Навігація
Головна
Моделювання та прогнозування купівельного попитуКупівельний попит і методика його прогнозуванняНормативний метод прогнозування попитуСТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯМетоди прогнозування товарно-групової структури споживчого попитуМетоди експертних оцінок прогнозування попитуФункції купівельного попитуФункції купівельного попитуПопит: моделі купівельної поведінкиСистеми моделювання та прогнозування у професійній діяльності
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моделювання та прогнозування купівельного попиту

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Очевидно, що попит в чому визначає стратегію і тактику організації виробництва і збуту товарів і послуг. Облік попиту, обґрунтоване прогнозування його на короткострокову та довгострокову перспективу - одна з найважливіших завдань служб маркетингу різних організацій і фірм.

Склад і рівень попиту на той чи інший товар залежать від багатьох факторів, як економічних, так і природних. До економічних факторів належать рівень виробництва (пропозиції) товарів і послуг (позначимо цей фактор у загальному вигляді П), рівень грошових доходів окремих груп населення (D), рівень і співвідношення цін (Р). До природних факторів відносяться демографічний склад населення, в першу чергу розмір і склад сім'ї (S), а також звички і традиції, рівень культури, природно-кліматичні умови і т.д.

Економічні чинники дуже мобільні, особливо розподіл населення за рівнем грошових доходів. Природні ж фактори змінюються порівняно повільно і протягом невеликого періоду (до 3-5 років) не роблять помітного впливу на попит. Виняток становить демографічний склад населення. Тому в поточних і перспективних прогнозах попиту всі природні фактори, крім демографічних, доцільно враховувати спільно, ввівши фактор під назвою "час" (t).

Таким чином, у загальному вигляді попит визначається у вигляді функції перерахованих вище факторів:

(8.22)

Оскільки найбільший вплив на попит надає фактор доходу (відомий вислів "попит завжди платоспроможний"), багато розрахунки попиту і споживання здійснюються у вигляді функції від душового грошового доходу:

Найбільш простий підхід до прогнозування попиту на невеликий період часу пов'язаний з використанням так званих структурних моделей попиту. При побудові моделі виходять з того, що для кожної економічної групи населення за статистичними бюджетним даними може бути розрахована притаманна їй структура споживання. При цьому передбачається, що на досліджуваному відрізку часу помітні зміни зазнає лише дохід, а ціни, розмір сім'ї та інші фактори приймаються незмінними. Зміна доходу, наприклад його зростання, можна розглядати як переміщення певної кількості сімей з нижчих дохідних груп до вищих. Іншими словами, змінюються частоти в різних інтервалах доходу: вони зменшуються в нижніх і збільшуються у верхніх інтервалах. Сім'ї, які потрапляють в новий інтервал, матимуть ту ж структуру споживання і попиту, що і у сімей з таким же доходом до теперішнього часу.

Таким чином, структурні моделі розглядають попит як функцію тільки розподілу споживачів за рівнем доходу. Маючи відповідні структури попиту, розраховані за даними статистики бюджетів, і частоти розподілу споживачів за рівнем доходу, можна розрахувати загальну структуру попиту. Якщо позначити структуру попиту в групі родин із середнім доходом через, а частоти сімей з доходом через, то загальна структура попиту R може бути розрахована за формулою

(8.23)

де п - кількість інтервалів доходу сімей.

Структурні моделі попиту - один з основних видів економіко-математичних моделей планування і прогнозування попиту і споживання. Зокрема, широко поширені так звані компаративні (порівняльні) структурні моделі, в яких зіставляються структури попиту даного досліджуваного об'єкта і деякого аналогового об'єкта. Аналогом зазвичай вважаються регіон чи група населення з оптимальними споживчими характеристиками.

Поряд зі структурними моделями в плануванні та прогнозуванні попиту використовуються конструктивні моделі попиту. В основі їх лежать рівняння бюджету населення, тобто такі рівняння, які виражають очевидне рівність загального грошового витрати (іншими словами, обсягу споживання) і суми добутків кількості кожного спожитого товару на його ціну. Якщо Z - обсяг споживання, т - кількість різних видів благ,

- Розмір споживання i -го блага, - ціна i-го блага, то конструктивна модель попиту може бути записана наступним чином:

(8.24)

Ці моделі, звані також моделями бюджетів споживачів, відіграють важливу роль у плануванні споживання. Однією з таких моделей є, наприклад, всім відомий прожитковий мінімум. До таких моделей відносяться також раціональні бюджети, засновані на наукових нормах споживання, насамперед продуктів харчування, перспективні бюджети (наприклад, так званий бюджет достатку) та ін.

У практиці планування та прогнозування попиту крім структурних і конструктивних моделей застосовуються також аналітичні моделі попиту і споживання, які будуються у вигляді рівнянь, що характеризують залежність споживання товарів і послуг від тих чи інших факторів. В аналітичних моделях функціональна залежність (8.22) приймає цілком певний вид. Такі моделі можуть бути однофакторний і багатофакторним. Аналітичні моделі попиту на прикладі лінійних кореляційно-регресійних статичних моделей розглянуті в параграфі 7.2.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Моделювання та прогнозування купівельного попиту
Купівельний попит і методика його прогнозування
Нормативний метод прогнозування попиту
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
Методи прогнозування товарно-групової структури споживчого попиту
Методи експертних оцінок прогнозування попиту
Функції купівельного попиту
Функції купівельного попиту
Попит: моделі купівельної поведінки
Системи моделювання та прогнозування у професійній діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук