Навігація
Головна
Нарахування амортизації протягом строку корисного використанняПерегляд методу нарахування амортизаціїНарахування амортизаціїПеревірка обліку розрахунків з нарахування амортизаціїПеревірка правильності нарахування амортизації у бухгалтерському та...Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизаціїАмортизація основних засобів, способи її нарахуванняСхема нарахування доходу за простою відсоткової ставці
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нарахування амортизації

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для відображення в періоді використання об'єкта основних засобів, нематеріальних активів величини вартості, перенесеної на зменшення фінансового результату, використовується рахунок "Амортизація".

З метою бухгалтерського обліку на об'єкти основних засобів групи "Нерухоме майно" і нематеріальних активів амортизація нараховується в наступному порядку:

- До 40000 руб. - 100% балансової вартості при прийнятті об'єкта на облік;

- Понад 40 000 руб. - Щомісяця за нормами амортизації, розрахованим у встановленому порядку.

На об'єкти основних засобів групи "Особливо цінне рухоме майно" і "Інша рухоме майно" застосовуються такі правила:

- На об'єкти основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, амортизація не нараховується;

- На об'єкти основних засобів вартістю від 3000 до 40000 руб. включно амортизація нараховується в розмірі 100% балансової вартості при видачі об'єкта в експлуатацію;

- Понад 40 000 руб. - Щомісяця але нормами амортизації, розрахованим у встановленому порядку.

На об'єкти бібліотечного фонду вартістю до 40000 руб. включно амортизація нараховується в розмірі 100% -ної балансової вартості при видачі об'єкта в експлуатацію.

У відповідності з діючими правилами обліку застосовується тільки лінійний метод нарахування амортизації, що передбачає встановлення норм амортизаційних відрахувань на об'єкти основних засобів і нематеріальні активи згідно наступною формулою:

На = 1 / Сі- 100%,

де На - щомісячна норма амортизації,%; Сі - строк корисного використання, міс.

Максимальні терміни корисного використання основних засобів за всіма амортизаційних групах, встановлені постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1 (додаток 4 до цього підручником), наведено в табл. 4.7.

Таблиця 4.7

Максимальний термін корисного використання основних засобів

Амортизаційна група

Максимальний термін корисного використання, міс.

Амортизаційна група

Максимальний термін корисного використання, міс.

Перша

24

Шоста

180

Друга

36

Сьома

240

Третя

60

Восьма

300

Четверта

84

Дев'ята

360

П'ята

120

Десята

Більше 360

Інструкція по застосуванню Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку передбачає, що строк корисного використання

об'єктів основних засобів з метою прийняття об'єктів до обліку та нарахування амортизації визначається:

• виходячи з інформації, що міститься в законодавстві РФ, що встановлює строки корисного використання майна з метою нарахування амортизації. По об'єктах, включеним в амортизаційні групи з першої по дев'яту, строк корисного використання визначається за максимальною шкалою. Строк корисного використання об'єктів, включених в десяту амортизаційну групу, розраховується виходячи з єдиних норм затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072. Наприклад, для будівель із залізобетонними і металевими каркасами, стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків панелей, із залізобетонними, металевими та іншими довговічними покриттями - річна норма амортизації становить 1%;

• при відсутності інформації в законодавстві РФ виходячи з рекомендацій, що містяться в документах виробника, що входять в комплектацію об'єкта майна;

• при відсутності інформації в законодавстві РФ і в документах виробника - на підставі рішення комісії установи з надходження і вибуття активів, прийнятого з урахуванням очікуваного терміну використання, очікуваного фізичного зносу, нормативно-правових обмежень використання, гарантійного терміну використання, термінів фактичної експлуатації і раніше нарахованої амортизації.

Строк корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначається виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності, очікуваного терміну використання цього об'єкта. Нематеріальні активи, за якими неможливо визначити термін корисного використання, вважаються нематеріальними активами з невизначеним строком корисного використання, а для нарахування амортизації термін складає 10 років.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Нарахування амортизації на об'єкти основних засобів і нематеріальні активи починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.

Нарахована на об'єкти, які придатні для подальшої експлуатації, амортизація в розмірі 100% -ної вартості не може служити підставою для списання їх з причини повної амортизації.

Аналітичний облік по даному рахунку ведеться в Зворотним відомості по нефінансовим активів (ф. 0504035), затвердженої наказом Мінфіну Росії № 173н. У ній відбивається рух сум амортизації по її нарахування та списання, підраховуються суми оборотів і виводяться залишки на кінець місяця.

Загальна сума амортизації щомісяця списується або в дебет рахунку 0109 або на фінансовий результат поточного фінансового року діяльності установи (економічного суб'єкта) за дебетом рахунка 040 120 271 і відображається в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів.

Приклад

Бюджетною установою придбано за рахунок коштів субсидії автомобіль (особливо цінне рухоме майно) вартістю 600000 руб. з терміном корисного використання 5 років. Річна норма амортизації по даному основному засобу складе 20% (100%: 5 років). Щорічна сума амортизації - 120000 руб. (600000 руб. • 20%: 100%). Щомісячна норма амортизації - 10000 руб. (120000 руб .: 12 міс.).

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються таким чином:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Прийнятий на облік автомобіль

410621310

430231730

600000,00

Автомобіль введений в експлуатацію

410125310

410621310

600000,00

Нарахування суми амортизації автомобіля щомісяця

440120271

4104 25410

10000,00

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку операцій з нарахування та списання амортизації наведені в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Відображення операцій але обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів

п / п

Найменування

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Нарахування амортизації

1

На основні засоби

Нерухоме майно

040120271

01041x410

Особливо цінне рухоме майно

+0109 Хх271 040120271

01042x410

Інше рухоме майно

01043x410

2

На нематеріальні активи - особливо цінна рухоме майно

040120271

0104 29420

3

На нематеріальні активи - інше рухоме майно

040120271

010439420

Списання амортизації

4

При вибутті основних засобів

01041x410

01042x410

01043x410

+0101 1x410 01012x410 01013x410

При вибутті нематеріальних активів

0104 29420 010439420

01022x420

01023x420

Переоцінка вартості об'єктів основних засобів, за винятком активів в дорогоцінних металах, ювелірних виробах проводиться за станом на початок звітного року шляхом перерахунку їх балансової вартості та нарахованої суми амортизації. Терміни та порядок переоцінки у бюджетному секторі встановлюються Урядом РФ.

Результати проведеної але станом на перше число звітного року переоцінки об'єктів основних засобів та нарахованої амортизації підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено в Журналі за іншими операціями.

Результати переоцінки не включаються до цих бухгалтерської звітності попереднього звітного року і приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року (табл. 4.9).

Таблиця 4.9

Бухгалтерські записи при переоцінці ОС і НМА

Найменування

Дебет

Кредит

Суми уцінки (зменшення балансової вартості ОЗ і НМА, а також амортизації)

040130000

01011x410

01012x410

01013x410

010220420

010230420

01041x410

01042x410

01043x410

0104 29420

010439420

040130000

Суми дооцінки

01011x310

01013x310

010220320

010230320

040130000

040130000

01041x410

01043x410

010429420

010439420

Результати переоцінки відображаються в Балансі державного (муніципального) установи (ф. 0503730) за допомогою зміни вступного сальдо в групі граф "На початок року" і в додатку до Пояснювальної записки "Відомості про зміну залишків валюти балансу" (ф. 0503773).

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку операцій надходження і внутрішнього переміщення основних засобів в установах наведено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Відображення операцій з обліку надходження і внутрішнього переміщення ОС

п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

2

3

4

Прийняття до бухгалтерського обліку основних засобів

1

За первісною вартістю, сформованої при їх придбанні, створенні, виготовленні (у тому числі господарським способом)

010121310-

010128310,

0 10131310-

010138310

010621310

010631310

2

Вартістю до 3000 руб. включно і об'єктів бібліотечного фонду за первісною вартістю

0401 3х 271,

010138310

030231730

3

Надійшли в рамках руху об'єктів між бюджетною установою і створеними ним відокремленими структурними підрозділами (філіями), наділеними повноваженнями ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при реорганізації

410111310-

410113310,

4101 15310,

410118310,

410121310-

410128310,

4 10131310-

410138310

430404310

Безоплатне отримання основних засобів

4

При закріпленні права оперативного управління, у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації (у тому числі при реорганізації)

4 10111310-

4101 13310,

410115310,

410118310,

410121310-

410128310,

4 10131310-

410138310

440110180

421006660

5

Від резидентів Російської Федерації та фізичних осіб нерезидентів Російської Федерації

210111310-

2101 13310,

210115310,

210118310,

240110180

210121310-

210128310,

210131310-

210138310

Прийняття до обліку об'єкта основних засобів

6

У результаті переведення готової продукції в цілях її використання для потреб установи

010121 310- 010128310,

010131310,

010138310

010527440,

010537440

7

Оприбуткування надлишків, виявлених при інвентаризації за ринковою вартістю

010111310-

010113310,

010115310,

010118310,

0101 21310-

010128310,

010131310-

010138310

0401 10180

Внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів між матеріально відповідальними особами (з відображенням в аналітичному обліку)

8

Відображення переміщення об'єктів основних засобів між матеріально відповідальними особами установи

01012x310

01013x310

01012x410

01013x410

Прийняття до обліку об'єктів ОЗ, що надійшли в натуральній формі від винної особи в рахунок відшкодування заподіяної їм матеріальної шкоди

010111310-

010113310,

010115310,

010118310,

010121310-

010128310,

010131310-

010138310

0401 10172

Приклад

Згідно з укладеним цивільно-правовим договором № 2114 від 3 вересня поточного року державному бюджетній установі постачальник відвантажив чотири комплекти обладнання "Інтерактивна дошка", що відносяться до особливо цінному рухомому майну, вартістю 480000,00 руб. Установа направило засновнику сповіщення за ф. 0504805, ввело в експлуатацію основні засоби. Оформлено наступні первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку: вимога-накладна (код форми 0504204), інвентарна картка обліку (ф. 0504031) (подальше включення в Опис інвентарних карток з обліку ОС (ф. 0504110)).

В обліку установи у вересні поточного року відображені наступні бухгалтерські записи:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб. коп

Вересень

Прийняті до обліку 4 комплекти інтерактивних дошок

410124310

4 10021310

480000.00

Відображені в обліку розрахунки з засновником

4401 10172

421006660

480000,00

Вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активів відбувається у випадках:

- Безоплатної передачі;

- Списання через непридатність до подальшої експлуатації за фактом морального [1] і фізичного [2] зносу, а також внаслідок аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;

- Включення об'єкта до складу державної частини Музейного фонду РФ, Архівного фонду РФ або національного бібліотечного фонду;

- Виявлення недостач, крадіжок, псування.

Вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних активів здійснюється на підставі:

1) рішення власника майна або засновника про списання об'єкта відповідно до обов'язково узгодженими та затвердженими актом;

2) рішення комісії установи з надходження і вибуття активів і оформленого в установленому порядку первинного облікового документа (акта).

Типові записи але відображення в бухгалтерському обліку операцій з вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних та невироблених активів наведено в табл. 4.11.

  • [1] Моральний знос - знецінення основних засобів, втрата їх вартості до закінчення терміну фізичного служби у зв'язку з невідповідністю їх технікотехнологіческіх показників від підвищуються світових рівнів аналогів.
  • [2] Фізичний знос - матеріальне зношування основних засобів, втрата ними фізичних властивостей, якостей, працездатності.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Нарахування амортизації протягом строку корисного використання
Перегляд методу нарахування амортизації
Нарахування амортизації
Перевірка обліку розрахунків з нарахування амортизації
Перевірка правильності нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку
Відшкодування зносу основних фондів. Способи нарахування амортизації
Амортизація основних засобів, способи її нарахування
Схема нарахування доходу за простою відсоткової ставці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук