Навігація
Головна
Забезпечення багатоланкового виробничого плануванняПоточне планування виробничої діяльності фірмиПланування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Сутність, цілі, завдання та принципи плануванняСУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯПринципи цілепокладання, види і методи плануванняСутність, роль і завдання фінансового планування та прогнозуванняВиробниче планування: принципи, методи. Види планів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробниче планування

Сутність, принципи, види, завдання, методи планування

Планування - це розробка і встановлення керівництвом фірми системи кількісних і якісних показників її розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції та тенденції розвитку як у поточному періоді, так і на перспективу.

Планування здійснюється за такими принципами:

- Принцип необхідності означає обов'язкове застосування планів при виконанні будь-якого виду трудової діяльності;

- Принцип єдності передбачає планування діяльності фірми з координацією як на горизонтальному рівні (узгодження планів роботи підрозділів), так і на вертикальному рівні (узгодження загального плану фірми з планами підрозділів та їх структурними одиницями);

- Принцип безперервності означає необхідність регулярного повторення процесу планування через певні проміжки часу з урахуванням результатів виконаних раніше робіт;

- Принцип гнучкості передбачає можливість швидкого коректування встановлених показників у зв'язку з непередбаченими змінами в зовнішньому або внутрішньому середовищі;

- Принцип точності означає складання плану з такою точністю, яку бажає досягти сама фірма з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов її діяльності.

Виробниче планування - це безперервний процес встановлення виробничих цілей розвитку фірми і її структурних підрозділів, визначення засобів їх досягнення, послідовності і термінів реалізації.

Класифікація видів виробничого планування:

1) за термінами і цілям:

а) перспективне (стратегічне) планування:

- Довгострокове планування (від 5 до 10 років) передбачає формулювання економічної стратегії діяльності фірми з урахуванням освоєння нових ринків збуту;

- Середньострокове планування (до 5 років), об'єктами якого є: розвиток виробничих потужностей, оновлення продукції, капітальні вкладення, дослідження і розробки і т.п .;

б) поточний (річне) планування зачіпає питання забезпечення потреби в ресурсах, обсягів виробництва і продажів, завантаження потужностей і робочих місць і т.д .;

в) оперативно-виробниче планування уточнює завдання річного плану на місяць, декаду, зміну для цеху, дільниці, бригади, робочого місця;

2) за рівнем планування:

- Для фірми в цілому;

- Для підрозділу фірми;

- Індивідуальне для конкретного виконавця;

3) по предмету планування:

- План науково-дослідних і конструкторських робіт;

- Планування виробництва продукції;

- План з постачання і збуту;

- Фінансове планування;

- Планування з персоналу та ін.

Завданнями виробничого планування є:

- Забезпечення оптимального розвитку фірми і її структурних підрозділів;

- Створення об'єктивної бази для ефективного контролю виробництва;

- Координація виробничої діяльності за завданнями, виконавцям, термінами, місцю та якістю робіт;

- Виявлення проблем розвитку виробництва;

- Стимулювання трудової активності працюючих;

- Інформаційне забезпечення працівників фірми.

Методи планування:

- Балансовий метод ув'язує виробничу програму з виробничою потужністю, трудомісткість програми з чисельністю працюючих і т.д .;

- Розрахунково-аналітичний метод вважається найбільш досконалим; в рамках цього методу визначається базисний рівень основних показників плану та їх зміни в плановому періоді;

- Економіко-математичні методи дозволяють розробити економіко-математичні моделі основних показників плану, підготувати кілька варіантів плану і вибрати оптимальний;

- Графоаналітичний метод дає можливість зобразити результати економічного аналізу графічними засобами (різновидом даного методу є мережеві графіки);

- Програмно-цільові методи на підставі ранжирування цілей (генеральна мета стратегічна і тактична мети → програма робіт) дозволяють скласти "дерево цілей" - вихідну базу для формування системи показників програми.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Забезпечення багатоланкового виробничого планування
Поточне планування виробничої діяльності фірми
Планування потреби у виробничих потужностях (CRP)
Сутність, цілі, завдання та принципи планування
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
Принципи цілепокладання, види і методи планування
Сутність, роль і завдання фінансового планування та прогнозування
Виробниче планування: принципи, методи. Види планів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук