Навігація
Головна
Планування цехових виробничих програмТрадиційна і логістична організація виробничого процесу в часіВиробничий процес і його складові

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВСклад нормативів організації виробничого процесуТрадиційна і логістична організація виробничого процесу в часі
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробничі процеси. Виробниче планування

Вивчивши матеріали глави 7, студент повинен:

знати

• зміст, елементи, види і принципи організації виробничих процесів;

• сутність, принципи, види, завдання і методи виробничого планування;

вміти

• організовувати виробничий процес у просторі і в часі;

володіти

• навичками виробничого планування, включаючи стратегічне планування, поточне і оперативно-виробниче.

Виробничі процеси

Сутність, елементи, види, принципи організації виробничих процесів

■ Виробничий процес - це процес перетворення сировини, матеріалів та інших предметів праці в готову продукцію шляхом взаємодії людей і знарядь праці на фірмі.

■ Технологічний процес - частина виробничого процесу, пов'язана зі зміною розмірів, форм або властивостей предметів праці.

■ Технологічна операція - частина технологічного процесу, виконувана на одному робочому місці без переналагодження обладнання над одним або декількома виробами одним або декількома робітниками.

Складові виробничого процесу:

- Праця як творча діяльність беруть участь у виробничому процесі людей;

- Предмети виробництва (сировина, матеріали, деталі тощо);

- Засоби праці (обладнання, пристосування, інструменти і т.д.);

- Інформаційне забезпечення (конструкторська і технологічна документація та ін.).

Класифікація видів виробничих процесів:

■ за функціональним призначенням:

- Основні, в ході яких відбувається виготовлення основної продукції фірми;

- Допоміжні, що забезпечують безперебійне протікання основних процесів (процеси виготовлення технологічної оснастки, інструментів, запасних частин, ремонту устаткування тощо);

- Обслуговуючі, виконують послуги для нормального функціонування основних і допоміжних процесів (процеси транспортування, складування, постачання енергією та ін.);

■ по стадіях виготовлення:

- Заготівельні, що перетворюють сировину і матеріали в заготовки деталей;

- Обробні, в ході яких заготовки перетворюються в готові деталі;

- Складальні, необхідні для з'єднання деталей в єдине ціле - агрегат, машину і т.п .;

■ за ступенем технічної оснащеності:

- Ручні, виконувані без допомоги механізмів і машин;

- Механізовані, в яких ручна праця замінений виготовленням деталей за допомогою механізмів і машин;

- Автоматизовані, в яких всі операції по обробці деталей виконуються без участі людини;

■ за ступенем безперервності:

- Безперервні, в яких перерви неможливі за умовами виготовлення продукції (наприклад, процес переробки нафти);

- Дискретні, мають регламентовані перерви на етапах виготовлення виробів;

■ залежно від витрат живої праці:

- Природні процеси, що протікають без участі людини (наприклад, сушка пофарбованих виробів);

- Трудові процеси (виконувані робітниками на верстатах);

■ за ступенем складності:

- Прості (наприклад, обробка партії однорідних деталей);

- Складні, в яких виріб виготовляється з великої кількості деталей і складальних одиниць;

■ за масштабами виробництва:

- Масові (при величезному випуску невеликої номенклатури однорідної продукції);

- Серійні (при випуску широкої номенклатури повторюваних видів продукції);

- Одиничні, які не повторюються в зв'язку з постійно мінливої номенклатурою виробів.

Принципи організації виробничих процесів:

диференціація - розчленовування процесу на складові елементи з метою спрощення робіт; показник диференціації

(7.1)

де At - можлива мінімальна трудомісткість елемента виробничого процесу, хв; Т - сумарна трудомісткість виробничого процесу, хв;

безперервність - мінімум перерв у процесі виготовлення виробу; показник безперервності можна оцінити за формулою

(7.2)

де - сумарна тривалість перерв, хв; t - тривалість виробничого процесу, хв;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

пропорційність - рівність обсягу робіт за певний проміжок часу на всіх підрозділах, що беруть участь в даному виробничому процесі; показник пропорційності

(7.3)

де і - завантаження виробничого підрозділу і його пропускна спроможність по випуску даної продукції, год;

паралельність - одночасне виконання окремих частин виробничого процесу (що скорочує його тривалість); показник паралельності можна визначити за формулою

(7.4)

прямоточность - найкоротший шлях руху предметів праці в процесі виробництва; показник прямоточности

(7.5)

де і - найкоротший і фактичний шляху руху предметів праці в процесі виробництва, м;

ритмічність - повторення процесу виробництва через рівні проміжки часу; показник ритмічності

(7.6)

де і - нормативне і фактичне час виконання роботи, хв;

стійкість - збереження незмінними в часі основних параметрів виробничого процесу (і отже, параметрів, що випускається); показник стійкості

(7.7)

де і - середньоквадратичне відхилення і математичне очікування значення параметра виробничого процесу;

гнучкість - можливість швидкої перебудови на випуск нової продукції; показник гнучкості

(7.8)

де - тривалість переналагодження обладнання, хв; - тривалість виробничого процесу, хв.

Чим ближче перераховані вище показники до одиниці, тим вища якість виробничого процесу.

Етапи проектування виробничого процесу:

- Складання маршрутної технології, в якій вказується перелік операцій, необхідних для виготовлення виробу;

- Подетальное і пооперационное проектування, при якому: вибираються матеріали для виготовлення деталей; викреслюються креслення деталей і складальних одиниць; проводиться вибір устаткування, пристосувань і інструментів; розраховуються режими обробки для кожної операції.

Принципи раціоналізації виробничих процесів:

- Застосування наукових підходів до процесів;

- Впровадження інноваційних технологічних процесів;

- Автоматизація процесів;

- Регламентація процесів, орієнтація їх на якість;

- Підбір команди професіоналів і раціональне управління нею;

- Стимулювання результатів праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Планування цехових виробничих програм
Традиційна і логістична організація виробничого процесу в часі
Виробничий процес і його складові
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Склад нормативів організації виробничого процесу
Традиційна і логістична організація виробничого процесу в часі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук