Навігація
Головна
Інвентаризація майна і зобов'язаньОсобливості проведення інвентаризації окремих видів майнаОсобливості проведення інвентаризації окремих видів майнаІнвентаризація активів і розрахунків за зобов'язаннямиІнвентаризація активів і розрахунків але зобов'язаннямиВідображення в обліку надлишків майна, виявлених у процесі...Інвентаризація поточних зобов'язань і відображення її результатів в...Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту активів і...Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського облікуПорядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів,...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЙНА І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

[1]

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

• завдання, які вирішуються при проведенні інвентаризації;

• об'єкти інвентаризації;

• випадки обов'язковості проведення інвентаризації;

• умови і порядок відшкодування роботодавцю заподіяної але вини працівника прямої дійсної шкоди;

• рахунки бухгалтерського обліку, які перевіряються на обгрунтованість значаться сум;

вміти

• викладати загальні принципи інвентаризації основних засобів, матеріальних запасів, розрахунків з кредиторами, дебіторами;

володіти

• послідовністю проведення інвентаризації та відображенням її результатів в обліку;

• загальними правилами відображення інвентаризації в бухгалтерській звітності.

Ключові терміни: інвентаризація, постійно діюча інвентаризаційна комісія, уніфіковані форми документів при проведенні інвентаризації, матеріальна відповідальність працівників.

Загальні положення з проведення інвентаризації

Інвентаризація являє собою періодичну перевірку наявності, стану та оцінки активів і зобов'язань економічного суб'єкта. При проведенні інвентаризації виявляється фактична наявність відповідних об'єктів, яке зіставляється з даними регістрів бухгалтерського обліку.

Завданнями інвентаризації є:

- Перевірка збереження майна шляхом зіставлення фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей з обліковими даними;

- Перевірка стану ваговимірювального господарства;

- Перевірка правильності зберігання товарно-матеріальних цінностей;

- Перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань (дебіторської та кредиторської заборгованості).

Об'єктами інвентаризації незалежно від місцезнаходження є активи і зобов'язання: основні засоби, нематеріальні активи, фінансові вкладення, матеріальні запаси, готова продукція, товари, грошові кошти та інші фінансові активи, а також фінансові зобов'язання (кредиторська заборгованість, позики і резерви).

Вимога про необхідність проведення інвентаризації закріплено в ст. 11 Закону про бухгалтерський облік. Випадки, строки та порядок проведення інвентаризації, а також перелік об'єктів, що підлягають інвентаризації, визначаються економічним суб'єктом, за винятком обов'язкового проведення інвентаризації. Обов'язкове проведення інвентаризації встановлюється законодавством Російської Федерації, федеральними та галузевими стандартами.

Інвентаризація обов'язково проводиться в наступних випадках:

- При передачі майна в оренду, викуп, продажу;

- Перед складанням річної бухгалтерської звітності;

- При зміні матеріально відповідальних осіб;

- При виявленні фактів розкрадань, зловживань або псування цінностей;

- У разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

- При реорганізації, ліквідації, перетворенні державного або муніципального установи.

У інвентаризації окремих видів основних засобів є особливості. Наприклад, згідно з розд. 7 Наказу Мінкультури Росії № 1077 встановлено, що перевірка наявності документів бібліотечного фонду проводиться в обов'язковому порядку комісією, до складу якої входить представник бухгалтерії:

- При виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування документів;

- У разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

- При реорганізації або ліквідації бібліотеки.

Встановлено такі строки планової інвентаризації:

- Документи, що мають в оформленні дорогоцінні метали і (або) дорогоцінні камені, - щорічно;

- Фонд рідкісних і цінних книг - один раз на 5 років;

- Фонди бібліотек до 50 тис. Облікових одиниць - один раз на 5 років;

- Фонди бібліотек від 50 тис. До 200 тис. Облікових одиниць - один раз на 7 років;

- Фонди бібліотек від 200 тис. До 1 млн облікових одиниць - один раз на 10 років;

- Фонди бібліотек від 1 млн до 10 млн облікових одиниць - один раз на 15 років;

- Фонди бібліотек від 10 млн до 20 млн облікових одиниць - один раз на 20 років;

- Фонди бібліотек понад 20 млн облікових одиниць - 1 млн екземплярів на рік.

Планова перевірка фонду бібліотеки може здійснюватися поетапно відповідно до графіка проведення перевірки всього фонду або його частини (у тому числі рідкісних і цінних книг) з визначенням термінів та кількості планованого обсягу роботи.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Перевірка електронних мережевих локальних документів здійснюється за кількісними показниками, а також по контрольних сумах, що дозволяє виявити зміни в документі.

При зміні керівника бібліотеки або керівника структурного підрозділу, що має бібліотечні фонди, інвентаризація бібліотечного фонду або його частини прирівнюється до настання строку чергової інвентаризації.

В цілому інвентаризація являє собою трудомісткий процес, при цьому її проведення має сенс, тільки якщо дотримані всі правові та організаційні умови. Так, в кожній установі має бути затверджене Положення про інвентаризаційної комісії, Положення про порядок проведення інвентаризації, графік проведення інвентаризації. Ці локальні акти зазвичай розробляє головний бухгалтер установи.

У Положенні про інвентаризаційної комісії зазначаються принципи формування постійно діючої інвентаризаційної комісії, її права та обов'язки, кількісний і якісний склад, порядок її установи, а також порядок затвердження персонального складу та його змін.

Інвентаризаційні комісії відповідають:

- За своєчасне проведення інвентаризації відповідно до наказу керівника бюджетної установи та дотримання її порядку;

- Повноту і точність внесення даних про фактичну наявність (залишках) майна в інвентаризаційні описи та порівняльні відомості;

- Правильне вказівку ознак нефінансових і фінансових активів (найменування, тип, марка та інші ознаки) в інвентаризаційних описах (слічітельних відомостях);

- Правильне і своєчасне оформлення результатів інвентаризації.

Крім перерахованих вище обов'язків керівник може позначити й інші обов'язки членів комісії. У ці обов'язки, наприклад, може входити оцінка стану основних засобів, нематеріальних та матеріальних запасів - як на стадії прийняття па облік, так і знаходяться в експлуатації; визначення строку корисного використання об'єкта нефінансових активів, якщо він не встановлений застосовуваними з метою бухгалтерського обліку нормативними документами; визначення ринкової вартості необлікованого майна, виявленого в ході проведення інвентаризації.

Інвентаризація майна проводиться постійно діючою інвентаризаційною комісією, склад якої також затверджується наказом керівника установи. Цей наказ може бути зареєстрований в Журналі контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризацій (ф. 0317019), якщо в наказі установи про облікову політику буде зроблено запис про необхідність такої реєстрації.

Послідовність проведення інвентаризації та відображення се результатів в обліку представлена на рис. 9.1.

  • [1] За матеріалами: Бухгалтерський облік в казенних установах: Навчальний практ. посібник для магістрів / М. І. Попова, І. І. Жуклінец. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Юрайт, 2012. С. 279-299.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інвентаризація майна і зобов'язань
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Інвентаризація активів і розрахунків за зобов'язаннями
Інвентаризація активів і розрахунків але зобов'язаннями
Відображення в обліку надлишків майна, виявлених у процесі інвентаризації
Інвентаризація поточних зобов'язань і відображення її результатів в обліку
Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту активів і зобов'язань
Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського обліку
Порядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів, зобов'язань
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук