Навігація
Головна
Сутність, елементи, види, принципи організації виробничих процесівВиробничий процес: зміст і його організація в часіОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВВиробничий процес і його складові
Виробничі процеси. Виробниче плануванняАВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ ЗАГОТІВОК, ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ І...Традиційна і логістична організація виробничого процесу в часіВиробничий процес і його складовіВиробничий процес: зміст і його організація в часі
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація виробничого процесу в часі

■ Організація виробничого процесу в часі

полягає в синхронізації (в певному часовому інтервалі) дій основних, допоміжних і обслуговуючих виробництв для скорочення тривалості виробничого циклу.

■ Виробничий цикл T ц- період часу з моменту запуску сировини у виробництво до здачі на склад готової продукції (дні, години):

(7.9)

де - час процесу виробництва, год; - час перерв, ч.

(7.10)

де - час на підготовчо-заключні операції (підготовка інструментів, налагодження устаткування), ч; - час на технологічні операції, год; - час на природні технологічні процеси (сушіння пофарбованих виробів, бродіння продуктів та ін.), ч; - час на транспортування , год; - час на контроль, ч.

Організація виробничого процесу фірми в просторі за допомогою взаємодії організаційної та виробничої структур (можливий варіант)

Мал. 7.1. Організація виробничого процесу фірми в просторі за допомогою взаємодії організаційної та виробничої структур (можливий варіант)

(7.11)

де - міжопераційні перерви міжзмінного перерви (між змінами, вихідні дні, обідня перерва), ч.

Перерви можуть бути також нерегламентованими, пов'язаними з незапланованими простоями устаткування.

Існують наступні види організації виробничого процесу в часі.

1. Послідовний вид руху деталей по операціях. При цьому виді руху деталь (або партія деталей) передається на наступну операцію після завершення попередньої операції (рис. 7.2).

Графік послідовного руху деталей по операціях (наприклад, для 4 операцій)

Мал. 7.2. Графік послідовного руху деталей по операціях (наприклад, для 4 операцій)

Час обробки при послідовному виді руху деталей:

(7.12)

де п - число деталей в оброблюваній партії; - штучний час на i-й операції, хв; т - число операцій в технологічному процесі.

Приклад 7.1. Кількість деталей в партії п = 5, кількість операцій т = 4, штучний час t 1 = 4 хв, t 2 = 4 хв, t 3 = 2 хв, t 4 = 6 хв.

Визначити тривалість процесу обробки при послідовному виді руху деталей.

Коефіцієнт паралельності при даному виді руху

(7.13)

де Т - сумарна трудомісткість виробничого процесу.

2. Паралельний вид руху деталей по операціях. При даному виді руху обробка деталі на другої операції починається відразу ж по закінченні попередньої незалежно від того, що інші деталі в партії ще обробляються на першій операції. У результаті цього деталі однієї партії одночасно обробляються на різних операціях, і тривалість процесу обробки значно зменшується в порівнянні з послідовним рухом деталей (рис. 7.3).

Графік паралельного руху деталей по операціях (приклад для 4 операцій і 5 деталей)

Мал. 7.3. Графік паралельного руху деталей по операціях (приклад для 4 операцій і 5 деталей)

Час обробки при паралельному вигляді руху деталей:

(7.14)

де r - час найтривалішою операції в технологічному процесі, хв.

Коефіцієнт паралельності при даному виді руху

(7.15)

Для розглянутого вище прикладу

Паралельний рух деталей виявляється ефективним тільки у випадку рівності або кратності тривалості виконання операцій. В іншому випадку на деяких робочих місцях можуть виникати вимушені перерви в роботі устаткування і робітників.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

3. Паралельно-послідовний вид руху деталей по операціях. При даному виді руху деталі передаються з операції на операцію як поштучно, так і по кілька штук виходячи з умови забезпечення максимальної безперервності роботи устаткування і робітників. Цей вид руху займає проміжне положення по рівню безперервності, паралельності, тривалості процесу між послідовним і паралельним видами руху деталей по операціях.

При паралельно-послідовному вигляді руху деталей по операціях можливі три випадки поєднання тривалості операцій:

1) попередня і наступна операція мають однакову трудомісткість (); в даному випадку передача деталей з операції на операцію може здійснюватися поштучно або передавальної партією (для зручності транспортування) (рис. 7.4);

2) тривалість попередньої операції більше подальшої (); в цьому випадку менш тривала операція для першої деталі в партії повинна бути почата в такий момент часу, щоб початок обробки останньої деталі на цій операції співпало б із закінченням її обробки на попередній (більш тривалою) операції (рис. 7.4). Можна також почати обробку перший деталі в партії на менш тривалою операції після обробки всієї партії деталей на попередній операції, проте це дещо збільшить тривалість виробничого процесу;

3) тривалість попередньої операції менше подальшої (); в даному випадку немає необхідності накопичувати деталі на попередній операції, і слід відразу ж після обробки першої деталі в партії на цій операції передати її на наступну операцію, так як простою обладнання тут відбуватися не буде (рис. 7.4).

Графік паралельно-послідовного руху деталей по операціях (приклад для 4 операцій і 5 деталей)

Мал. 7.4. Графік паралельно-послідовного руху деталей по операціях (приклад для 4 операцій і 5 деталей)

Момент початку роботи на кожної наступної операції визначають шляхом розрахунку мінімальних зсувів, в розглянутому на рис. 7.4 прикладі (або хв, хв, хв).

Загальна тривалість виробничого процесу визначається як сума зміщень плюс тривалість останньої операції, помножена на число деталей п в партії:

(7.16)

або для розглянутого прикладу = 48 (хв).

У загальному вигляді найменша тривалість процесу при паралельно-послідовному вигляді руху деталей по операціях (без урахування коефіцієнта виконання норм на операціях, кількості паралельних робочих місць, тривалості природних процесів тощо):

(7.17)

де - сумарна тривалість, відповідно, всіх більших і менших операцій, хв. Більшої називається операція, яка за трудомісткістю більше двох суміжних з нею, меншою - менше двох суміжних, проміжної - більше однієї, але менше іншій суміжній з нею. Перша і остання операції порівнюються тільки з однією суміжною. Якщо кілька операцій рівні по довжині, то вони розглядаються як одна (більша або менша).

Для розглянутого прикладу:

Коефіцієнт паралельності при паралельно-послідовному вигляді руху деталей:

(7.18)

або

Таким чином,

Слід зазначити, що коефіцієнт паралельності залежить від обсягу випуску деталей п (рис. 7.5). Для послідовного виду руху деталей ця залежність має вигляд прямої лінії (= = 1), а для паралельного та паралельно-послідовного - вид гіперболи (див. Формули (7.15) і (7.18)). Криві для і наближаються до відповідних асимптотам

Рівень паралельності процесу буде тим більше, чим досконаліший буде організована структура виробничого процесу. Максимальні значення коефіцієнта паралельності досягаються при рівності трудомісткості всіх операцій процесу, і в цьому випадку вони стають рівними кількістю робочих місць на виробничій ділянці.

Графіки для коефіцієнтів паралельності α = f (n) при різних видах руху деталей по операціях

Мал. 7.5. Графіки для коефіцієнтів паралельності α = f (n) при різних видах руху деталей по операціях

Вище було розглянуто організація простих виробничих процесів в часі. При організації складного процесу, коли склад об'єкта виробництва змінюється (а це відбувається при складанні виробу з комплектуючих елементів), вихідними даними є:

- Конструкція виробу і схема його збірки;

- Трудомісткість кожної складальної операції;

- Терміни подачі всіх складальних одиниць на складання.

Особливості організації складного виробничого процесу в часі:

- Графік складного виробничого процесу починають будувати з кінця, тобто від встановленого терміну здачі готового виробу;

- Виділяють головну ланцюжок процесу (пов'язану з базовою деталлю вироби), яка визначає тривалість всього складного процесу;

- Вказують терміни подачі на складання кожного складального вузла, з урахуванням тривалості виконання операції його монтажу у виробі;

- Виділяють головну складальну операцію як найбільшу по тривалості;

- Для зменшення тривалості складного виробничого процесу зменшують тривалість не головною операції, а операцій, що входять в головну ланцюжок процесу.

Шляхи поліпшення організації виробничого процесу в часі:

- Спрощення конструкції виробів;

- Вдосконалення технологічних процесів, впровадження нових технологій;

- Скорочення питомої ваги механічної обробки деталей;

- Механізація і автоматизація контрольних, транспортних і складських операцій;

- Скорочення часу природних процесів шляхом заміни їх сучасними технологічними процесами;

- Застосування прогресивного обладнання;

- Скорочення міжопераційних перерв.

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів підрозділяється на наступні ступені.

1. Нульова ступінь - це неавтоматизовані робочі машини, де без участі людини виконуються лише основні технологічні функції.

2. Перший ступінь автоматизації - це створення машин-авто- матів і напівавтоматів; в машинобудуванні на цьому ступені застосовуються верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Ці верстати мають у порівнянні зі звичайним обладнанням техніко-економічні переваги, а саме:

- Більш високу продуктивність (у два-три рази);

- Скорочення витрат на технологічну підготовку, скорочення часу на зміну інструменту і переналагодження обладнання;

- Потреба у виробничих площах в два-три рази менше;

- Значний ефект при виконанні особливо складних технологічних операцій.

Переналадка верстатів полягає в заміні керуючої програми і заміні інструменту.

В даний час застосовується такий вид програмного обладнання, як обробні центри, які являють собою багатоопераційні верстати з автоматичною зміною інструменту і які перевищують продуктивність звичайних верстатів з ЧПУ в три-чотири рази.

3. Другий ступінь - це створення автоматичних ліній і гнучких виробничих систем. Автоматичні потокові лінії (АПЛ) складаються з групи верстатів, з'єднаних транспортними пристроями, і поділяються на переналагоджувані і непере- налагоджувані. Автоматичні лінії застосовуються у великосерійному і масовому виробництві.

АПЛ можуть бути синхронними (де верстати жорстко пов'язані транспортними пристроями і при зупинці одного з них зупиняється вся лінія) і несинхронно (в яких верстати можуть працювати незалежно за часом, так як між ними встановлені бункери - накопичувачі заготовок). АПЛ можуть виконувати один вид операцій (наприклад, механообробні) або декілька видів (комплексні лінії). Однопредметні АПЛ призначені для обробки одного виробу, багатопредметні - кількох виробів.

Гнучкі виробничі системи (ГПС) складаються з верстатів з ЧПУ, промислових роботів, спеціальних транспортних засобів, засобів контролю та автоматизованої системи управління технологічними процесами. ГПС є дорогими системами і вимагають ефективної організації виробництва. Застосовуються ГПС у великосерійному і масовому виробництві.

4. Третій ступінь - це комплексна автоматизація на рівні дільниць, цехів і фірми в цілому.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Сутність, елементи, види, принципи організації виробничих процесів
Виробничий процес: зміст і його організація в часі
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
Виробничий процес і його складові
Виробничі процеси. Виробниче планування
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ ЗАГОТІВОК, ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ І ЗБІРКИ ВИРОБА
Традиційна і логістична організація виробничого процесу в часі
Виробничий процес і його складові
Виробничий процес: зміст і його організація в часі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук