Навігація
Головна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІВиди підприємницької діяльності

Розрахунок потреби у фінансових коштахРозрахунок потреби підприємства у фінансових ресурсахСпіввідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази...
Результативність виробничої діяльностіУправління діяльністю організації і її результативністьУПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробнича підприємницька діяльність

Підприємництво може бути представлено виробничою діяльністю, фінансово-комерційної, консалтингом і аудитом, інноваційною діяльністю [1].[1]

Виробничу діяльність можна назвати провідним видом підприємництва. Йдеться про виробництво продукції, товарів, виконанні будівельних і сільськогосподарських робіт, транспортних операціях і послугах зв'язку. При переході до ринкової економіки сфера виробничої діяльності піддалася найбільшому негативному впливу внаслідок руйнування налагоджених господарських зв'язків, порушення матеріально-технічного забезпечення, падіння збуту вітчизняної продукції, різкого погіршення фінансового становища підприємств і організацій. Внаслідок цього розвитку сфери виробничої діяльності належить приділити найбільшу увагу. Види підприємницької діяльності представлені на рис. 2.1.

Які ж основні етапи виробничого бізнесу?

Будь-який підприємець, що збирається зайнятися виробничою діяльністю, насамперед має визначитися, які товари він буде виробляти, які види послуг надавати. З цією метою він приступає до маркетингової діяльності. Для заповнення потреби в певному товарі (послузі) він вступає в контакти з потенційними споживачами - покупцями товарів і послуг, з оптовими або оптово-роздрібними торговельними організаціями.

Формальним завершенням переговорів служить контракт (договір), укладений між підприємцем і майбутнім покупцем товару, споживачами послуг. Такий контракт або договір дозволяє звести до мінімуму підприємницький ризик.

Наступний етап виробничого підприємництва - придбання або оренда (найм) факторів виробництва.

Фактори виробництва

До факторів виробництва належать виробничі фонди, робоча сила та інформація. Виробничі фонди, у свою чергу, поділяються на основні та оборотні.

Види підприємницької діяльності

Мал. 2.1. Види підприємницької діяльності

Основні виробничі фонди (знаряддя праці) - це будівлі та споруди, передавальні пристрої, силові машини та устаткування, робочі машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструменти і пристосування, виробничий інвентар і інш .

У складі основних виробничих фондів до будівель відносяться будівлі виробничих цехів, заводоуправління, лабораторій. У число споруд входять огорожі навколо території підприємства, мости, нафтові свердловини, вугільні розрізи тощо

До передавальним пристроям відносять силові кабелі, лінії електропередач, різні трубопроводи, нафтогазопроводи. Силові машини - це різні двигуни, турбіни, парові котли та ін. До робітників машин і встаткування зараховують все технологічне обладнання, а також машини та обладнання допоміжних цехів. Ці основні фонди умовно називаються активної частиною, оскільки саме на машинах і устаткуванні безпосередньо виготовляється продукція.

До складу транспортних засобів входить транспорт всіх видів: автомобільний, залізничний, авіаційний, морський, річковий, гужовий. Інструменти і пристосування відносять до основних виробничих фондів за наявності двох умов: якщо їх вартість на дату придбання становить понад 100-кратного мінімального розміру місячної оплати праці і якщо термін служби - більше року.

До оборотних виробничих фондів (предметів праці) відносяться: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливні та енергетичні ресурси, тара і тарні матеріали, малоцінний і швидкозношуваний інструмент і виробничий інвентар, запасні частини для ремонту. Сюди ж включені покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів. Сировина - це предмети праці, отримані у видобувних галузях промисловості (руда, нафта, вугілля, газ) або в сільському господарстві (бавовна, льон, вовна , шкіра), які не пройшли промислової переробки. Матеріали являють собою предмети праці, які пройшли певні етапи переробки і надходять у виробництво для виготовлення готової, закінченої продукції. Основні матеріали складають основу майбутнього готового продукту (метал, дерево, тканина та ін.), А допоміжні (барвники, гудзики, фурнітура) - доповнюють основні або сприяють процесу виробництва.

Інструмент та інвентар відносять до оборотних фондів за двома ознаками: вартості і терміну служби. Якщо інструмент або виробничий інвентар на дату придбання коштував не більше 100-кратного мінімального розміру місячної оплати праці або термін служби його менше року, то його відносять до оборотних виробничих фондів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Напівфабрикати зазвичай розрізняють покупні й власного виробництва. У кожному разі напівфабрикат - це незакінчена продукція, що підлягає доопрацюванні до готового продукту в іншому цеху даного підприємства, фірми або на іншому підприємстві.

До незавершеного виробництву відносять також незакінчену продукцію, але на відміну від напівфабрикату, як правило, вона знаходиться на робочому місці і не може бути передана для доопрацювання в інший підрозділ підприємства, оскільки підлягає доопрацюванню в даному цеху.

Особливо слід зупинитися на витратах майбутнього періоду. Головне їх призначення - забезпечити підвищені витрати на перших порах освоєння нової продукції. Згодом протягом певного часу ці витрати будуть віднесені на витрати виробництва.

Робочу силу підприємець наймає шляхом оголошень, через біржі праці, агентства з працевлаштування, за допомогою друзів і знайомих. При підборі персоналу на певну роботу слід враховувати освіту кандидата, рівень його професійних навичок, досвід попередньої роботи, особисті якості.

Далі підприємець набуває всю необхідну йому інформацію про можливості залучення ресурсів: матеріальних, фінансових і трудових, про ринок збуту запланованій до виготовлення продукції або послуги.

Розрахунок потреби у фінансових коштах

Здійснення підприємницької угоди пов'язане з грошовими витратами. Загальну потребу в грошах (Дп) на ведення виробничо-підприємницької діяльності можна розрахувати за формулою

Дп = Др + Дм + Дс + Дн + Ду,

де Др - кошти, необхідні для оплати праці найманих працівників; Дн - оплата вартості придбаних сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, енергії; Дс - витрати, пов'язані з придбанням та використанням засобів праці (основних виробничих фондів): будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин, устаткування, обчислювальної техніки, інструменту, транспортних засобів та ін .; Ді - оплата купується підприємцем інформації; Ду - оплата послуг сторонніх організацій та осіб (будівельні роботи, транспортні послуги та ін.).

Для початку виробничої діяльності підприємцю необхідний стартовий капітал. Якщо такого немає, він звертається в комерційний банк або до іншого володарю вільних грошових коштів за отриманням кредиту. Можна обрати і інший шлях - отримати фактори виробництва (приміщення, обладнання, сировина, матеріали, інформацію та ін.) В кредит. Однак у кожному випадку підприємець повинен буде повернути кредиторові грошову суму, отриману в кредит або рівну вартості взятих у кредит факторів виробництва плюс відсотки за користування кредитом.

Грошові субсидії, як правило, на пільгових умовах можуть і повинні надавати підприємцю, особливо початківцю, державні структури. Однак на практиці нерідко малому бізнесу не виділяють навіть тих коштів, що закладені на ці цілі в бюджеті нашої країни.

У виробничій підприємницької діяльності опосередковано беруть участь федеральні і муніципальні фінансові органи, податкова інспекція. Вони виконують чисто фіскальну функцію, вилучаючи у підприємця у федеральний і місцевий бюджети податки, обов'язкові платежі, відрахування, штрафи, мита.

Результативність виробничої діяльності

Результатом виробничої діяльності підприємця є реалізація продукції (робіт, послуг) споживачеві та отримання виручки. Різниця між грошовою виручкою і витратами виробництва становить прибуток підприємства.

Розрізняють валовий (балансовий) і залишкову (чисту) прибуток підприємця. Валовий прибуток являє собою грошову суму, що залишається у підприємця після оплати ним всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції, але до сплати податків. Залишкова (чиста) прибуток визначається вирахуванням з валового прибутку податків, відрахувань, різних платежів, штрафів, мита та являє собою кінцевий підсумок діяльності підприємця-виробничника.

Загальну фінансову оцінку діяльності такого підприємця визначає рентабельність, що розраховується як відношення залишкової прибутку до повних витрат виробництва. Так, якщо загальна сума повних витрат виробництва склала 4 млн руб., А чистий прибуток - 0600000, то рентабельність дорівнюватиме 15% (0,6: 4,0 × 100). Для західних підприємців така рентабельність вважалася б високою, для вітчизняних - мінімальною. Очевидно, в даному випадку має значення і масштаб виробництва.

Найбільш повне уявлення про ефективність конкретного виробничого підприємницького проекту дає відповідний розділ бізнес-плану.

  • [1] Про інноваційну діяльність підприємств див. В гл. 13.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Види підприємницької діяльності
Розрахунок потреби у фінансових коштах
Розрахунок потреби підприємства у фінансових ресурсах
Співвідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази грошових коштів"
Результативність виробничої діяльності
Управління діяльністю організації і її результативність
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук