Навігація
Головна
Інструменти зв'язків з громадськістю в управлінні персоналомСтановлення зв'язків з громадськістю в державному управлінні НімеччиниПланування витрат на адміністрування управління персоналомЄвропейська Конфедерація зі зв'язків з громадськістюЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙГалузеві організації зі зв'язків з громадськістю в Росії як...Управління громадськими зв'язками і відносинамиСтановлення зв'язків з громадськістю в державному управлінні СШАРегулювання діяльності у сфері реклами та зв'язків з громадськістю
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зв'язки з громадськістю в управлінні персоналом

Зв'язки з громадськістю (Public relation, PR) - це управлінська функція, сприяє встановленню і підтримці взаєморозуміння між організацією та її громадськістю. Розглядаючи групи громадськості, такі як споживачі, клієнти, акціонери, конкуренти, ЗМІ, органи влади, не слід забувати про персонал компанії. У російській практиці лише деякі компанії ведуть роботу по встановленню сприятливих комунікацій зі своїм персоналом, тобто проводять внутрішній PR. Основне завдання внутрішнього PR, або PR в управлінні персоналом, - інформувати, розвивати і викликати довіру персоналу організації.

Якщо компанія прийшла до рішення організувати роботу по внутрішньому PR, це не обов'язково говорить про те, що в спілкуванні з персоналом або в емоційній атмосфері в компанії назріли серйозні проблеми. Проте не буває ідеальних компаній, яким більше не до чого прагнути - бізнес не стоїть на місці, він розвивається, ставлячи перед собою нові цілі.

У створення системи PR в управлінні персоналом входять наступні етапи (рис. 9.2).

Головними завданнями даної системи є:

- Формування єдиного інформаційного простору;

- Подолання комунікативних розривів і досягнення взаєморозуміння;

- Отримання зворотного зв'язку від персоналу фірми;

- Формування єдиних стандартів поведінки відповідно з корпоративною культурою.

Етапи створення системи PR 8 управлінні персоналом

Мал. 9.2. Етапи створення системи PR 8 управлінні персоналом

Створення спеціальних PR-служб всередині фірми дає ряд переваг:

- Оперативність вироблення та реалізації конкретних рішень і програм;

- Детальне знання конкретних проблем і перспектив діяльності організації;

- Довірливість відносин і можливість формування команди однодумців, яка виступає організаційним ядром корпоративної культури;

- Досягнення певної економії коштів.

Конкретні функції підрозділу з PR залежать від профілю і масштабів діяльності організації, від необхідності організації в ефективному PR і значення, придаваемого PR її керівництвом. Потреба в системі PR в управлінні персоналом особливо актуальна для середніх і великих компаній, які складаються з розрізнених підрозділів: кількох офісів, виробничих комплексів, мережі магазинів, мережі регіональних філій і т.д. У цих випадках необхідно заповнити комунікаційні прогалини, сформувати єдині стандарти поведінки, налагодити системи інформування персоналу, сформувати позитивний імідж компанії. Причому зробити це так, щоб кожен співробітник відчував себе частиною фірми і пишався цим.

Функції співробітників відділів по зв'язках з громадськістю в управлінні персоналом здійснюються у двох напрямках (табл. 9.6).

Таблиця 9.6. Функціональні напрямки PR в управлінні персоналом

Функціональні напрямки

Ключові (базові)

Інструментальні (прийоми, методи, технології)

Розробка та реалізація PR-програм по створенню і зміцненню позитивного корпоративного іміджу

Підготовка й поширення прес-матеріалів

Взаємодія зі ЗМІ

Прес-моніторинг

Формування корпоративної культури

Підготовка до інтерв'ю, публічних виступів керівника компанії

Організація внутрішньокорпоративних комунікацій

Вивчення та оцінка потреб і думок персоналу

Забезпечення зворотного зв'язку з цільовими аудиторіями та аналітиками

Планування та проведення організаційно-представницьких і спеціальних заходів

Організація комунікаційного аудиту

Доведено думки персоналу до керівника

Розвиток і підтримка зв'язків з державними професійними організаціями

Складання та публікація внутрішньокорпоративних інформаційних матеріалів, у тому числі корпоративних газет, журналів

Участь в управлінні кризами і конфліктами

Участь у створенні та супроводі веб-сайту фірми

Консультування керівників і персонал за технологіями комунікацій

Планування PR-роботи має відбуватися на стратегічній основі. Стратегічне планування - це процес визначення того, що ми хочемо досягти, тобто планування розвитку в довготривалій перспективі. Поряд з довгостроковим плануванням на практиці застосовується також оперативне планування. Довгостроковий (перспективний) план, як правило, охоплює період в п'ять років і більше. У цьому плані формуються головні цілі організації на перспективу, конкретні завдання (із зазначенням термінів), стратегія досягнення поставлених цілей. Оперативне планування (охоплює період в один рік і менше) являє собою основний вид планомірного впливу на громадську думку і суспільні відносини.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Модель планування PR-діяльності можна представити таким чином (рис. 9.3).

Модель планування PR-діяльності

Мал. 9.3. Модель планування PR-діяльності

Зв'язки з громадськістю, як і всякі інші сфери професійної діяльності, обумовлені необхідністю дотримання вимог до них суспільства, тобто щоб PR-заходу не ущемляли права та інтереси як окремих громадян, так і суспільства в цілому.

У своїй роботі PR-фахівці повинні керуватися основними законами, які регулюють цивільні і суспільні відносини. Так, Конституція РФ [1] визнає і гарантує права фізичних та юридичних осіб "вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом" (ст. 29); Федеральний закон від 21.07.1993 № 5485-1 "Про державну таємницю "містить великий перелік відомостей, збір і поширення яких заборонені; Федеральний закон від 27.07.2006 № 149-ФЗ" Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації "регулює відносини, що виникають: 1) при здійсненні права на пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації; 2) застосування інформаційних технологій; 3) забезпечення захисту інформації; Федеральний закон від 13.03.2006 №38-ФЗ "Про рекламу" визначає норми щодо вмісту та розповсюдження реклами в нашій країні; частина четверта ЦК РФ від 18.12.2006 № 230-ФЗ визначає авторські права на прес-релізи , статті, доповіді, сценарії відеороликів і т.п .; Закон РФ від 27.12.1991 №2124-1 "Про засоби масової інформації" закріплює загальні принципи свободи масової інформації, новий механізм організації та діяльності ЗМІ; Закон РФ від 07.02.1992 № 2300-1 "Про захист прав споживачів" регулює відносини, що виникають між споживачами і виробниками, виконавцями, продавцями при продажі товарів (виконанні робіт, наданні послуг), встановлює права споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості та безпечних для життя і здоров'я споживачів, отримання інформації про товари (роботи, послуги) і про їх виробника (виконавців, продавців), просвітництво, державну і громадський захист їхніх інтересів, а також визначає механізм реалізації цих прав; Трудовий кодекс РФ від 30.12.2001 № 197-ФЗ значно розширив загальні положення, на федеральному рівні закріпив у систематизованому вигляді соціальне партнерство у сфері праці; Цивільний кодекс РФ (частина перша від 13.11.1994 № 51-ФЗ, частина друга від 26.01.1996 № 14-ФЗ, частина третя від 26.11.2001 № 146-ФЗ, частина четверта від 18.12.2006 № 230-ФЗ) визначає правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності), регулює договірні й інші зобов'язання, а також інші майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. Крім того, PR-фахівці повинні виконувати вимоги і нормативні положення безпосередньо своєї фірми.

Щоб довести до громадськості свої ідеї і сформувати позитивне ставлення до фірми, проводяться організаційно-представницькі та спеціальні заходи (табл. 9.7).

Таблиця 9.7. Класифікація організаційно-представницьких і спеціальних заходів

Організаційно-представницькі

заходи

Спеціальні заходи

Річні збори акціонерів

Виступу керівника перед персоналом організації (щорічні)

Прес-конференція

Ділові бесіди з персоналом

Круглий стіл

Вибори керівного складу

День відкритих дверей

Конкурси з відбору персоналу

Конференція

Конкурси "Кращий за професією"

Презентація

Корпоративні заходи (свята, дні народження фірми та ін.)

Виставка

Ярмарок вакансій

PR-фахівець, відповідальний за проведення заходу, повинен розробити детальний сценарний план підготовки і проведення будь-якого заходу. По завершенні заходу складається підсумковий звіт, за результатами якого проводиться оцінка ефективності проведеного заходу. Результати заходів слід розмістити в корпоративній друку або на сайті фірми.

Важливою складовою корпоративних зв'язків з громадськістю в управлінні персоналом визнається вільний обіг інформації в межах організації. Найбільш ефективним засобом визнаються внутрішньокорпоративні видання - ресурс, що інформує про завдання, цілі, успіхи, новинах, продукти, послуги і особистостях компанії (рис. 9.4).

Класифікація корпоративних видань

Мал. 9.4. Класифікація корпоративних видань

Рекламними є іміджеві, презентаційні видання, що позиціонують конкретний продукт, послугу або особистість і орієнтовані на рекламні цілі організації. Інформаційні видання присвячені поточному стану справ організації і відрізняються регулярністю виходу.

Корпоративні видання як елемент інформаційної політики допомагають вибудовувати внутрішньокорпоративні контакти між персоналом підрозділів, центральним офісом і філіями. Вони стали помітним явищем у сучасній друкарської індустрії. Асоціація корпоративних медіа Росії проводить щорічний конкурс корпоративної преси.

PR-фахівець повинен володіти основними методами соціологічних досліджень і вміти використовувати їх результати (рис. 9.5).

Основні методи соціологічних досліджень, застосовуваних у практиці PR

Мал. 9.5. Основні методи соціологічних досліджень, застосовуваних у практиці PR

Розглянемо коротко ці методи дослідження.

Опитування є одним з надійних способів отримання статистичних даних про стан громадської думки. Анкета - це використовуваний у дослідженні ряд питань, що задаються респондентам для збору відноситься до даної теми первинної інформації. В PR застосовується кілька видів анкетного опитування: "обличчям до обличчя" - відповіді отримують в процесі особистого контакту; телефонне опитування проходить у формі телефонної розмови між інтерв'юером і респондентом; при інтернет-опитуванні використовують анкети, що розсилаються електронною поштою або розташовану на інтернет-сторінках.

Експертне інтерв'ю зазвичай спрямоване на одержання докладної інформації по вузькій тематиці. У ході експертного інтерв'ю опитуються фахівці в області, що цікавить, які в процесі вільної бесіди з інтервьером висловлюють свою позицію з різних аспектів заданої теми.

Глибинне інтерв'ю - опитування респондента, що проводиться у формі бесіди з цікавого кола питань. Інтерв'юер має путівник, де викладено основні теми і питання, які повинні бути задані в ході інтерв'ю. Тривалість такого інтерв'ю становить від одного до півтора годин. Інформація, отримана за допомогою глибинних інтерв'ю, допомагає розробити опитувальний інструмент-анкету для масового опитування або путівник для фокус-групи.

Фокус-група - групова бесіда, що проходить у формі дискусії і спрямована на отримання інформації про конкретні товари і послуги, іміджі фірми, повідомленнях засобів масової інформації, психологічних особливостях персоналу і т.д. Ключовим моментом при даному опитуванні є концентрація уваги опитуваних на певній темі.

Включене спостереження - інформація може бути отримана в процесі безпосереднього спостереження за діями учасників подій. Дослідник також може задавати питання учасникам спостерігається ситуації.

Контент-аналіз - аналіз текстів, який поєднує в собі риси якісних досліджень (смисловий аналіз) і кількісних (статистичний аналіз).

Вільний пошук - в даному режимі дослідник використовує різноманітні джерела інформації: публікації електронних та друкованих ЗМІ; звіти і публікації професійних, галузевих та громадських організацій; результати опитувань, матеріали прес-конференцій, виступів, презентацій та ін. Результатом вільного пошуку є короткий звіт у формі огляду.

Web-пошук - вид вільного пошуку за допомогою мережі Інтернет.

Соціометрія - метод дослідження малих груп, колективу за допомогою опису системи міжособистісних відносин між їх членами.

Соціологічні дослідження дозволяють зрозуміти, наскільки позитивна чи негативною суспільна реакція на діяльність організації та визначити ефективність PR-заходів. Шляхом проведення досліджень громадської думки фірма отримує зворотний зв'язок і можливість реагувати на неї тим чи іншим чином.

Система громадських зв'язків виступає як процес соціальної, корпоративної комунікації. Комунікація - це процес передачі інформації між індивідами, соціальними групами, організаціями, державою і суспільством. Вона допомагає взаємної адаптації людей, забезпечує координацію складних соціальних дій.

Виділяють дві форми комунікацій: вербальну, коли в якості символів використовуються слова, і невербальну, яка передбачає передачу інформації за допомогою міміки, жестів, поглядів тощо

Організаційна структура і корпоративна культура компанії визначають, хто, з ким і в якій формі може спілкуватися всередині організації. В іншому випадку їй загрожують комунікаційний хаос і глибоку кризу.

Існує коло тем, питань і новин, постійно обговорюваних керівництвом, а також персоналом організації. Наприклад, цілі та завдання компанії; структурні зміни апарату управління; умови праці та відпочинку; зростання зарплати, премій; фінансові результати компанії; пільги співробітникам і т.д. Завдання PR-фахівця - дізнатися справжнє значення кожної теми корпоративного спілкування, доповнити список новими позиціями за результатами соціологічного дослідження персоналу організації.

Успіх компанії неможливий без побудови ефективної системи внутрішніх комунікацій, яка являє собою сукупність інформаційних каналів, що дозволяють передавати відомості ділового, інтелектуального та емоційного характеру між співробітниками організації (рис. 9.6).

Система внутрішніх комунікацій (СВК) включає в себе наступні етапи:

- Діагностика СВК;

Система внутрішніх комунікацій

Мал. 9.6. Система внутрішніх комунікацій

- Створення єдиного інформаційного простору, розробка політики і стандартів компанії в області СВК;

- Впровадження цих стандартів, зміцнення лояльності персоналу;

- Моніторинг СВК, оцінка її ефективності та вжиття заходів щодо її вдосконалення.

Основна умова успішної роботи системи внутрішніх комунікацій - правильне розділення функцій між суб'єктами цих комунікацій.

Результат PR-діяльності складно оцінити як в кількісному, так і в якісному вираженні. Оцінити таку діяльність можна за допомогою експертизи чи порівняння з попередньо визначеними цілями і завданнями. В якості критеріїв оцінки PR-діяльності в управлінні персоналом виділимо наступні (табл. 9.8).

Таблиця 9.8. Критерії оцінки PR в управлінні персоналом

Критерії оцінки

Опис

Число підготовлених інформаційних продуктів

Цей критерій використовують найчастіше. Можна підрахувати кількість статей і згадувань у ЗМІ, а також отримати швидкий економічний результат

Кількість об'єктів, які отримали інформаційні продукти

Значимість і корисність осіб, організацій, ЗМІ, які отримали інформацію про фірму в призначений термін

Кількість змін, що відбулися в результаті отримання інформаційних продуктів

Кількість суб'єктів, відреагували на отриману інформацію; прийшли на захід; прохання про переговори.

Відсоток учасників, що змінили своє ставлення до чого-небудь, які вчинили бажані дії по відношенню до чого-небудь в результаті отримання інформації

Кількість інструментальних циклів (етапів), пов'язаних з виробництвом і використанням інформаційних продуктів

Кількість операцій з підготовки та розсилці PR-продукту, відстеження (на рівні зворотного зв'язку) ефекту, виробленого їм

Метод визначення рекламного еквівалента

Підрахувати кількість публікацій (обсяг, число рядків), місце їх розташування, а потім перевести отримані результати у вартість відповідних обсягів за рекламними розцінками

Дослідження відстрочених результатів

Відстрочені результати можна отримати за допомогою процедур соціологічних досліджень

Аудит комунікацій

Виявлення ступеня задоволеності персоналу за допомогою комунікаційних інструментів та інформаційних потоків

Вивчення посадових обов'язків

Фіксування щоденних справ і контактів

Рейтинг

Оцінка одного фігуранта (або підрозділу) щодо іншого за певними критеріями

Одним з методів оцінки ефективності PR-діяльності, який все частіше застосовується в російській практиці, є рейтинг. Він стає інструментом формування іміджу, тому що несе інформацію про статус фігуранта щодо конкурентів. Це змушує фірми і персони цікавитися результатами і працювати над підвищенням рейтингу, використовуючи для цього всі можливі способи.

Залежно від поставлених при складанні рейтингу завдань вибирається методика проведення дослідження, формується список необхідних критеріїв, розробляється система їх оцінки.

Наприклад, служба експертної думки проводить рейтинг прес- служб різних сфер діяльності. Так, проводилася оцінка прес-служб і департаментів зі зв'язків з громадськістю великих російських компаній. Їх робота оцінювалася за п'ятибальною шкалою за наступними критеріями: доступність, готовність до співпраці, оперативність відповідей, якість отриманих відповідей, доброзичливість, інформація про прес-службі на сайті компанії.

За результатами різних методик оцінки результативності PR в управлінні персоналом і помилок, які найчастіше допускаються, розробляються рекомендації щодо вдосконалення роботи. Ефективну допомогу в такій роботі надає PR-аудит.

Він являє собою дослідження діяльності організації в області PR за кількісними та якісними критеріями. Цінність PR-аудиту полягає в тому, що він виявляє сильні і слабкі сторони в PR-діяльності організації. Важливим підсумком PR-аудиту є підвищення рівня розуміння важливості, специфіки і функцій діяльності по зв'язках з громадськістю в управлінні персоналом керівництвом компанії.

Проводячи PR-аудит регулярно (один раз на рік або на два роки), компанія має можливість отримувати незалежну оцінку, удосконалювати свою роботу в галузі PR, оцінювати динаміку розвитку PR-діяльності, ефективність співробітників.

  • [1] Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 (з урахуванням поправок, внесених Федеральними конституційними законами "Про поправки до Конституції Російської Федерації" від 30.12.2008 № 6-ФЗ).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інструменти зв'язків з громадськістю в управлінні персоналом
Становлення зв'язків з громадськістю в державному управлінні Німеччини
Планування витрат на адміністрування управління персоналом
Європейська Конфедерація зі зв'язків з громадськістю
ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Галузеві організації зі зв'язків з громадськістю в Росії як інструмент саморегулювання галузі
Управління громадськими зв'язками і відносинами
Становлення зв'язків з громадськістю в державному управлінні США
Регулювання діяльності у сфері реклами та зв'язків з громадськістю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук