Навігація
Головна
Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єктаЕкономіко-правові засади оцінки вартості земліОцінка вартості об'єктів основних засобівОцінка вартості родовищ корисних копалинМЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІОцінка ліквідаційної вартості технічного об'єктаМетодичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)Основні види вартості, використовувані в оцінці бізнесуОсновні принципи оцінки вартості активів компаніїПервісна оцінка основних засобів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка вартості об'єктів основних засобів

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для обліку основних засобів застосовується три види вартості:

1) первісна вартість (прийняття до бухгалтерського обліку);

2) балансова вартість (при зміні первісної вартості, при безоплатній передачі);

3) залишкова вартість (при списанні).

Первісною вартістю об'єктів основних засобів при їх придбанні, спорудженні та виготовленні визнається сума фактичних вкладень.

Фактичними вкладеннями в придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

- Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

- Суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

- Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів;

- Реєстраційні збори, державні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- Митні збори, митні збори та інші платежі, пов'язані з придбанням майнових вдачу правовласника;

- Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

- Витрати з доставки об'єкта основних засобів до місця його використання, включаючи витрати по страхуванню доставки;

- Витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням, виробництвом і (або) виготовленням об'єкта основного засобу - витрачені закладом матеріали, оплата праці та нарахування страхових внесків на виплати з оплати праці, послуги сторонніх організацій;

- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів, включаючи утримання дирекції споруджуваного об'єкта й технічний нагляд.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих установою за договором дарування, визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку, а також вартість послуг, пов'язаних з їх доставкою, реєстрацією і приведенням у стан, придатний для використання.

Дані про поточної ринкової вартості об'єкта основних засобів можуть бути отримані з засобів масової інформації (Інтернет, газети, рекламні каталоги), від органів статистики, організацій-виробників, а також від спеціалізованої організації, оцінювачів.

Обгрунтування поточної ринкової вартості об'єктів основних засобів підтверджується документально роздруківками з вищевказаних джерел, документами оцінювачів, органів статистики.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих установою в безоплатне (або оплатне) користування є зазначена власником (балансоутримувачем) майна вартість.

Первісна вартість основних засобів, що є предметом лізингу, визначається умовами договору і визнається в сумі витрат лізингодавця на його придбання, спорудження, доставку, виготовлення і доведення їх у стан, придатний для використання.

Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів здійснюється лише у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації (розукомплектації) і переоцінки.

До робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи, викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування, будівлі, споруди чи іншого об'єкта амортизованих основних засобів, підвищеними навантаженнями і (або) іншими новими якостями.

Під реконструкцією розуміється перевлаштування існуючих об'єктів основних засобів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічних показників і здійснюване за проектом реконструкції основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції.

До технічного переозброєння відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічних показників основних засобів або їх окремих частин на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

У разі поліпшення спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної добудови, дообладнання, реконструкції або модернізації переглядається строк корисного використання цього об'єкта.

При здійсненні робіт з ремонту об'єкта основних засобів, що не змінюють його вартість, оформляється первинний обліковий документ - Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0504103). Записи про проведені зміни без оформлення бухгалтерських записів за відповідними рахунками аналітичного обліку рахунку 010100000 "Основні засоби" підлягають відображенню в регістрі бухгалтерського обліку - Інвентарній картці (ф. 0504031, ф. 0504032) відповідного об'єкта основного засобу.

Залишкова вартість об'єкта визначається як різниця між первісною (балансовою) вартістю і нарахованою амортизацією.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Обов'язковість проведення оцінки вартості об'єкта
Економіко-правові засади оцінки вартості землі
Оцінка вартості об'єктів основних засобів
Оцінка вартості родовищ корисних копалин
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
Оцінка ліквідаційної вартості технічного об'єкта
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні види вартості, використовувані в оцінці бізнесу
Основні принципи оцінки вартості активів компанії
Первісна оцінка основних засобів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук