодні вже застаріла. У сучасних умовах необхідно, щоб менеджмент дав відповідь на багато реальні основоположні питання бізнесу: як управляти в умовах швидких і частих змін, коли багаторазово зростають складності бізнесу; як ефективно використовувати швидко трансформується технологію і організацію сфери сервісу; як в нових ринкових умовах підготувати кадри, здатні вирішувати будь-які складні завдання і володіють високим почуттям відповідальності, ініціативи, розумною ризикованості та активності.

В умовах швидких змін в ринковій економіці для менеджерів, керівників підприємств важливим моментом в роботі є своєчасне прийняття оперативних і стратегічно вірних управлінських рішень. Неоціненну допомогу тут може надати бізнес-планування як ефективний інструмент менеджменту. Саме даний напрямок діяльності дозволяє підприємствам мінімізувати внутрішні і частина зовнішніх ризиків, зберігаючи гнучкість реакції на будь-які зміни зовнішнього середовища. Бізнес-планування в таких умовах є найбільш прогресивною формою внутрішньофірмового планування. Успіх бізнесу головним чином залежить від розуміння ситуації на даний момент, чіткого уявлення про те, що бізнесу необхідно зробити, і планування процесу переходу в новий стан справ.

Бізнес-план - це документ, де аналізуються головні проблеми, з якими може зіткнутися керівництво підприємств, і визначаються основні способи їх вирішення. Саме за допомогою бізнес-планування менеджер здатний оцінити, які зміни (потрясіння) і впливають фактори зовнішнього середовища бізнес здатний витримати і знайти гідний вихід. Бізнес-план дозволяє оцінити плюси і мінуси в подальшій діяльності підприємств, а також здійснювати ефективний контроль за станом і розвитком бізнесу.

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для вдосконалення наявних та освоєння нових видів діяльності підприємства, створення нових видів і форм бізнесу. Він являє собою комплексний документ, що характеризує основні аспекти та дані, що забезпечують майбутній стан бізнесу. По суті справи, це планова програма оптимізації бізнесу ("зрозуміти і вигідно продати себе").

Бізнес-планування дозволяє вирішити такі основні питання на підприємствах:

• який вид товарів і послуг слід вибрати, щоб реалізувати виробничу і ринкову стратегію підприємства;

• який буде ринковий попит на пропоновані товари та послуги;

• яка структура ринку і хто є основним споживачем пропонованої продукції;

• які ресурси і в якій кількості будуть потрібні для вирішення завдань згідно бізнес-плану;

• які будуть витрати виробництва і збуту продукції на ринку;

• якою буде ринкова ціна на товари та послуги і як на неї можуть вплинути конкуренти;

• якою конкуренція на ринку і хто є конкурентом підприємства;

• які досягаються загальні результати, доходи підприємства і як їх слід розподіляти між учасниками бізнес-плану;

• які кінцеві фінансові показники (рентабельність, ефективність і т. П.).

В цілому бізнес-планування дозволяє підприємствам вирішувати найскладніші проблеми: як визначити ступінь життєздатності та майбутньої фінансово-економічної стійкості підприємства та підприємницької діяльності; як привернути увагу потенційних інвесторів до можливостей підприємства і як оцінити перспективи бізнесу на ринку. Зазвичай бізнес-план є передумовою для початку активних переговорів між підприємством і можливими інвесторами або партнерами. Тому він має насамперед зовнішню спрямованість, представляючи послуги або вироби, реалізація яких підприємству принесе максимальний виграш.

У сучасних російських умовах бізнес-плани у сфері сервісу можуть виступати як інструмент приватизації. У цьому випадку вони застосовуються для обґрунтування пропозицій щодо приватизації, а також для визначення дій по санації підприємств, що приватизуються.

Виходячи з вищевикладеного, можна рекомендувати складання бізнес-планів підприємствами на досить тривалий період (до трьох-п'яти років). На початкових етапах складання бізнес-плану досить дати наближені відповіді, засновані на укрупнених підходах і розрахунках, виконаних економістами та менеджерами підприємств або силами залучених організацій. Надалі необхідно цими ж силами (із залученням додатково всіх зацікавлених служб підприємства) провести більш докладні, уточнені розрахунки всіх показників і показників плану.

Бізнес-план повинен бути доведений до відома всіх співробітників підприємства, щоб вони, як і керівники, мали чітке уявлення про цілі і завдання підприємства, передбачених бізнес-планом, а також про вимоги, що пред'являються особисто до них.

На жаль, досвід підприємств показує, що багато керівників, поки бізнес йде успішно, схильні недооцінювати майбутні можливі перешкоди, труднощі і не замислюються про перспективи. Коли ж ці труднощі виникають, виправити їх часом неможливо, вже пізно.

Інша біда підприємств, недооценивающих роль і значення бізнес-планування, полягає у відсутності необхідної матеріально-технічної бази і кваліфікованих розробників - виконавців бізнес-планів. Тому найчастіше планування замінюють різного роду рішеннями власника з того чи іншого напрямку діяльності. Ці рішення не завжди продумані і розраховані, як правило, на найближчий поточний період, що не передбачаючи стратегії розвитку підприємства, що веде до великих фінансових ускладнень у майбутньому.

Отже, управління підприємствами завжди повинна бути стратегічно орієнтованим і заснованим на бізнес-плануванні. Така управлінська діяльність більш високого порядку дозволить підприємству успішно направляти його рух у бурхливій течії ринкової економіки.

Бізнес-планування змушує керівників і менеджерів мислити перспективно, чітко координує всі види основної діяльності підприємств і змушує трудовий колектив обгрунтовано визначати і виконувати свої завдання, бути готовим до найнесподіваніших змін обстановки і підвищує рівень спільної відповідальності за результати діяльності.

Бізнес-план може розроблятися як за власною ініціативою підприємства для орієнтації у світі бізнесу, так і відповідно до завдання на його складання, видаваному замовником (клієнтом). За погодженням із замовником при розробці плану можуть підготовлятися і розглядатися альтернативні варіанти. Вибір остаточного варіанту належить замовнику. При розробці бізнес-планів підлягають взаємного врахування і погодженням вимоги та умови зацікавлених сторін (замовника, споживача, підрядних фірм, муніципальних органів). Зазвичай кредитора може зацікавити пропозиція, якщо кредитні кошти будуть повернуті в середньому через два роки. На складання бізнес-плану, як правило, йде близько місяця. Протягом цього часу фахівці знайомляться з документами і роблять розрахунки.

Складання бізнес-планів має свою специфіку, але їх структура не буде істотно відрізнятися один від одного в різних підгалузях економіки (за винятком деяких змін і доповнень). Бізнес-план розробляється в три етапи:

• на першому етапі здійснюються збір і аналіз вихідної інформації, формується стратегія маркетингу, опрацьовуються альтернативні варіанти проектних рішень;

• на другому етапі формується інвестиційна програма;

• на третьому, останньому, етапі на підставі зібраної інформації розглядаються показники ефективності. Бізнес-плани оформляються у вигляді текстового, табличного або графічного матеріалу.

Слід мати на увазі істотне розходження підходів до складання бізнес-планів у разі створення нового підприємства (тип А) і якщо "модернізується", удосконалюється існуючий бізнес (тип Б). В останньому випадку основне завдання полягає в усуненні виявлених недоліків в існуючому справі, розвитку позитивних напрямків і тенденцій. Ризику в даному випадку для підприємців буде значно менше, ніж у першому випадку.

Таким чином, модель бізнес-плану визначається насамперед його приналежністю до того чи іншого типу і деякими особливостями підгалузі сфери економіки.

Моделі бізнес-плану представлені на рис. 2.8. Бізнес-план слід розглядати як творчий процес, що вимагає професіоналізму, навчання прийомам його складання та певного мистецтва.

Рис. 2.8. Моделі бізнес-планів (раціональний варіант)

Бізнес-план як офіційний документ оформляється відповідно до вимог потенційних інвесторів і партнерів по бізнесу. Для його складання завжди необхідно залучити великий інформаційний матеріал про ринок, конкурентів, стан галузі, нових технологіях і обладнанні. Велика частина цієї інформації може не увійти в остаточний варіант бізнес-плану, але зате заслуговує уваги при попередній розробці його робочого варіанту.

Бізнес-план рекомендується розробляти на кілька років (на 3-5 років), з розбивкою по роках. Дані на перший рік даються з розбивкою по кварталах і навіть місяцях. Після закінчення кожного року план уточнюється, здійснюється коректування напрямків діяльності на майбутній період.

Можна нарахувати близько десятка основних функцій (як зовнішніх, так і внутрішніх), які покликаний виконувати бізнес-план:

1. За допомогою бізнес-плану менеджер (або підприємець) стандартизує процес ознайомлення зі своїм проектом, економить свій час, упорядковує контакти. Адже в пошуку інвесторів, кредиторів та партнерів йому доводиться багаторазово повторювати одну і ту ж інформацію про свій проект і підприємстві.

2. На етапі нормальних ринкових відносин відсутність бізнес-планів учасниками інвестиційного проекту може бути сприйнято як нелогічне, абсурдне і викликати недовіру і настороженість з боку партнерів, клієнтів. Таким чином, наявність бізнес-планів стає обов'язковою вимогою з боку учасників цивілізованого ринку.

3. Ґрунтовно складений бізнес-план в необхідних випадках може бути перетворений в заявку на фінансування. Тому залучення фінансових коштів для розвитку комерційної справи (кредитування, інвестування, партнерство) неможливо без матеріалів, що містяться в бізнес-планах.

4. Наявність у підприємства чи підприємця бізнес-плану психологічно налаштовує на відчуття солідності і грунтовності його власника.

5. Процес планування змушує бізнесмена адекватно оцінювати вжиті ним дії. При плануванні своє підприємство розглядається з різних позицій, многоаспектно, причому багато з виявлених при цьому сильних і слабких сторін підприємства інакше (без бізнес-плану) не були б розглянуті.

6. За допомогою бізнес-плану можна виявити ще в зародковому стані ті проблеми розвитку підприємства, які в майбутньому можуть перейти в серйозні труднощі, які ускладнюють діяльність підприємства.

7. Бізнес-план надає конкретному бізнесу, діяльності у сфері послуг певну цілеспрямованість. Адже багато вітчизняних підприємців, що працюють у цій сфері економіки, енергійні, напористі, але їх дії не завжди ефективні через відсутність чітких цілей і планів діяльності.

8. Складаючи бізнес-план, підприємець набуває інструмент контролю та управління, який дозволяє йому забезпечити планомірне просування свого підприємства до поставленим цілям і завданням.

9. У процесі складання бізнес-план є потужним інструментом самонавчання, а після реалізації передбачених ним дій - основою для зіставлення з фактичними досягненнями.

10. Складання та реалізація бізнес-планів на підприємствах - це "школа менеджменту" все нових і нових поколінь бізнесменів, менеджерів, підприємців і фахівців, заставу безперервного зростання ВВП, широкого впровадження інновацій та соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Економіст, менеджер, складаючи бізнес-плани, здобуває знання, досвід, навички, професіоналізм, яких він не може отримати, не проводячи ділового планування на своєму підприємстві. Інформація, що міститься в бізнес-планах, допомагає партнерам прийняти рішення щодо доцільності та умов ведення справ з конкретним бізнесменом, оцінити фінансову стійкість його підприємства, прийняти до уваги всі можливі ризики. Бізнес-план і особливо його розділ "Резюме" може розглядатися в якості рекламного документа, що представляє підприємство і підприємця.

У бізнес-плануванні необхідно завжди дотримуватися трьох основних правила:

1) у бізнес-плані не повинно бути "революцій";

2) він повинен бути одночасно і оптимістичний, і песимістичний ("приземлений");

3) бізнес-план має бути "ковзаючим" (періодично коригуватися).

У бізнес-плані закладені переваги гнучкого поєднання виробничого і ринкового, фінансового та технічного, внутрішнього і зовнішнього аспектів діяльності підприємства. Найбільш складний етап у бізнес-плануванні - це безпосереднє формування плану.

Велике значення має як структура, так і конкретний зміст бізнес-плану. Особливої уваги заслуговує титульний лист, що містить такі дані: тему бізнес-плану, дату його підготовки, автора, повне найменування та адреса підприємства, де розроблений план. На титульному аркуші доцільно дати вказівку про те, що містяться в документі відомості розголошенню не підлягають.

Всі вивчають даний документ обов'язково читають зміст і резюме. Зміст дає чітке уявлення про всім змісті бізнес-плану. Резюме, хоча готується в останню чергу (після складання плану), йде слідом за змістом і повинно включати всі основні положення, ідеї та висновки бізнес-плану. Резюме має бути коротким (не більше трьох-чотирьох сторінок) і забезпечувати привабливість своєю якістю і зосередженням думок.

Все частіше в російській практиці (за кордоном постійно) метою бізнес-планування стає реінжиніринг, т. Е. Перетворення бізнесу в залежності від застосовуються умов зовнішнього середовища. Застосовується реінжиніринг в трьох основних ситуаціях:

1) коли підприємство перебуває у кризовому стані;

2) коли поточний стан підприємства в цілому задовільно, проте прогнози його подальшій діяльності явно несприятливі;

3) здійсненням реінжинірингу займаються благополучні, швидко розвиваються і агресивні підприємства та організації, що ставлять своїм основним завданням швидкий відрив від конкурентів, створення конкурентних переваг.

У будь-якому випадку розробляється майбутня модель підприємства у взаємодії з його діловим середовищем та орієнтацією на споживача.

Бізнес-план рекомендується складати в загальному обсязі не більше 100 сторінок. На обсяг і зміст плану впливають розміри його галузевої спрямованості. Великі пропозиції потребують більшого обсягу попередніх розробок, а для невеликого підприємства слід обмежитися більш компактним бізнес-планом.

У резюме можна на невеликій кількості сторінок (1-4) стисло вказати: найважливіші характеристики ділової пропозиції, очікувані фінансові результати, прогнозовані обсяги продажів по роках, обсяг інвестицій, витрати на виробництво, рівень рентабельності і термін окупності витрат, уявлення про можливості для бізнесу, їх привабливості, важливості для підприємства і регіону (ринку збуту), а також характеристики необхідних ресурсів, ймовірні терміни повернення позикових коштів, очікуваний прибуток.

План маркетингу як частина бізнес-плану не тільки необхідний для внутрішньої організації діяльності підприємства, але і є основою контактів з партнерами та інвесторами. Вибір маркетингової стратегії займає ключове місце на всьому протязі від виникнення бізнес-ідеї до появи товару або послуги на ринку і його післяпродажного обслуговування. При цьому зазвичай починають з опису галузі, т. Е. Аналізу поточного стану та перспектив розвитку обраної галузі бізнесу. Дається аналіз інвестиційної привабливості сфери бізнесу.

Завдання підприємства чи підприємця полягає в тому, щоб досить повно представити в бізнес-плані найважливіші характеристики пропонованого на ринок товару або послуги. Будь-який товар (послуга) має ряд характеристик: якість, набір властивостей, назва, зовнішнє оформлення, упаковка та інші, що треба докладно описати в бізнес-плані. Слід дати чіткий опис корисного ефекту, заради якого споживачі зацікавляться пропозицією підприємства. Визначається також життєвий цикл пропонованого товару або послуги.

Велике значення в цьому розділі плану мають маркетингові дослідження силами маркетингової служби підприємства або із залученням спеціалізованих фірм. Такі дослідження спрямовані на вивчення ринку, визначення його потенційної ємності, умов конкуренції, ступеня ризику, формування цілей і завдань комерційної діяльності.

Розділ "План виробництва" - один з основних в бізнес-плані, навіть якщо підприємство орієнтується на маркетинг. У разі якщо замість продукції виробляються послуги або виконуються роботи, в цьому розділі характеризується виробництво товарів (робіт, послуг). Хоча останнє і є основою діяльності підприємств, проте саме по собі воно повністю не вирішує проблеми ефективності, бо збут, продаж продукції, надання послуг сьогодні стали вирішальною ланкою їхньої діяльності.

У цьому розділі бізнес-плану доцільно висвітлювати такі питання, як обсяг і зростання виробництва, потреба в ресурсах і заходи щодо їх ефективного використання, визначення цін, витрат (собівартості). При плануванні типу А в розділі слід висвітлювати питання, пов'язані з організацією виробництва (обсяг наміченої до випуску продукції; виробничі площі та потужності; обсяг закупівель сировини, матеріалів, комплектуючих виробів; забезпечення підприємства паливом, енергією; потреба в робочій силі; контроль якості; витрати виробництва).

При плануванні модернізації діючого бізнесу (тип Б) в розділі відображаються зміни в організації виробництва в планованому році (збільшення обсягів виробництва та підвищення темпів економічного зростання; джерела планованого збільшення обсягів та заходи щодо їх реалізації, із зазначенням термінів та відповідальних виконавців).

Розділ "Організаційний план" іноді об'єднують з розділом "Правове забезпечення діяльності" (у разі типу Б). Тут дається уявлення інвестору про підприємство, його менеджменті, і вказуються: правове становище підприємства; основні власники акцій, розмір статутного капіталу; характеристика ради директорів підприємства і менеджерів (керівників), включаючи середнє і низова ланка управління; обов'язки і відповідальність кожного керівника, його заробітна плата; оргструктура підприємства, функції кожного підрозділу і повноваження рівнів управління, методи контролю їх діяльності; кадрова політика підприємства та ін.

Інакше кажучи, дається повне ділове розклад, який демонструє інвестору професіоналізм управлінської команди. Організаційна структура управління бізнесом, особистісні характеристики і кваліфікація персоналу - все це ключові питання, особливо в малому та середньому бізнесі.

У ринкових умовах розділ бізнес-плану "Оцінка ризику і страхування" особливо важливий, і від глибини його опрацювання у великій мірі залежить довіра потенційних інвесторів, кредиторів та партнерів по бізнесу. Розділ містить аналіз ризиків та шляхи їх зниження при досягненні поставленої перед підприємством цілі.

Останній, завершальний розділ бізнес-плану "Фінансовий план" дозволяє визначити ефективність пропонованого бізнесу, виявити, якими будуть доходи і витрати як результат обраної фінансової стратегії. У цьому розділі висвітлюються питання фінансового забезпечення діяльності підприємства і найбільш ефективного використання грошових коштів у планованому періоді. Завданням розділу є загальна економічна оцінка бізнес-плану, і для інвестора цей розділ нерідко представляє найбільший інтерес і привабливість всього плану. У повному вигляді розділ включає наступні фінансові документи: звіт про прибутки і збитки, баланс грошових витрат і надходжень, прогноз на баланс активів і пасивів, аналіз беззбитковості, стратегію фінансування. Цей розділ дає відповідь інвестору на питання, як підприємство планує відповідати за своїми зобов'язаннями. Для типу А наводяться плановані фінансові показники, для типу Б - в плані вказуються підсумки (звіт) за попередній рік, план на поточний рік, співвідношення показників плану і фактичного виконання.

Можливість отримання коштів залежить, безумовно, не тільки від якості бізнес-плану, а й від багатьох інших факторів. Бізнес-план - це елемент стратегії, важлива ланка в зусиллях підприємств з пошуку ділових партнерів, інвестицій і нових можливостей для бізнесу. Вирішальним моментом для багатьох банків є не тільки бізнес-план, а й забезпечення кредиту, фінансовий стан підприємства. Високоякісний ефективний бізнес-план підприємств здатний привернути увагу кредиторів. У сучасному бізнесі стратегічне партнерство стало вельми характерною формою ділового співробітництва.

Для більшості бізнес-планів, що використовуються в різних галузях економіки, запропонована форма розробки основних розділів загальноприйнятних. Однак слід пам'ятати, що чим більший бізнес-план (інвестиційний проект), тим більш значна й складна його інформаційна складова. Будь-який бізнес-план повинен розроблятися з максимальною точністю як оптимізаційний процес, що включає багатоаспектне розгляд взаємопов'язаних розділів плану, оцінку впливу різних факторів на впровадження інновацій та ін.

Чим вище якість бізнес-плану, тим простіше робота з оцінки його ефективності. Оціночний звіт покаже, чи розумно були здійснені передінвестиційні і передвиробничі витрати.

Важливо спланувати фазу реалізація бізнес-плану, так як відхилення від початкових проектних даних піддають небезпеці весь бізнес-план. Реалізація бізнес-плану полягає у виконанні всіх робочих завдань на підприємстві і поза ним. Необхідно скласти реальний графік, в якому визначаються різні стадії реалізації, їх тривалість і який об'єднує ці стадії в послідовну схему дій щодо реалізації плану.

Реалізація бізнес-плану зазвичай покладається на команду з її здійснення. Якщо підприємство в процесі його утворення має достатньо кваліфікований склад персоналу, то воно може призначити команду реалізації під власним керуванням. В іншому випадку необхідно призначити професійного консультанта, що діє в інтересах інвестора.

Головна мета призначення команди реалізації - дати гарантію того, що виконання всіх робіт знаходиться у відповідності з планом і що є можливість проведення відповідних заходів у разі, якщо роботи і витрати відхиляться від плану. Доцільним є застосування мережевих графіків реалізації бізнес-плану.

Таким чином, націленість на досягнення результатів є загальним для всіх об'єктів контролю. Оскільки критерій результату займає центральне місце, систему управління, що спирається на отриманий результат, можна назвати управлінням за результатами.

При управлінні за результатами високо цінуються поряд з плануванням виконання бізнес-плану та контроль як рівнозначні етапи процесу управління. Особлива увага приділяється оцінці роботи персоналу та системі заохочення працівників.

Попередні висновки одночасно визначають вимоги до менеджерів, що забезпечує своєчасне здійснення змін. Дуже важливий стиль керівництва. Авторитарні керівники воліють діяти напористо і рішуче, щоб максимально скоротити тривалість процесу змін. Керівники-колективісти намагаються знижувати опір поступово.

Таким чином, в умовах ринкового господарювання характерно різноманіття форм бізнесу, але існують обов'язкові основи організації та управління підприємствами, що працюють в різних галузях економіки. До таких основам слід віднести бізнес-планування, розробку і впровадження бізнес-планів на підприємствах. Останні є винятково ефективним робочим інструментом як для діючих, так і для новостворюваних підприємств.

Бізнес-плани є комплексними плановими документами, які охоплюють спектр усіх видів діяльності підприємства. Вони відкривають широку перспективу їх розвитку, відповідаючи на найважливіше питання: чи варто підприємствам вкладати кошти в конкретний бізнес і чи принесе це прибуток, що окупить всі витрати.

Потреба в бізнес-плануванні для підприємств має місце в ринкових умовах практично завжди, але найчастіше при вирішенні таких завдань:

• підготовка матеріалів, необхідних для отримання кредитів;

• обґрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств;

• здійснення реінжинірингу бізнесу на принципово новій основі;

• відкриття нового бізнесу, визначення його профілю, впровадження інновацій;

• залучення інвестицій для подальшого розвитку підприємств;

• вихід підприємств на зовнішній ринок.

Не слід розглядати вже складені бізнес-плани як непорушні варіанти - зразки на всі часи. В умовах мінливої інфраструктури ринкової економіки в нашій країні актуальність конкретних розробок з часом може бути втрачена. Однак бізнес-планування на підприємствах дозволить і надалі готувати нові варіанти поведінки бізнесу на основі проаналізованих сценаріїв. При цьому бізнес-планування відкриває в цілому великі можливості відстежувати та прогнозувати ринкову ситуацію в бізнесі на будь-який проміжок часу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Бізнес-планування виробничо-економічної діяльності підприємства
ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Місце і роль бізнес-плану інвестиційного проекту в плануванні на підприємстві
Сучасне бізнес-планування економічних процесів підприємства
Обгрунтування інвестицій. Бізнес-планування
МЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Реалізація бізнес-плану на підприємстві
Визначення напрямків планування
Інформаційні технології розвитку бізнесу
Планування на підприємстві: стратегічне, поточне і оперативне
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук